Advertentie

Het complot van HSBC tegen de Belgische schatkist

Zelfs constructies om zwart geld geruisloos te repatriëren naar België, via verzekeringsproducten in Luxemburg, zijn voor de Zwitserse bankiers van HSBC een koud kunstje. Geen bezwaar. ©IMAGEGLOBE

Al jaren derft de Belgische schatkist honderden miljoenen euro’s belastingen omdat de grootste bank ter wereld, HSBC, duizenden rijke Belgen bedient met geheime rekeningen en nepfirma’s in fiscale paradijzen. Met codetaal en afspraakjes in hotels. Dat onthullen 3.137 rekeningbestanden die De Tijd bemachtigde.

HSBC Private Bank, Genève. Belgische cliënt met profielnummer 5091448234. Kapitaal op de rekening: 1,249 miljoen euro. Officiële rekeninghouder: Irwin Trading, Panamese vennootschap. Echte rekeninghouder: B. V., met adres in Brasschaat. Strikte instructies: ‘We mogen de cliënt niet zelf bellen in België. Hij belt ons. Hij stelt zich dan meestal voor met de naam van een voetballer: Zidane, Cruijff,... Vraagt vervolgens ‘de prijs van de kaviaar’, waarmee hij bedoelt: de totale stand van zijn rekening.’

Zelfs constructies om zwart geld geruisloos te repatriëren naar België, via verzekeringsproducten in Luxemburg, zijn voor de Zwitserse bankiers van HSBC een koud kunstje. Geen bezwaar.

Welke bank hanteert codetaal met haar cliënten? En waarom dan wel? Hoeveel banken aanvaarden rekeningen op naam van een Panamees spookbedrijf? De 3.137 rekeningbestanden van het HSBC-kantoor in Genève leggen bedenkelijke praktijken bloot bij een van de grootste banken ter wereld. In een ver verleden, in 1865, is de Hongkong and Shanghai Banking Corporation opgericht door de Schot Thomas Sutherland om de Britse handel in het Verre Oosten te financieren. Maar vandaag is HSBC ‘the world’s local bank’. En de rekeninggegevens die ex-medewerker in Genève Hervé Falciani in 2006 en 2007 kopieerde en die nu in onze handen zijn beland, zijn vernietigend voor HSBC.

Zo gaat het rekeningbestand van de cliënt uit Brasschaat nog verder. Het bevat ook het relaas van een vertrouwelijk bezoek van een HSBC-medewerker bij de cliënt thuis, op 18 april 2005. Zo’n huisbezoek is uiterst discreet omdat HSBC Private Bank geen officiële vestiging heeft in ons land. Toch verrichten de Zwitserse bankiers hier duchtig bankoperaties: ‘Cliënt vroeg 6.000 euro van zijn rekening, uitsluitend in al gebruikte bankbiljetten.’

Panamees nepbedrijf

En het bezoek bij de man in Brasschaat is vooral discreet om een andere reden. ‘We hebben aan de cliënt ook de verschillende mogelijkheden getoond, zowel voor zijn successieregeling als voor de Europese spaarrichtlijn. In een eerste fase verkiest hij de oprichting van een Panaméenne.’ Om dat te kaderen, moet u weten dat op 1 juli 2005 de Europese spaarrichtlijn van kracht zou worden. Vanaf dan zouden alle buitenlanders met een Zwitserse spaarrekening nog wel anoniem kunnen blijven voor de fiscus in hun thuisland, maar voortaan zou de Zwitserse fiscus zelf een belastingpercentage afhouden van de inkomsten en doorstorten naar het thuisland. HSBC heeft de man uit Brasschaat tijdens een vertrouwelijk huisbezoekje in april 2005 dus ‘verschillende mogelijkheden’ voorgeschoteld om belastingen te blijven ontduiken. De man koos blijkbaar voor de oprichting van een Panamees nepbedrijf, dat dan officieel zijn rekening overnam. Zo blijft hij anoniem voor de Belgische fiscus én moet de Zwitserse overheid geen belasting heffen in het kader van de Europese spaarrichtlijn.

De nota’s van de HSBC-bankiers over hun communicatie met Belgische cliënten bewijzen zwart op wit hoe ze de Belgen helpen belastingen te ontwijken.

Als de Zwitserse bankiers tijdens een volgend bezoek in ons land te horen krijgen dat de man uit Brasschaat alsnog in het reine wil komen met de Belgische fiscus, stimuleren de bankiers hem helemaal niet om zijn toestand te regulariseren. Integendeel. ‘Cliënt wil zich in regel stellen met de Belgische fiscus, ondanks een negatief advies daarover. Hij wil alsnog de bronheffing van 15 procent beginnen te betalen. We hebben hem nochtans duidelijk gemaakt dat dat niet bevrijdend is tegenover de Belgische fiscus. Maar hij lijkt vastberaden om zijn (Panamese) vennootschap op te doeken.’

Het HSBC-bestand van de miljonair uit Brasschaat is slechts één van de 3.137 rekeningbestanden in ons bezit. Ze zijn verbonden aan liefst 2.450 Belgische cliënten. Maar de andere bestanden onthullen net dezelfde praktijken. De interne nota’s van de bankiers over hun communicatie met de cliënten bewijzen zwart op wit hoe een van de grootste banken ter wereld rijke Belgen helpt belastingen te ontwijken.

Zo lezen we in het rekeningprofiel van een vrouw uit Berchem met ruim een miljoen euro op haar Zwitserse rekening: ‘Afspraak met de cliënt in Antwerpen, bij haar thuis. Stelt ons haar dochter voor. Ze vraagt of we voor haar een Panamese vennootschap kunnen oprichten. Ze zal daarvoor binnenkort naar Genève komen.’ In een mum van tijd is de constructie op poten gezet: de rekening komt op naam van ‘Bettina Limited’ in Panama, enkele maanden voordat de Europese spaarrichtlijn de rekeninghouders dreigde te ontmaskeren bij de Belgische fiscus. Geen buitenstaander die vermoedt dat Belgen schuilgaan achter de Panamese firma.

Het aantal Panamese spookbedrijven dat HSBC aan zijn Belgische cliënteel heeft bezorgd, is gigantisch. Allemaal met nietszeggende namen zoals Blase Asset Management, Gold Gate Group, Waldron Management Group, Cofisa Holding, Anbert Holding, Fondation Nadasa, Bantac Corporation, Colby Enterprises, Tarcom Investments, Transimmo, Spectra Equities, Universal Promoters, enzovoort.

De meeste schermbedrijven heeft HSBC laten oprichten met de hulp van het gespecialiseerde kantoor Mossack Fonseca. En allemaal worden ze geleid door plaatselijke stromannen, zoals een zekere Francis Perez, Galileo Diaz en Franca Scott, die elk nog honderden andere Panamese nepbedrijven achter hun naam hebben. Zij zijn de enige bestuurders. Althans op papier. Alleen HSBC en de betrokken cliënt weten beter. In sommige gevallen weten zelfs de kinderen van de Belgische rekeninghouders nog niets van de constructie, lezen we in de rekeningbestanden.

Groeten van Séverine

En als HSBC op een antwoordapparaat stoot, wordt soms overeengekomen dat de bankier alleen zegt: ‘Je hebt de groeten van Séverine’, dan weet de cliënt dat HSBC belde. Al verkiezen veel cliënten thuisbezoeken van de bankiers: telefoneren vinden ze ‘niet veilig’. Zo angstvallig wordt alles geheim gehouden. Niet verwonderlijk: alle betrokkenen beseffen dat er sprake is van zwart geld: ‘Cliënt R.S. zegt dat fiscale amnestie (in België) niet interessant lijkt: hij overweegt een levensverzekering.’

En meestal zijn het niet de cliënten, maar de HSBC-bankiers die het initiatief nemen om de fiscus en de Europese spaarrichtlijn te omzeilen. Over sommige Belgische cliënten schrijven de bankiers zelfs dat ‘de cliënt spijtig genoeg geen zin heeft in offshoreconstructies’. Of over cliënt L.S. uit Edegem: ‘Hij zal ons bezoeken. Heeft potentieel. Zal proberen zijn assets bij ons te laten verhogen onder een offshorebedrijf.’

De actieve rol van de bank blijkt bijvoorbeeld ook uit de contacten van HSBC Genève met een veertiger uit Wilrijk die 3 miljoen euro parkeerde op zijn Zwitserse rekening. ‘We hebben met hem de Europese spaarrichtlijn besproken. Hij gaat nadenken over de oprichting van een vennootschap. Hij zou onze vennootschap ook gebruiken voor zijn rekeningen bij andere instellingen.’ Kort daarna wordt de Panamese firma ‘Roseport Holdings’ officieel eigenaar van de HSBC-rekening. Met links naar nog een schermbedrijf op de Britse Maagdeneilanden. ‘En de cliënt denkt eraan nog meer vennootschappen op te richten om zijn betalingen te doen.’ Zo is HSBC dus de motor achter een doolhof van nepbedrijven waar de Belgische fiscus nooit zijn weg in vindt.

Maar als de fiscus of het gerecht de constructie van een cliënt toch op het spoor zou komen, mag nooit blijken dat HSBC mee in het complot zit. In het rekeningprofiel van de Antwerpse zakenman D.A., voor wie HSBC de Panamese firma ‘Kampala Holdings’ oprichtte, lezen we hoe dat in zijn werk gaat. ‘We zullen zijn rekening overzetten op naam van een offshore(bedrijf) waarvan hij de economisch begunstigde zal zijn. Maar de cliënt zal eerst een volmacht op de rekening geven aan zijn broer. Van hem zal ik dan per brief de opdracht krijgen om de rekening officieel te sluiten. En dan zal hij een transfer vragen naar de offshore.’ Officieel gebeurt alles dus op vraag van de cliënt.

In werkelijkheid is het HSBC zelf dat de offshorebedrijven aan de lopende band opricht voor zijn cliënteel. Vooral in Panama, waar zulke firma’s het snelst en het goedkoopst zijn. Maar ook de andere belastingparadijzen staan bij HSBC Genève in de etalage. De bestanden laten daar geen twijfel over bestaan: ‘Opdracht van cliënt A.A. uit Ukkel: oprichten van bvi (schermvennootschap op de Britse Maagdeneilanden).’ Of over A.R. uit Brasschaat: ‘Cliënt is naar Genève gekomen in het gezelschap van zijn zoon om bepaalde documenten te vervolledigen in verband met de opening van een bvi.’ Of N.B. uit Berchem: ‘Zowel voor hem een Panaméenne als voor zijn echtgenote die de andere rekening bezit.’ Over een topdiamantair M.F.: ‘Moet ons dringend bezoeken in Genève: Europese spaarrichtlijn nadert met rasse schreden!’ Of nog B.D. uit Ukkel: ‘Client vermeldt nieuwe fiscale amnestie in België (...) We moeten snel vennootschapsstructuur oprichten want geen denken aan om zijn fondsen te repatriëren naar België.’

De bedragen die de 2.450 Belgen hebben staan op de Zwitserse rekeningen variëren van 15.000 tot 79 miljoen euro. Een van hen, een Antwerpse zakenman, bezit in ons land alleen bedrijven die jaar na jaar verliezen boeken, maar in Zwitserland staat wel meer dan 6 miljoen euro op zijn rekening. De meeste Belgen hebben in Genève meer dan een miljoen euro geparkeerd. Het mag duidelijk zijn dat HSBC zulke constructies niet opzet voor om het even wie.

Alleen wie voldoende investeert bij de bank in Genève is het risico waard. Zoals blijkt uit rekeningprofiel 5091095811 van een dame uit Waterloo. Ze heeft ‘slechts’ 187.000 euro op haar Zwitserse rekening. Dat is blijkbaar te weinig om te kunnen genieten van dezelfde constructie met Panamese schermbedrijven die de meer gefortuneerde Belgen krijgen. Net voor de inwerkingtreding van de Europese spaarrichtlijn belt de vrouw uit Waterloo de Zwitserse bankiers in paniek op. De bankier aan de andere kant van de lijn noteert het volgende over het telefoongesprek: ‘Ze heeft me compleet overstuur gebeld, ze heeft het hele weekend geen oog dichtgedaan wegens haar belastingzaken. Ze is doodsbenauwd dat haar naam vrijgegeven zal worden aan de Belgische fiscus. Ik heb haar gerustgesteld dat ze belastingen zal betalen, maar dat het anoniem zal blijven.’ Terwijl sommige cliënten met minder gespekte rekeningen letterlijk de boodschap kregen dat ze moesten bijstorten of opkrassen.

Beter gegoede Belgen vinden in HSBC wel een gewillige partner. Zelfs als ze zwaar in de clinch liggen met justitie. Dat blijkt geen enkel bezwaar, zo bewijst het rekeningprofiel van een Antwerpse diamantair die ruim 2,3 miljoen euro belegde bij de bank in Genève. De man wordt in ons land vervolgd voor handel in bloeddiamanten uit Angola. Zwaarwichtige feiten dus. Toch bedient HSBC hem op zijn wenken. ‘De cliënt is heel voorzichtig want hij staat onder druk van de Belgische fiscus (...) heeft me zijn zoon voorgesteld tijdens bezoek in Antwerpen. Blijft geïnteresseerd in onze producten’, lezen we. De bankiers maken zich weinig zorgen, ondanks het gerechtelijk onderzoek in België. De Zwitserse rekening staat immers niet op naam van de diamantair , wel van een anonieme firma ‘Erena Holdings’ op de Britse Maagdeneilanden. Discretie gegarandeerd.

Discretie aan flarden

Al wordt die discretie nu aan flarden geschoten in de 3.137 uitgelekte rekeningbestanden. Van elke Belgische cliënt hebben we nu een overzicht van alle schermbedrijven die ze wereldwijd gebruiken. En lang niet alleen bij HSBC in Genève. In alle mogelijke belastingparadijzen: Panama, Liechtenstein, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Jersey, het eiland Man, Cyprus, Delaware, de Bahama’s, de Seychellen en natuurlijk Zwitserland zelf. En met links naar andere kantoren van HSBC in de wereld, zoals HSBC Luxemburg of HSBC International Trustee Limited op de Kaaimaneilanden. Net als links naar nog meer anonieme rekeningen bij andere banken, zoals Credit Suisse, UBS in Genève, LGT Bank in Liechtenstein,... En links naar grote spelers in Luxemburg, zoals Lombard en SGG, die verschillende Belgen de weg toonden naar HSBC in Genève.

Het lijkt misschien een rompslomp om kapitalen te herbergen in het ‘verre’ Zwitserland. Maar HSBC verzorgt zijn gefortuneerd cliënteel. De Belgen moeten niet telkens naar Zwitserland trekken om hun (zwarte) kapitalen af te halen. HSBC-medewerkers bezorgen het geld vaak in hoogsteigen persoon tijdens een bezoek aan ons land. Dat gebeurt dan bij de cliënten thuis of in hotels, zoals het Carlton Hotel in Antwerpen. En de Zwitserse bankier kan ook gewoon geld laten klaarleggen bij HSBC in Luxemburg. Handig voor kleinere afhalingen van enkele duizenden euro’s.

En als er al eens problemen opduiken met een spookbedrijf, pakweg op de Kaaimaneilanden, dan lezen we hoe HSBC vriendelijk de kosten om het bedrijf op te doeken op zich neemt (3.500 dollar) en de klant alleen nog het papierwerk van de stromannen moet vergoeden (800 dollar). Zelfs constructies om zwart geld geruisloos te repatriëren naar België via verzekeringsproducten in Luxemburg zijn voor de HSBC-bankiers een koud kunstje. Geen bezwaar.

Die exclusieve dienstverlening dreigt HSBC nu zuur op te breken. Het Brusselse gerecht viel vorige week binnen bij een twintigtal cliënten in Antwerpen en Brussel op zoek naar nog meer bewijzen om HSBC Private Bank in Genève te vervolgen voor tal van misdrijven, onder andere voor valsheid in geschrifte en zelfs als criminele organisatie. Het Belgische onderzoek kan uitmonden in een ongezien strafproces tegen een van de grootste banken ter wereld.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud