Belgische banken scoren goed in stresstest

De stresstest werd aangestuurd door bankentoezichthouder EBA, maar ook de ECB was er nauw bij betrokken. ©Photo News

KBC en Belfius behaalden een goede score in de jongste stresstest voor de banksector in Europa. Ook de andere Belgische banken deden het behoorlijk.

Zelfs als de marktomstandigheden drastisch zouden verslechteren, hebben de voornaamste Belgische banken nog een voldoende groot stootkussen. Dat leert de jongste bankenstresstest die de voorbije maanden werd uitgevoerd onder leiding van waakhond EBA (European Banking Authority).

De financiële crisis van 2008 heeft geleerd dat banken best een grote kapitaalbuffer hebben zodat ze plotse marktschokken goed kunnen opvangen, zonder in gevaar te komen. Daarom gaan de toezichthouders regelmatig, aan de hand van een stresstest, na hoe hun stootkussens het doen in specifieke negatieve omstandigheden.

De laatste test is al de vijfde sedert 2008. De resultaten werden vrijdagavond laat vrijgegeven. Toch althans voor 51 grote Europese spelers uit 15 landen, goed voor 70 procent van de sector. Maar pakweg Portugese of Griekse banken zijn er niet bij. Daarnaast werden echter zo’n 75 andere financiële instellingen aan dezelfde test onderworpen, maar hun score wordt niet vrijgegeven.

Verschillen

Er zijn belangrijke verschillen met de vorige editie van de test, die dateert uit 2014. De belangrijkste verandering is dat er deze keer geen minimale kapitaaldrempel geldt die ook in een crisis moet worden gehaald. Beneden de lat uitkomen betekende in 2014 meteen kapitaal bijtanken, zoals gebeurde met de Belgische AXA Bank. Nu is dat niet zo. Op het eerste zicht kan dus geen enkele bank falen.

Maar dat klopt niet. Want de toezichthouders zullen de resultaten in het najaar gebruiken bij een grondige doorlichting van de banken, tijdens het zogenaamde SREP-proces. En daaruit kunnen extra kapitaalvereisten voortvloeien. Daarnaast zullen de markten met een vergrootglas naar de cijfers kijken, waardoor slecht scorende instellingen meteen onder druk komen te staan. Het is dan ook afwachten hoe de beurzen maandag zullen reageren op de uitslag. En of de nervositeit rond de sector, die al maanden heerst, zal afzwakken of juist zal toenemen.

KBC en Belfius

Het doorgedreven herstructureringsbeleid dat deze banken gevoerd hebben, werpt duidelijk zijn vruchten af.
Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën

De Belgische banken lijken het alvast goed gedaan te hebben. KBC en Belfius, de enige die horen tot de groep van 51, haalden een stevige score. Dat leidde tot een tevreden reactie bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): ‘Het doorgedreven herstructureringsbeleid dat deze banken gevoerd hebben, werpt duidelijk zijn vruchten af. Zowel de winstgevendheid als de financiële stabiliteit van beide banken oogt sterk. Dat is goed nieuws voor de economie als geheel. Een sterke economie kan niet zonder een gezonde financiële sector.’

KBC zag in een stressscenario de kapitaalbuffer (percentage afgezet tegen de risicogewogen activa) krimpen van 14,9 procent eind 2015 naar 11,3 procent eind 2018. Slechts 14 van de 51 banken deden het beter. Het gemiddelde bedraagt 9,2 procent. CEO Johan Thijs zegt in een reactie dat de score 'een geruststelling is voor onze stakeholders, die hun vertrouwen in ons hebben geplaatst, dat KBC goed gekapitaliseerd is. KBC blijft er garant voor staan dat gepaste kapitaalniveaus aangehouden worden'.

Staatsbank Belfius deed het een fractie beter dan KBC, door voor eind 2014 uit te komen op 11,4 procent, lager vertrekkend van 14,7 procent. CEO Marc Raisière noemde zich trots 'op het feit dat Belfius haar kapitaalpositie op zeer korte termijn zo substantieel wist te versterken. Dit resultaat bevestigt niet alleen onze soliditeit vandaag, maar ook onze aandacht om de opbouw van onze weerbaarheid verder te zetten.'

De schokbestendigheid van KBC en Belfius is verbeterd sedert 2014.
Nationale Bank van België

Volgens de Nationale Bank van België blijkt uit de test 'dat hun (KBC en Belfius, red.) schokbestendigheid verbeterd is sedert 2014. Dit is een welkome ontwikkeling in een omgeving die desalniettemin een uitdaging blijft vormen voor de winstgevendheid van de Europese banken.'  

Moederhuizen

Maar er zijn ook nog de andere Belgische banken. De twee andere grootbanken, BNP Paribas Fortis en ING, werden indirect getest via hun moederhuizen. Aparte cijfers zijn niet bekend, maar respectievelijk het Franse BNP Paribas en ING uit Nederland scoorden redelijk in de stresstest.

Daarnaast werden naar De Tijd vernam ook Argenta, AXA Bank en BNY Mellon betrokken bij de oefening. Degroof Petercam niet omdat zij nog maar in november 2015 binnenstebuiten werd gedraaid. De restbank Dexia, die mogelijk zwak zou kunnen scoren, werd evenmin getest omdat zij in afbouw is. Bij Argenta, AXA en BNY Mellon is de kans erg klein dat er zich problemen voordeden, gezien hun stevig stootkussen. Alvast voor AXA vernam de redactie dat de robuuste kapitaalbuffer goed standhield.

De slecht­ste score onder de 51 ban­ken was, zon­der veel ver­ras­sing, voor het Ita­li­aan­se Monte dei Pas­chi di Siena. De bank kon vlak voor de uit­slag be­ken­draak­te nog een red­dings­plan mel­den. Dat is ook nodig: het is de enige bank van de 51 die in een stressscenario haar kapitaal volledig ziet weggeveegd worden. Monte dei Paschi belandt zelfs een eind onder nul (-2,44%).

Allied Irish haalt het op een na slechtste resultaat. Ook de Bank of Ireland, een andere Ierse bank, deed het slecht. Net als Raiffeissen uit Oostenrijk en Banco Popular uit Spanje.  

Bij de Duit­se reus Deut­sche Bank - naar die uit­slag werd ook sterk uit­ge­ke­ken - bleef de ka­pi­taal­ra­tio onder stress net boven het mi­ni­mum van 2014. Deut­sche Bank hoort tot de slecht­ste 12 van de hele groep. Toch zal de uit­slag van Deut­sche Bank mo­ge­lijk met op­luch­ting ont­haald wor­den door de markt. Al toont die tegelijk aan dat de grootbank nog een hele weg af te leggen heeft. Commerzbank, eveneens Duits, hoort ook tot die groep van 12.

Helemaal aan de andere kant van de rangschikking staat ook een Duitse bank, NRW.Bank. Die haalde veruit het beste cijfer. Twee Zweedse spelers (Swedbank en Handelsbanken) zijn goed voor de andere podiumplaatsen. 

Samenvattend luidt de conclusie dat de Europese banken er een stuk beter voor staan dan enkele jaren geleden, maar dat er toch nog werk aan de winkel is. Dat zegt ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Voor het geheel van de Europese banksector blijkt uit de resultaten van de stresstests duidelijk dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel is met het oog op structurele gezondheid. De positieve resultaten van de stresstest mogen geen reden zijn om de aandacht te laten verslappen, integendeel zelfs.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud