Geen soepelere regels voor woonkredieten

Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank. ©BELGA

De Nationale Bank handhaaft de rem die ze de banken oplegt voor het verstrekken van woonleningen. Ze ziet de vastgoedblootstelling van de banken als een risico.

De Nationale Bank (NBB) heeft de voorbije maanden de kapitaalregels voor de banken versoepeld, om te maken dat ze kredieten blijven verlenen en zo bedrijven en gezinnen helpen de economische coronacrisis door te komen.

'In de financiële crisis van 2008 waren de banken de oorzaak van de problemen, nu zijn ze een deel van de oplossing', zei gouverneur Pierre Wunsch woensdag bij de voorstelling van het Financial Stability Report voor de Belgische financiële sector.

De coronacrisis is voor de Belgische financiële sector een grote uitdaging. Maar hij vertrekt vanuit een sterke uitgangspositie.
Pierre Wunsch
Gouverneur van de Nationale Bank

De versoepeling geldt echter niet voor de hypothecaire kredieten. Daar houdt de NBB vast aan de beperkingen die ze de banken heeft opgelegd in de vorm van extra kapitaalvereisten en de aanbeveling om het kredietbedrag te beperken tot minder dan de waarde van het vastgoed, rekening gehouden met de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers.

Geen afkoeling

De blootstelling van de Belgische banken aan de vastgoedsector is groot. Woonkredieten vertegenwoordigen 20 procent van hun balanstotaal. Kredieten aan vastgoedbedrijven meegeteld, loopt dat op tot 25 procent.

Er zijn tegelijk heel wat gezinnen die een beperkte afbetalingscapaciteit hebben. Voorlopig zijn er bovendien weinig tekenen dat de coronacrisis tot een significante afkoeling van de vastgoedmarkt in ons land heeft geleid. Het aantal woningverkopen blijft hoog, de prijzen stijgen verder.

Waakzaamheid blijft daarom geboden, zegt directeur Jean Hilgers van de NBB die de divisie macroprudentieel toezicht leidt.

De NBB is wel bereid haar strenge houding te versoepelen als de wanbetalingen op vastgoedkredieten sterk zouden stijgen en de banken de buffers moeten gebruiken om de kredietverliezen te absorberen.

Op die manier kan worden voorkomen dat een vastgoedcrisis zich ontwikkelt tot een systemisch gevaar voor de financiële sector in ons land.

Boemerang

Wunsch wees erop dat de NBB sinds maart al verschillende maatregelen heeft genomen om erover te waken dat de kredietverlening vooral aan bedrijven in de coronacrisis op peil kan blijven.

Dat gebeurde vooral door het verlagen van de contracyclische kapitaalbuffers die banken moeten aanhouden. Op die manier is al 2 miljard euro kapitaal vrijgemaakt.

De banken beschikken daarnaast nog over ruime kapitaalbuffers die ze kunnen aanspreken zonder onder de wettelijke vereiste solvabiliteitsvereisten te zakken.

Maar ze zijn daar voorzichtig mee. Het risico bestaat dat banken die hun kapitaalbuffers voor een stuk laten leeglopen door de financiële markten worden gestigmatiseerd als 'zwakkere' instellingen. En dan kan het als een boemerang naar hen terugkomen. 'Dat is een bezorgdheid waar de toezichthouders de komende maanden een oplossing voor moeten vinden', zegt Wunsch.

Dividenden

De coronacrisis is voor de Belgische financiële sector een grote uitdaging. Maar hij vertrekt vanuit een sterke uitgangspositie.
Pierre Wunsch
gouverneur Nationale Bank

In ruil voor de toestemming om de kapitaalbuffers te laten zakken, vraagt de Nationale Bank de banken geen dividenden uit te keren maar die te gebruiken om hun kapitaal verder te versterken, en om terughoudend te zijn met het toekennen van bonussen aan directieleden en andere medewerkers. Dat kan voor sommige banken een hinderpaal zijn om erin mee te gaan.

Wunsch dringt er echter bij de banken op aan hun verantwoordelijkheid in het opvangen van de crisis ten volle op te nemen. 'De coronacrisis is voor de Belgische financiële sector een grote uitdaging. Maar hij vertrekt vanuit een sterke uitgangspositie.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud