Advertentie

KBC-topman Thijs trekt voorzichtig streep onder coronacrisis

KBC-topman Johan Thijs verrast dinsdag met beter dan verwachte eerstekwartaalcijfers.

De aantrekkende economie geeft de bank-verzekeraar genoeg vertrouwen om eerdere coronaprovisies al weer deels te recupereren en extra mensen aan te werven. ‘Maar we blijven voorzichtig. Pas na de zomer wordt de echte impact van de pandemie duidelijk’, zegt CEO Johan Thijs.

De resultaten die KBC dinsdagochtend kon voorleggen over het eerste kwartaal, lijken Thijs’ voorzichtige optimisme alvast te rechtvaardigen. Terwijl de bank-verzekeraar in het eerste kwartaal van vorig jaar een verlies van 5 miljoen euro leed, kon KBC dit keer uitpakken met een nettowinst van 557 miljoen euro over de eerst drie maanden van het jaar. Dat is ongeveer 140 miljoen euro hoger dan wat analisten hadden verwacht.

557 miljoen
nettowinst
KBC boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 557 miljoen euro.

Een deel van de verklaring: de bank kon al een deel van de voorzieningen terugnemen die ze vorig jaar had geboekt om eventuele verliezen op niet of te laat terugbetaalde kredieten op te vangen. KBC recupereerde over het eerste kwartaal 76 miljoen euro aan voorzieningen. Daarvan was er 26 miljoen euro opzijgezet als buffer voor de coronacrisis. De rest van de provisies waren bestemd voor dossiers die niet gelinkt waren aan de pandemie.

De essentie

  • KBC boekte in de eerste drie maanden van het jaar een beter dan verwachte nettowinst van 557 miljoen euro.
  • De bank-verzekeraar verraste met het nieuws dat hij voor 76 miljoen euro aan provisies terugneemt.
  • Bij het begin van de coronacrisis legde KBC een buffer van bijna 800 miljoen euro aan om kredietverliezen op te vangen. Mogelijk kan de bank nog meer geld uit die stroppenpot recupereren als de vaccinatiecampagnes op schema blijven en de economie weer aantrekt.
  • De rente-inkomsten blijven wel zwaar onder druk staan.

Voorzichtige buffer

Dat is een verrassing, want toen de pandemie losbarstte, toonde KBC zich nog van zijn conservatiefste kant. De bank legde meteen een zware stroppenpot aan die eind vorig jaar nog 783 miljoen euro bedroeg. Van dat geld wordt nu een deel gerecupereerd, maar de bank blijft op haar hoede voor wat nog komen zal, zegt topman Johan Thijs.

‘De echte impact van de pandemie wordt pas duidelijk in het derde kwartaal, als de steunmaatregelen wegvallen die werden uitgewerkt voor bedrijven en particulieren. Hoe groot de gevolgen daarvan zullen zijn? Nobody knows. Net daarom tonen we ons nog voorzichtig in onze vooruitzichten. Maar tot nu toe hebben we nog geen enkel coronaverlies geboekt in onze kredietportefeuille. Als alle vaccinprogramma’s op schema blijven en de economische activiteit verder aantrekt, bestaat de kans dat we onze scenario’s voor de impact van de crisis positief herzien. Het valt dan te verwachten dat we de komende kwartalen nog meer kunnen recupereren van de voorzieningen die we hebben aangelegd.’

Extra aanwervingen

Bij de start van de coronacrisis zette KBC niet alleen extra geld opzij om mogelijke kredietverliezen te kunnen opvangen. De bank-verzekeraar haalde ook de broeksriem aan en probeerde de kosten te drukken door minder mensen aan te werven. Nu de economie weer op gang komt, gaat de groep opnieuw op zoek naar extra volk. ‘We willen 300 nieuwe mensen aanwerven, commerciële profielen die we zowel voor digitale diensten als ons fysieke netwerk willen inzetten’, geeft Thijs mee.

Als alle vaccinprogramma’s op schema blijven en de economische activiteit verder aantrekt, bestaat de kans dat we onze scenario’s voor de impact van de crisis positief herzien.
Johan Thijs
CEO KBC

Die aanwervingen zullen wel een impact hebben op de kosten. Als de bankentaksen niet worden meegerekend, slaagde KBC er in het eerste kwartaal in de kosten met 4 procent te drukken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. ‘Maar toch verwachten we dat onze kosten over heel 2021 met 2 procent zullen oplopen. De economie trekt weer aan. We keren terug naar de normale manier van werken, waarbij we opnieuw meer investeren in marketing en mogelijk zelfs in evenementen.’

300
aanwervingen
KBC wil dit jaar nog 300 mensen aanwerven voor commerciële functies.

Al wil Thijs het nog niet gezegd hebben dat hij helemaal een streep trekt onder de crisis. ‘Wat het thuiswerk voor ons personeel en het contact met onze klanten betreft, trekken we helemaal geen streep. Daarin blijven we bijzonder voorzichtig. Dat we nu voorzieningen kunnen terugnemen, toont wel aan we vorig jaar de juiste buffers hebben aangelegd. Al blijft het hout vasthouden.’

Rentedruk

KBC trok in het eerste kwartaal 8 procent meer deposito’s aan en verstrekte 1 procent meer kredieten. Maar de rente-inkomsten die de bank daar uit kan puren staan onder druk, net als in de rest van de sector. ‘De impact van de ultralage rente begint serieus te wegen’, geeft Thijs mee. De bank zag haar rente-inkomsten in het eerste kwartaal van vorig jaar met liefst 11 procent dalen naar iets meer dan 1 miljard.

Lange tijd kon KBC spaartegoeden van klanten plaatsen bij zijn lokale dochter in Tsjechië, waar de centrale bank aantrekkelijker rentetarieven hanteerde dan de Europese Centrale Bank. Maar dat voordeel viel weg toen ook de Tsjechische centrale bank begin vorig jaar in de rente begon te hakken. ‘We kunnen die druk op de rente-inkomsten wel compenseren door meer kredieten te verstrekken en dankzij hogere marges op onze producten', zegt Thijs. 'Daardoor verwachten we dat onze rente-inkomsten dit jaar stabiel kunnen blijven in vergelijking met vorig jaar. Maar het betekent dus wel dat we niet meer groeien.’

2
herfstdividend
KBC herhaalde dinsdag dat het een extra 'herfstdividend' van bruto 2 euro per aandeel uitkeert in het vierde kwartaal.

KBC had bij de publicatie van de jaarcijfers in februari al aangegeven dat het een brutodividend van 44 cent per aandeel zou uitkeren over 2020. Die coupon wordt op 19 mei uitgekeerd, klinkt het. De bank herhaalde dinsdag ook dat ze een extra 'herfstdividend' van bruto 2 euro per aandeel uitkeert in het vierde kwartaal. Dat wel op voorwaarde dat de toezichthouder - die tijdens de coronacrisis het dividendbeleid van de banken aan banden legde - het licht op groen zet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud