Nationale Bank blokkeert Optima-rekeningen

©Lieven Van Assche

De Nationale Bank heeft beslist de zichtrekeningen van de klanten bij Optima Bank te blokkeren om een bankrun te vermijden.

'Gelet op de publicatie van berichten in de media over de situatie bij Optima Bank en om de gelijke behandeling van alle cliënten en schuldeisers te verzekeren, werd beslist om over te gaan tot een blokkering van de terugbetaling van de deposito’s van cliënten en van de andere schuldvorderingen van Optima Bank', meldt de Nationale Bank in een persbericht.

'Deze blokkering is van kracht tot wanneer de procedures opgestart zijn om de bankactiviteiten definitief af te wikkelen. De eerste bekommernis van de NBB in dit verband blijft de bescherming van de belangen van de schuldeisers van Optima Bank, en dit in overleg met de minister van Financiën.'

De Nationale Bank meldt dat het Garantiefonds voor financiële diensten wordt ingeschakeld. Dat fonds zal de geblokkeerde deposito's terugbetalen binnen de wettelijk bepaalde voorwaarden, dat wil zeggen tot 100.000 euro per rekeninghouder.

Er staat nog 90 miljoen euro op de rekeningen bij Optima Bank. Twee jaar geleden was dat ruim 680 miljoen euro. Het gaat, naar De Tijd verneemt, om ongeveer 14.000 rekeningen. Het is niet duidelijk met hoeveel klanten dat overeenkomt. Het zijn enkel zichtrekeningen. De spaarrekeningen bij de bank werden afgebouwd en het resterende geld werd overgezet naar zichtrekeningen, ook voor klanten die nog geen zichtrekening hadden.  

Onregelmatigheden

De Nationale Bank bevestigt in haar persbericht dat ze bij een recente inspectie bij Optima Bank verschillende onregelmatigheden heeft vastgesteld en dat om die reden de bankvergunning wordt ingetrokken, zoals De Tijd gisteren had bericht. Ze heeft een speciaal commissaris aangesteld om ter plaatse toe te zien op de afwikkeling van de bankactiviteiten.

Ze zegt dat er bovendien aanwijzingen zijn gevonden van mogelijke strafrechtelijke inbreuken en dat ze daarom een dossier heeft bezorgd aan het parket in Gent.

Volgens informatie van De Tijd zou Jeroen Piqueur, hoofdaandeelhouder van Optima Bank en voorzitter van de raad van bestuur, via ongewoon hoge kostennota's en facturen voor fictieve diensten belangrijke bedragen uit Optima Bank hebben weggesluisd.

Het parket in Gent bevestigde vandaag dat het een dossier heeft ontvangen en dat in de zaak een onderzoeksrechter is aangesteld.

De Nationale Bank zegt nog dat Optima Bank-klanten die verdere vragen hebben terecht kunnen bij Optima Bank op het telefoonnummer 0800 97 536.

In een afzonderlijk persbericht laat Optima Bank woensdagavond weten 'zich ten volle te scharen achter de doelstelling van de Nationale Bank om een gelijke behandeling van alle cliënten en schuldeisers te verzekeren'. 'De onderneming heeft dan ook een tijdelijke bevriezing geïnstalleerd van de terugbetalingen aan het cliënteel, tot op het ogenblik dat er een overzicht is gemaakt van de tegoeden en de schulden van Optima', aldus het persbericht. De bank zegt haar volle medewerking te verlenen aan de beslissing van de Nationale Bank.  Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content