Mondiaal akkoord over strengere bankregels

Mario Draghi kondigde de nieuwe bankregels mee aan op een persconferentie in Frankfurt. ©REUTERS

Ruim negen jaar na de bankencrisis hebben de hoofdrolspelers VS en Europa een volledig akkoord over de regels die de banken veiliger moeten maken.

Dat meldt het Baselcomité, de mondiale toezichthouder van de banksector. Het gaat om wat bankiers de Basel III-normen noemen. Dat is het internationale regelgevende raamwerk dat de banken minder kwetsbaar moet maken, als antwoord op de bankencrisis van 2008.

Een groot deel van de regels zijn al meerdere jaren van kracht, maar enkele belangrijke vragen rond de inschatting van kredietrisico's bleven openstaan. Nu is er ook over dat ontbrekende luik eindelijk een akkoord. De berekeningswijzen voor de risico's worden geharmoniseerd en verstrengd. Een gevolg is dat de banken minder vrijheid krijgen bij het inschatten van kredietrisico's bij onder meer hypotheekleningen

Stefan Ingves, voorzitter van het Baselcomité, en ECB-chef Mario Draghi, in zijn rol als voorzitter van de wereldwijde toezichthouders, kondigden de doorbraak aan op een persconferentie in Frankfurt.

Black box

De discussie draaide vooral rond de interne statistische modellen die de banken gebruiken voor hun risicoberekeningen, bijvoorbeeld om de kans op wanbetalingen bij woonkredieten in te schatten. Hoe meer risico's op de balans staan, hoe meer kapitaal een bank als buffer moet opbouwen, luidt het basisprincipe.

Maar volgens critici werden de risicogewogen activa van de banken te veel een 'black box' die de bankiers vrij konden invullen. De banken argumenteren dan weer dat zij het beste geplaatst zijn om de specifieke risico's in hun lokale markt in te schatten.

Het draaide uit op een transatlantisch meningsverschil. Omdat hypotheken doorgaans zwaarder doorwegen bij de Europese dan bij de Amerikaanse banken, ruzieden Europa en Amerika over de mate waarin de interne berekening mag afwijken van een gestandaardiseerde berekening. Europa wou de 'vloer' zetten op 70 procent.

Dat betekent dat de eigen berekening van de risicogewogen activa niet onder 70 procent van de standaardberekening door de toezichthouder mag uitkomen. De VS wou minder afwijkingen en mikte op 75 procent. Het leidde tot hypertechnische cijferdiscussies. De partijen vinden elkaar nu in het midden: een vloer van 72,5 procent.

Lagere kapitaalratio

Voor de Europese banken is het concrete gevolg dat hun belangrijkste kapitaalratio, het eigen vermogen tegenover de risicogewogen activa, wellicht licht neerwaarts bijgesteld zal moeten worden. Dat leidt tot bijkomende kapitaalvereisten voor de Europese banken, maar omdat de pas afgeklopte Basel III-afspraken geleidelijk worden ingevoerd, hebben de Europese banken ruim de tijd om zich te schikken.

Enkele kapitaalregels die volgens de oorspronkelijke planning in 2019 van kracht moesten worden, krijgen nu  2022 als startdatum. De 'vloer' van 72,5 procent wordt na een overgangsface zelfs pas vanaf 2027 ingevoerd. 

Belgische banken

Volgens de bankenfederatie Febelfin is het nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de Belgische banken. De internationale afspraken moeten eerst nog in Europese wetgeving gegoten worden.

'In Europa speelt de banksector een grotere rol in de kredietverlening en het ondersteunen van de economie dan in andere delen van de wereld. Daarom vraagt Febelfin dat de Europese regelgevers bij de omzetting voldoende aandacht besteden aan de specificiteiten van de Europese banksector, en aan haar competitiviteit op globaal niveau', zegt de bankenfederatie in een eerste reactie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content