KBC: twee vakbonden verwerpen sociaal voorakkoord

De hoofdzetel van KBC in Brussel. Het sociaal overleg bij de bank verloopt moeilijk: de liberale vakbond verwerpt een voorakkoord over flexibel werken en werkzekerheid. ©Photo News

De liberale vakbond ACLVB verwerpt het voorakkoord bij KBC over een nieuwe cao rond flexibiliteit en werkzekerheid. Dat meldde de ALCVB dinsdag. Ook de socialistische bond BBTK is deels tegen. LBC is dan weer voor, maar het is nog niet zeker of dat volstaat om de cao ingang te doen vinden.

Bij KBC wordt al geruime tijd overlegd over een nieuwe regeling rond flexibel werken en werkzekerheid. Vorige maand bleek nog dat het overleg in het slop zit.

Intussen is er wel vooruitgang geboekt, in die zin dat er blijkbaar overeenstemming werd bereikt over een tekst waarover de vakbonden zich dienden uit te spreken. De tekst voorziet in werkzekerheid tot eind 2019 en een kaderovereenkomst rond flexibel werken die later in detail moet worden ingevuld.

De liberale vakbond meldt nu echter dat hij dinsdag besloot om de voorliggende cao niet te ondertekenen. 'Er is uiteindelijk onvoldoende evenwicht bekomen na maanden van onderhandelen over een nieuwe vorm van flexibel werken en het garanderen van de werkzekerheid tot eind 2019', aldus de ACLVB dinsdag in een persbericht.

Volgens vakbondssecretaris Maarten Dedeyne van ACLVB weegt de 'pseudowerkzekerheidsgarantie, die slechts van toepassing is voor anderhalf jaar, niet op tegen de verregaande flexibiliteit die KBC in de toekomst wil bekomen'. 'Sterker nog, deze tekst staat vol maatregelen om mensen te laten afvloeien. We spreken hier dus eerder over een verdoken afvloeiingsplan dan over een werkzekerheidsgarantie', aldus de vakbond.

Dedeyne hekelt ook het feit dat de invulling van de kaderovereenkomst over flexibel werken kan gebeuren met een gewone meerderheid in de ondernemingsraad. 'Niet iedere fractie zal dan nog evenveel impact hebben.'

BBTK

Ook de socialistische BBTK is deels gekant tegen het voorakkoord, bevestigt secretaris Kristof Vergauwen. 'Het stuk over flexibiliteit wordt wel gedragen door onze achterban, maar alleen als er voldoende werkzekerheid tegenover staat', zegt Vergauwen. 'Voor het deel over werkzekerheid kregen we geen mandaat.'

Volgens Vergauwen struikelt zijn vakbond vooral over de bepalingen voor werknemers die hun baan verliezen. 'Hun inspanningen om op zoek te gaan naar een nieuwe job worden groter in de nieuwe cao, terwijl de werkzekerheid kleiner wordt tegenover het verleden. Het water is dus niet zo diep. We willen desnoods opnieuw onderhandelen.'

Toch aanvaard?

De christelijke LBC, de grootste vakorganisatie bij KBC, is gewonnen voor de cao, zegt hoofdafgevaardigde Dirk De Backere. Daarmee is de cao in principe aanvaard, want daarvoor volstaat de handtekening van één vakbond. Toch is het nog afwachten hoe KBC zal reageren op de situatie.

KBC zegt in een reactie nota te nemen van het standpunt van ACLVB. 'KBC zal nu op basis van de reacties van alle fracties op de constructieve voorstellen die op tafel liggen, zijn uiteindelijk standpunt bepalen. Zoals steeds, zal KBC dat in eerste instantie intern doen en niet via het publieke forum', zegt woordvoerster Viviane Huybrecht.

Het is niet de eerste keer dat een cao bij KBC (en andere banken) slechts de zegen krijgt van één vakbond.

De Backere noemt de tekst 'een heel degelijk akkoord in de huidige omstandigheden in de sector'. 'Als je het vergelijkt met de akkoorden in andere financiële instellingen die dan wel door de andere vakbonden worden goedgekeurd is dit absoluut geen Armaggedon.' De Backere wijst onder meer op de afspraak rond een uniformisering van de compensatie voor onregelmatige werkuren, een stap vooruit voor het personeel in de kantoren.

'Er is ook geen bijkomende flexibiliteit afgesproken.' De LBC-afgevaardigde verstaat de houding van ACLVB en BBTK dan ook niet. 'Ik snap niet welke verborgen agenda hier speelt. Iedereen deelde tijdens de onderhandelingen de analyse dat dit de goede weg is. Er was geen negatieve sfeer. Wat als er geen akkoord zou zijn? Dat zou pas ingrijpend zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud