Top Optima probeerde geld weg te sluizen

©Photo News

Enkele klanten werden 's nachts wakker gebeld en aangespoord nog snel het geld van hun rekeningen te halen.

Op dinsdagavond 7 juni, kort nadat bekend was geraakt dat Optima Bank door de Nationale Bank onder curatele was geplaatst en haar bankvergunning zou moeten inleveren, hebben enkele directieleden van de bank nog snel bepaalde verrichtingen willen doen.

Dat heeft de speciaal commissaris vastgesteld die door de Nationale Bank al op 13 mei was aangesteld om toezicht te houden op de gang van zaken bij Optima Bank. Hij heeft de Nationale Bank van zijn vaststellingen op de hoogte gebracht. De Tijd kreeg inzage in zijn brief.

De pogingen om vlug nog geld van de rekeningen bij Optima Bank te versassen - de bank heeft geen kantoren maar werkt met een internetplatform - was voor de Nationale Bank de reden op om woensdagmiddag 8 juni alle rekeningen bij Optima Bank te blokkeren.

Er zijn de jongste weken nog wel meer pogingen geweest om in extremis nog geld uit Optima Bank weg te sluizen. De speciaal commissaris, die zijn toestemming moet geven voor alle betalingen, kreeg op 3 juni de vraag enkele betalingen aan een paar leveranciers goed te keuren. Na controle bleek het vooral te gaan om vennootschappen van directieleden van Optima.

Er kwam ook een voorstel van Optima Global Estate, de vastgoedpoot van de groep, om onderlinge financiële verplichtingen met Optima Bank tegenover elkaar af te strepen. Dat zou de vastgoeddivisie enigszins beschermen bij een mogelijk faillissement van de bank. De speciaal commissaris wees dat voorstel van schuldvergelijking af, omdat ze de liquiditeitspositie van Optima Bank op geen enkele manier zou hebben verbeterd.

Uit een rapport van de Nationale Bank van 13 mei blijkt dat Optima Bank over het dubbele boekjaar 2014-2015 een verlies heeft geleden van 37 miljoen euro en dat nagenoeg alle activiteiten verlieslatend waren. De bank was dus al virtueel failliet. De Nationale Bank was beducht voor een bankrun als Optima Bank haar rekeningen zou publiceren en het verlies bekend zou raken.

Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven vroeg gisteren een parlementair onderzoek naar Optima Bank. Hij vindt dat er veel pertinente vragen zijn in de zaak, onder meer over de rol van de toezichthouder. Het faillissement van Optima Bank brengt voor een stuk ook de Vlaamse socialisten in opspraak. Onder meer gewezen minister Luc Van den Bossche speelde een prominente rol in de Optima-groep. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud