Kleine banken: 'Nieuwe taks te veel op maat van grootbanken'

John Heller, CEO van Argenta. ©wim kempenaers (wkb)

De kleinere banken Argenta, Crelan en Bank J. Van Breda reageren boos op het regeringsvoorstel voor een nieuwe bankentaks. De berekening is te veel op maat van de grootbanken, luidt de kritiek.

De kleine banken beklemtonen elk dat zij niet de financiële crisis van 2008-2009 veroorzaakt hebben en ook geen staatssteun nodig hadden om overeind te blijven, in tegenstelling tot de vier grootbanken, BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius. Ze voelen zich unfair behandeld nu duidelijk wordt dat de nieuwe bankentaks indirect berekend wordt op basis van de spaardeposito’s, waardoor klassieke spaarbanken in het nadeel zijn. Ook de vorige bankentaksen waren grotendeels op deposito’s gebaseerd.

De regeling moet dit jaar 100 miljoen euro opbrengen, waarvan 75 miljoen euro afkomstig van de banken en 25 miljoen van de verzekeraars. Het grootste deel wordt betaald door de grootbanken, verzekert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Toch reageren de kleine banken diep ontgoocheld, omdat hun eenvoudige businessmodel - spaargeld ophalen en daarmee kredieten verlenen - in verhouding zwaarder getroffen wordt.

‘Om te bepalen welk gedeelte van het eigen vermogen wordt onderworpen aan een hogere vennootschapsbelasting wil de regering zich baseren op het uitstaand volume aan cliëntendeposito’s’, legt Dirk Wouters, de CEO van Bank J. Van Breda, uit. ‘Daarmee raakt ze eenzijdig de activiteit van depositowerving en worden de financieringsactiviteiten op de financiële markten ongemoeid gelaten.’

John Heller, de CEO van Argenta, bevestigt: ‘Opnieuw is gekozen voor klantendeposito’s als belangrijkste basis voor de taks. Onbegrijpelijk is dat. Het is nochtans perfect haalbaar om andere criteria te gebruiken, zoals de buitenbalans- of de groothandelsactiviteiten. Er zijn voorbeelden genoeg in andere landen. Het is bijzonder vreemd dat - ondanks alle gesprekken met de regering daarover - er toch voor de deposito’s gekozen is.’

‘Dit is weer een bijkomende inspanning die gevraagd wordt van de banken en hun gemeenschap die de crisis niet veroorzaakt hebben. Voor Crelan betekent dit dat de belastingfactuur weer eens verhoogd wordt zonder zicht op beterschap’, zegt Luc Versele, de CEO van Crelan.

In het regeerakkoord van oktober 2014 staat nochtans dat de regering het hele gamma bankentaksen - dit jaar goed voor meer dan 1 miljard euro - tegen het licht wil houden. Een hervorming moet ‘meer rekening houden met de verschillende businessmodellen’, staat er.

Er zijn blijkbaar banken die meer bezig zijn met lobbyen dan met bankieren
John Heller
CEO Argenta

‘We hadden gehoopt dat zo’n interne heffingenshift meteen doorgevoerd zou worden, zodat de heffingen correcter verdeeld zijn over alle types bankactiviteiten. Maar we krijgen te horen dat het pas in 2016 kan’, zucht Versele.

Heller: ‘De fairness is ver zoek. Zorg er toch voor dat de verschillende businessmodellen in de banksector elk op een faire manier bijdragen. Er zijn blijkbaar banken die meer bezig zijn met lobbyen dan met bankieren.’

Wouters wijst ook op een fundamenteel fiscaal probleem: ‘De invoering van een hogere vennootschapsbelasting op bancaire activiteiten is een gevaarlijk precedent, omdat het onzekerheid kan creëren voor alle ondernemers. Welke activiteit is de volgende die wordt onderworpen aan een sectorspecifieke verhoging?’

Ook Bruno Colmant, consultant bij Roland Berger en voormalig directielid bij onder meer ING België en Ageas, vraagt zich openlijk af of de regeling niet indruist tegen het principe van een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud