Brexit duwt Dexia dieper in het rood

Dexia-CEO Wouter Devriendt ©BELGA

De Frans-Belgische restbank Dexia moet een halfjaarverlies van 419 miljoen euro incasseren. De balans werd verder afgebouwd.

Het verlies in het eerste semester ligt met 419 miljoen euro ongeveer 123 miljoen hoger dan dezelfde periode een jaar eerder.

Maar volgens CEO Wouter Devriendt is die stijging onder meer toe te schrijven aan eenmalige transacties en hogere heffingen. Een groot deel van het verlies heeft ook te maken met 'boekhoudkundige volatiliteitselementen'. Dat gaat onder meer om 'de ontregeling van de markt in Brits pond' als gevolg van de brexit. Britse kredieten vormen een belangrijke brok van de kredietportefeuille (zie inzet). 

Het recurrente nettoresultaat komt uit op 173 miljoen euro verlies, wat ongeveer stabiel is tegenover een jaar eerder. 

Afbouw

De voornaamste taak van Dexia, dat de Belgische staat als meerderheidsaandeelhouder heeft, is zijn historische portefeuille af te bouwen en zo de risico's voor de belastingbetalers te beperken. Dat is in het eerste semester ook gelukt.

Het balanstotaal daalde met 12,6 miljard euro tot 168,3 miljard euro, dankzij onder meer de inkrimping van de portefeuille, de verkoop van Dexia Israƫl en de afbouw van bijkantoren in Portugal, Spanje en Duitsland. Het aantal medewerkers daalde met 19 procent, tot 808 medewerkers.

Dankzij de toepassing van een nieuwe boekhoudnorm (IFRS 9) stijgt de kapitaalratio in een klap van 20,4 procent eind vorig jaar naar 25,7 procent eind juni. Volgens CEO Wouter Devriendt geniet Dexia 'van een stevige solvabiliteit en liquiditeit, zelfs al blijft de groep kwetsbaar voor externe factoren'. Het risico op Turkije noemt hij 'verwaarloosbaar', net als de blootstelling op Puerto Rico.

Dexia kondigt ook het vertrek van risicodirecteur Johan Bohets aan. Hij wordt vervangen door Giovanni Albanese. Volgens Dexia's nieuwe voorzitter Gilles Denoyel is Albaneses kennis van de Italiaanse banksector een grote troef.

DEXIA IN EEN NOTENDOP
  • De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler
  • Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid. De nog steeds beursgenoteerde aandelen zijn zo goed als zeker waardeloos
  • Dexia beschikt over een eigen vermogen van 7,4 miljard, 4,4 procent van de 168,3 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van 86 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille die daar een veelvoud van is. 
  • Het regelgevend kernkapitaal beloopt 8,2 miljard, 25 procent van de 'risicogewogen' activa van 32,7 miljard
  • Eigen vermogen en kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen
  • Franse (25,1 miljard), Italiaanse (22,8 miljard) en Britse (21,3 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is met 2 miljard of goed 1 procent verwaarloosbaar klein.
  • 91 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder dat niveau
  • De rente-opbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten voor onder meer regelgeving staan. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect