Hackers moeten grootbanken testen

©Bloomberg

Nationale Bank wil zwakke plekken in banksystemen blootleggen

De grootbanken huren op aandringen van de Nationale Bank ethische hackers in. Die niet-vijandige computerinbrekers moeten de zwakke plekken van hun systemen blootleggen. Maar de banken vragen zich af of zulke cyberaanvallen wel legaal zijn.

BNP Paribas Fortis werft cyberveiligheidsexperts aan. De bank zoekt onder meer ethische hackers die moeten proberen de veiligheidswallen van de IT-systemen binnen te dringen. KBC is op zoek naar een cyberrisicospecialist ‘voor de planning en uitvoering van onafhankelijke onderzoeken die een redelijke zekerheid moeten geven dat de risico’s onder controle zijn’.

Bevriende ethische hackers bieden regelmatig hun diensten aan, maar ze opereren in een grijze zone. Ze zijn gerechtelijk vervolgbaar.

De grootbanken geven daarmee gehoor aan de toezichthouder Nationale Bank, die ethische hacking verplicht. De Nationale Bank dringt bij de grote banken en andere belangrijke financiële instellingen aan op ‘uitgebreide veiligheidstests, waarbij onafhankelijke deskundigen de efficiëntie en de kwaliteit van de beveiliging controleren aan de hand van realistische aanvalsscenario’s die op ethische wijze worden uitgevoerd’, staat in een circulaire.

Er rijst wel een juridisch probleem. Computerinbraken, afgesproken of niet, zijn verboden in het strafrecht. Het gaat technisch om ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen of om informaticasabotage. Een parketmagistraat kan een onderzoek openen en de ethische hacker het leven zuur maken.

Friendly ethical hackers bieden regelmatig hun diensten aan, maar dat is en blijft nog altijd een grijze zone. Die personen zijn gerechtelijk vervolgbaar’, zegt Belfius. De banken overleggen daarover in hun sectorfederatie Febelfin, maar die heeft nog geen standpunt ingenomen.

‘Mocht blijken dat het nodig is meer juridische zekerheid te creëren zodat ethische hacking niet onder bepaalde strafrechtelijke verboden informaticamisdrijven valt, dan zou Febelfin dat wellicht wel kunnen steunen. Dit staat echter los van de circulaire van de Nationale Bank’, zegt de bankenfederatie. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content