'Piqueur triggerde zelf faillissement Optima'

©BELGA

Het faillissement van Optima Bank was te vermijden. Het kwam er omdat hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur geld uit de bank haalde. Dat zegt Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank.

Volgens de gouverneur was het perfect mogelijk om de bankactiviteiten van Optima ordentelijk af te bouwen en het bedrijf terug te laten keren naar zijn vroegere zakenmodel. 'Maar dat continuïteitsperspectief werd doorkruist nadat we bij een inspectie zeer ernstige en meerdere onregelmatigheden hadden vastgesteld. De hoofdaandeelhouder had middelen onttrokken aan de bank', bevestigde Smets op een persconferentie.

Het failissement had vermeden kunnen worden indien er geen onregelmatigheden waren en indien de hoofdaandeelhouder zijn engagementen gehonoreerd had.
Jan Smets
Gouverneur Nationale Bank

Smets wijst erop dat de Nationale Bank Optima al in 2014 oplegde om de bankactiviteiten op een ordentelijke manier af te bouwen en dat die 'run-off' al vergevorderd was. 'De klantendeposito's werden teruggebracht van 683 miljoen euro naar 90 miljoen euro. Anders gesteld: op een schaal van 7 was de afwikkeling gevorderd tot niveau 1. Een volledige afwikkeling tot niveau 0 was mogelijk en was ook de bedoeling. Daarna zou de instelling kunnen terugkeren naar wat ze vroeger was, met een duurzaam zakenmodel en perspectieven qua werkgelegenheid.'

Jeroen Piqueur reageert

In een per e-mail verstuurde reactie zegt Optima-hoofdaandeelhouder en -topman Jeroen Piqueur de jongste weken en dagen bezig te zijn geweest met het uitwerken van oplossingen om Optima Bank te redden. 'Het is met diepe pijn in het hart dat hij heeft vernomen dat de bank gisteren failliet werd verklaard, en zoveel bekwame en gemotiveerde werknemers hun werk hebben verloren.'

Piqueur zegt dat hij door het gerecht nog niet op de hoogte is gesteld van een strafonderzoek, en hij zegt ook niet te weten tegen wie de strafklacht is ingediend.

De Optima Bank-topman ontkent dat er sprake is van exorbitante betalingen die onregelmatig zouden zijn. Hij zegt dat 'alle vergoedingen voor adviesverlening door Optima Group aan Optima Bank binnen de grenzen van overeenkomsten tussen beide vennootschappen zijn gebeurd'. Ook alle dividenduitkeringen zijn in overeenstemming met de wet en na beslissing van de bevoegde vennootschapsorganen gebeurd, luidt het.

Piqueur wijst er ook op dat de bank steeds heeft gewerkt onder toezicht van de Nationale Bank en de FSMA, werd geleid door een raad van bestuur met onafhankelijke bestuurders en een directiecomité waarin hij nooit heeft gezeteld, inclusief een audit- en remuneratiecomité. Bovendien werden de boeken door een erkend bankrevisor gecontroleerd, en werd zoals verplicht maandelijks aan de Nationale Bank gerapporteerd.

De topman komt ook terug op details over zijn persoonlijke bezittingen (privévliegtuig, jacht en Rolls-Royce). In de reactie luidt het dat de leasing van het vliegtuig werd gestopt in 2012, het jacht werd aangekocht voor de aankoop van Ethias Bank en sinds oktober 2014 te koop staat. Hij ontkent dat de wagen een gepersonaliseerde nummerplaat heeft.

Ten slotte ontkent Piqueur ook iets te maken te hebben met een beleggingsschandaal met Texaanse gronden. 'Jeroen Piqueur beschikt over een blanco strafblad en zal zich ten aanzien van de aantijgingen die in de media overvloedig verschijnen ook juridisch verantwoorden', eindigt de e-mail.

Het zijn de malversaties van stichter Piqueur die aan de basis liggen van het bankroet. 'Het failissement had vermeden kunnen worden als er geen onregelmatigheden waren en als de hoofdaandeelhouder zijn engagementen gehonoreerd had. De hoofdaandeelhouder triggerde zelf het faillissement', besluit Smets.

Smets bevestigde indirect dat de Optima-top op het laatste moment nog geld probeerde weg te sluizen. De Nationale Bank ging over tot het bevriezen van de rekeningen 'nadat er tekenen waren van een versnelde terugtrekking van tegoeden', bevestigde Smets. 'Om een gelijke behandeling van alle klanten te verzekeren en te vermijden dat meer geïnformeerden voordeel zouden halen tegenover minder ingewijden', voegde hij eraan toe.

De gouverneur verzekerde wel dat er geen geld meer terugbetaald werd nadat de zaak-Optima in de media kwam. Hij betreurde nog dat de omgevallen bank niet op eigen initiatief haar problemen naar buiten bracht. 'Optima heeft nagelaten om zelf proactief te communiceren, ondanks ons aandringen.'

Smets vindt niet dat de Nationale Bank te laat ingegrepen heeft. 'We hebben steeds onze verantwoordelijkheid genomen in het belang van de spaarder. En tot in de laatste fase was er uitzicht op een geordende afwikkeling.'

Deposito's boven 100.000 euro

Het Garantiefonds dekt de deposito's tot 100.000 euro per klant. Maar wat met de bedragen boven 100.000 euro? 'Dat is nu een zaak voor de curatoren', antwoordde Smets. 'Zij zullen moeten kijken of er nog genoeg waarde is, rekening houdend met alle andere schuldeisers en het sociaal passief. Het hangt van twee zaken af: de nog aanwezige activa in de bank en de waarborg die de hoofdaandeelhouder verleende.' Smets wou niet kwijt voor welk bedrag Jeroen Piqueur precies garant staat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content