Dexia dringt operationeel verlies terug

©IMAGEGLOBE

Dankzij lagere financieringskosten is Dexia er in het derde kwartaal in geslaagd om zijn operationeel verlies terug te dringen tot 42 miljoen euro. Maar als gevolg van boekhoudkundige regels zag de Belgisch-Franse restbank haar nettoverlies wel oplopen naar 166 miljoen euro.

Dexia, dat na de kapitaalverhoging van 2012 zo goed als volledig in handen is van de Belgische en Franse staat, slaagde er ook in het derde kwartaal in om zijn financieringskosten terug te dringen. Dexia moet de komende jaren een enorme portefeuille met langetermijnkredieten zien af te bouwen met zo weinig mogelijk verliezen. Maar tegelijkertijd moet het continu ook kortlopende schulden zien te herfinancieren. De voorbije jaren moest Dexia dat in bijzonder moeilijke marktomstandigheden doen, wat de kosten fors de hoogte injoeg.

Maar dankzij de lage rentetarieven op de financiële markten is dat plaatje een klein beetje aan het verbeteren. In het tweede kwartaal daalden de financieringskosten opnieuw. Dexia weet nu zelfs iets meer inkomsten uit zijn langlopende krediet- en beleggingsportefeuille te puren dan dat het aan financieringskosten moet betalen. Maar door de nog hoge operationele kosten voor onder meer consultancy-opdrachten, blijft de groep wel in de rode cijfers. Het recurrente verlies - zeg maar het operationele resultaat zonder eenmalige factoren - bedroeg in het derde kwartaal 42 miljoen euro.

Netto ziet het beeld er anders uit omdat Dexia hier wel moet rekening houden met uitzonderlijke elementen. De lage rentestanden mogen de financieringskosten dan wel drukken, boekhoudkundig hebben ze minder positieve gevolgen. Dexia ziet zich immers verplicht om voor 129 miljoen euro af te boeken op de marktwaarde van bepaalde rentederivaten waarmee de bank zich indekt tegen een eventuele renteklim.

Daardoor lijdt Dexia in het derde kwartaal uiteindelijk een nettoverlies van 166 miljoen euro. Dat is ongeveer het dubbele van het verlies dat Dexia in het derde kwartaal van vorig jaar moest slikken. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud