Max Jadot zet bonden mes op de keel

De bank de forcing te voeren. Uitzonderlijk kwamen ook CEO Max Jadot (foto) en vice-CEO Filip Dierckx, de nummer twee die al eens eerder het veld was ingestuurd, aan tafel met de bonden. ©Photo News

BNP Paribas Fortis ging ver om nog eens ruim 2.000 jobs te kunnen schrappen en tegelijk een kille hakbijloperatie à la ING te vermijden. In een uitzonderlijke demarche dook CEO Max Jadot zelf op het podium op. Met als missie de socialistische bond BBTK overstag te doen gaan.

Het gaat hard in bankenland. Vooral bij de grote spelers is het personeel nog maar net een vorige ingreep aan het verteren, of er komt alweer een nieuwe aan. Daar kunnen ze bij BNP Paribas Fortis, de grootste financiële instelling van het land, van meespreken. Wat maandenlang gewoon moeizame cao-onderhandelingen leken, vervelde deze week tot een nieuwe, forse ingreep in het personeelsbestand van de bank.

Gisteren raakte bekend dat BNP Paribas Fortis in de periode 2019-2021 nog eens meer dan 2.000 banen - sommige bronnen hebben het zelfs over 2.500 - wil schrappen. Voor officiële uitleg is het wachten: de bank gaf woensdag geen commentaar. De maatregel komt boven op een hele reeks andere ingrepen het voorbije decennium (lees inzet). Daardoor werd het bedrijf fors kleiner. Midden vorig jaar telde de bank, omgerekend naar voltijdsen, iets meer dan 13.000 arbeidsplaatsen, 4.500 minder dan eind 2008.

Inlevering

Het nieuwe cijfer komt naar boven in het zog van de onderhandelingen over twee nieuwe cao’s. Eén over de ‘actualisering van de arbeidsorganisatie’, om de werkduur af te stemmen op de rest van de sector door de week op te trekken van 36 naar 37 uur. Maar zonder loonsverhoging, wat volgens de liberale bond ACLVB neerkomt op een inlevering van 2,8 procent. De tweede cao moet een nieuwe tewerkstellingsgarantie invoeren, nadat de vorige eind 2018 is afgelopen, en regelen hoe overtollig personeel toch kan vertrekken. De bank bemoeilijkte de puzzel door de twee dossiers aan elkaar te koppelen.

De directie besloot de forcing te voeren. Uitzonderlijk kwamen ook CEO Max Jadot en vice-CEO Filip Dierckx aan tafel.

Het leek echter allemaal een maat voor niets te worden. BNP Paribas Fortis wou een breed akkoord, met minstens de zegen van twee van de drie vakbonden. Maar tot voor kort was enkel de Vlaamse christelijke bond LBC bereid verder te praten en dan nog op voorwaarde dat er een tweede groen licht zou zijn. De Franstalige tegenhanger CNE en de socialistische BBTK aarzelden. De ACLVB was tegen.

Daarop besloot de bank de forcing te voeren. De directie nodigde de bonden uit voor een nieuw gesprek maandagavond in de bank. Niet alleen met de personeelsdirectie, zoals gebruikelijk. Uitzonderlijk zaten ook CEO Max Jadot en vice-CEO Filip Dierckx, de nummer twee die al eens eerder het veld was ingestuurd, aan tafel.

Eenzijdig

Het was een gewetenskwestie zonder voorgaande.
Pia Desmet
BBTK-secretaris

Volgens diverse bronnen bij de bank en bij de bonden legde Jadot daar verrassend het nieuws op tafel dat er dit en de komende twee jaar 1.000 jobs verdwijnen. ‘Terwijl we al zes maanden duidelijkheid vroegen, maar niet kregen’, sneert een vakbondsman. De 1.000 komen boven op de natuurlijke afvloeiingen.

Die worden voor dezelfde periode begroot op mogelijk 400 of wat meer per jaar, waardoor de teller op zo’n 2.200 belandt, zegt een goedgeplaatste bron die het cijfer 2.500, dat anderen naar voren schoven, ‘aan de hoge kant’ noemt. In elk geval is duidelijk dat de bank in tegenstelling tot in het verleden die natuurlijke vertrekkers amper zal vervangen door nieuwe aanwervingen.

‘Jadot bood ons de keuze: ofwel zouden we in overleg zoeken naar oplossingen voor die 1.000 ofwel zou de bank eenzijdig beslissen. Maar hij maakte wel duidelijk dat het bedrijf hoe dan ook verder zou gaan’, zegt een andere vakbondsafgevaardigde. ‘De kosten moeten naar beneden, net als het aantal mensen. De bank lijdt hoofdzakelijk onder de lage rente die weegt op de inkomsten en ze gelooft niet dat die rente snel zal stijgen’, verduidelijkt een bron aan de top. ‘Maar tegelijk wilden vooral de oudere topmanagers absoluut een verhaal à la ING (het sociaal bloedbad uit 2016, red.) vermijden. Het bedrijf wil correcte sociale relaties behouden.’

Pest of cholera

Jadot liet daarom duidelijk verstaan dat er zonder cao’s een minder gunstige regeling zou zijn voor de 1.000. BBTK had het zelfs over alleen gedwongen ontslagen. De boodschap viel in elk geval niet in dovemansoren. De socialistische vakbond liet gisteren weten dat hij overstag gaat en wil praten over de uitwerking van de cao’s. Hij koos ervoor langer werken met looninlevering te aanvaarden om een mogelijk sociaal drama voor een aantal werknemers te vermijden. Met lood in de schoenen. ‘Het was kiezen tussen de pest en de cholera, een gewetenskwestie zonder voorgaande. Een vrije keuze hadden we niet echt’, aldus BBTK-secretaris Pia Desmet.

Gisteravond raakte bekend dat ook de CNE meestapt. Zelfs de ACLVB begint te twijfelen. ‘Nu zeggen we nog neen. Dat kan veranderen, al is de kans vrij klein’, viel daar te horen. Om de bonden over de streep te trekken haalde Jadot nog twee extra wapens uit de kast: de toezegging dat bij een gunstig antwoord de tewerkstellingsgarantie uitzonderlijk voor drie in plaats van twee jaar zou gelden en de belofte dat de bank ongeveer 120 miljoen euro wil uittrekken om het vertrek van zo’n 800 van de 1.000 mensen te vergemakkelijken.

Jadot bood ons de keuze: in overleg zoeken naar oplossingen voor 1.000 mensen of de bank zou eenzijdig beslissen.
Een vakbondsbron

Die 800 zijn oudere personeelsleden. Zij komen in aanmerking voor de diverse eindeloopbaanregelingen die opgenomen worden in de nieuwe cao met de tewerkstellingsgarantie. Daar is een variant bij van het early departure plan dat BNP Paribas Fortis al enkele keren inzette om oudere werknemers te laten vertrekken voor ze de pensioenleeftijd bereiken. Met dien verstande dat de leeftijd opgetrokken wordt van 57 naar 58 jaar, wat in de meeste gevallen toch al de feitelijke grens was. Mogelijk wil de bank zo de groeiende kritiek op dergelijke vertrekplannen, zoals onlangs nog bij het ontwerp van interprofessioneel akkoord, voor zijn.

Blijven nog ongeveer 200 mensen over. ‘Die wil de bank met een sterkere financiële stimulus ertoe aanzetten een job te vinden in andere sectoren, in lijn met de plannen die sectorfederatie Febelfin uitwerkt’, zegt een bron. ‘Het gaat om 60 tot 70 mensen per jaar die herplaatst kunnen worden. Dat is niet zoveel. Mocht dat toch niet lukken, dan kunnen meer oudere personeelsleden in aanmerking komen voor vervroegd vertrek. Die 800 is daarom een minimum: de theoretische aantallen liggen hoger.’ Die 200 zullen dus in principe jongere werknemers zijn. BNP Paribas Fortis hanteert voor hun programma de benaming voluntary external mobility.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud