Advertentie

'Twee jaar extra en we waren er'

CEO Pierre Mariani en voorzitter Jean-Luc Dehaene van Dexia (foto: Photo News)

Mocht de escalerende schuldencrisis er niet tussengekomen zijn, dan hadden we de Dexia-erfenis de komende twee jaar kunnen opkuisen. Dat stellen CEO Pierre Mariani en voorzitter Jean-Luc Dehaene van Dexia. Die erfenis was hun vaststelling dat Dexia in 2008 een hefboomfonds geworden was. Om het restant van dat avontuur te stutten, stelt elke Belg zich nu borg voor 5.000 euro.

'We hebben bij onze komst in 2008 moeten vaststellen dat Dexia geen bank, maar een hefboomfonds was. We hadden nog twee jaar extra nodig om alles op te kuisen', verdedigden CEO Pierre Mariani en voorzitter Jean-Luc Dehaene zich op een persconferentie na de ontmanteling van Dexia.

'Mocht de schuldencrisis als externe factor niet tussenbeide zijn gekomen, was het ons gelukt. De verantwoordelijken voor deze situatie moeten een gewetensonderzoek doen', stelt Dehaene.

Samen met de Franse CEO Pierre Mariani benadrukte Dehaene dat ze bij hun aantreden in 2008 een bijzonder zware erfenis te verwerken kregen.

Kloof

In oktober 2008 kampte Dexia met een financieringskloof van 260 miljard euro. Dat wil zeggen dat Dexia toen door zijn fors gezwollen balans 260 miljard euro kortlopende schulden moest zien te herfinancieren.

Eind juni was die kloof teruggebracht tot 96 miljard euro. Nog steeds te veel om de helse zomer op de markten te overleven, blijkt nu dus. Bij de hervatting van de handel tuimelde het aandeel 36 procent tot 54 cent, maar intussen krabbelt het aandeel overeind.

Dehaene neemt overigens met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder bij Dexia Bank België. Hij blijft wel voorzitter van de Dexia-groep. Met het ontslag als bestuurder bij Dexia Bank België wil Dehaene alle potentiële belangenconflicten vermijden met zijn rol als voorzitter van de Dexia-groep, zeker nu Dexia Bank België volledig in overheidshanden is.

België

De persconferentie kwam er na een 12 uur durende marathonvergadering van de raad van bestuur van Dexia. Die keurden het ontmantelingsplan goed dat de overheden van België, Frankrijk en Luxemburg zondag uitwerken.

De raad van bestuur bleef volgens onze informatie haperen door de houding van de onafhankelijke bestuurders. Zij vroegen een 'fairness opinion' (een onafhankelijk advies) over de deal die voorlag. De zakenbank Morgan Stanley deed de analyse. Pittig detail: Morgan Stanley is een van de adviseurs van Dexia op dit dossier.

Dexia Bank België

De Belgische staat betaalt 4 miljard euro voor Dexia Bank België. Leterme stelde op de persconferentie dat de Belgen en de Fransen bij de start van de onderhandelingen op Dexia Bank België respectievelijk een prijskaartje van 3 en 8 miljard euro plakten.

Volgens onze informatie was het eerste bedrag dat aan Belgische kant op tafel lag 1,5 miljard euro. Frankrijk begon aan 7,9 miljard. Uiteindelijk werd het met 4 miljard dus een soort gulden middenweg. België betaalt daarmee ongeveer 6 keer de winst van Dexia Bank België in 2010 (678 miljoen).

Aandeelhouders

Mocht de staat Dexia Bank België binnen de 18 maanden verkopen, dan hebben de huidige aandeelhouders van Dexia NV – de Franse staat, de Belgische staat, de gewesten, Arco, de Gemeentelijke Holding, het personeel en de kleine beleggers – recht op de volledige meerwaarde die gerealiseerd wordt.

We zullen waarschijnlijk enkele jaren eigenaar blijven van Dexia Bank België

Didier Reynders

Minister van Financiën

Per semester gaat daar 6,25 procentpunt van af. Stel dat België Dexia Bank na twee jaar verkoopt: dan hebben de aandeelhouders nog recht op 93,75 procent van de meerwaarde. 'We zullen waarschijnlijk enkele jaren eigenaar blijven', stelde Reynders ter zake.

Het management van Dexia Bank België blijft voorlopig op post. De bestuurders gaan hun mandaat neerleggen. Het is nog niet uitgemaakt of er onafhankelijke bestuurders in de raad zullen zetelen.

Dexia Bank België sluit een dienstverleningsovereenkomst met de resterende onderdelen van de Dexia-groep, om 'tijdens een overgangsfase de continuïteit te verzekeren'.

Restbank

Wat overblijft van Dexia - het deel dat Leterme en minister van Financiën Reynders met de term 'restbank' bedachten - heeft een inventariswaarde van 180 miljard euro. Dat is voorlopig nog inclusief de financiering van de Franse lokale besturen (Dexia Municipal Agency). Om die tak af te splitsen voert Dexia gesprekken met de Franse staatsholding CDC en de postbank.

De helft van de inventariswaarde, 90 miljard dus, wordt gegarandeerd door de drie betrokken staten. 60,5 procent daarvan valt ten laste van België, 36,5 procent is voor Frankrijk, en 3 procent voor Luxemburg.

Die waarborg is broodnodig. Zonder de waarborg zou de restbank nooit levensvatbaar zijn, omdat Dexia vrijwel continu vervallende kortetermijnschulden moet zien te herfinancieren. En dat is in het huidige, barre, klimaat op de geldmarkten met een intussen 'toxische' naam zo goed als onmogelijk geworden. Feit is dat de aandeelhouder van Dexia een hefboomfonds met staatsgarantie erft.

Premies

De vennootschap moet in ruil voor die staatswaarborg onmiddellijk al een premie van 450 miljoen euro betalen, waarvan 270 miljoen voor België. Die onmiddelijk te betalen premie komt neer op 50 basispunten van het gewaarborgde bedrag van 90 miljard.

De belastingbetaler zal hier niet te veel last ondervinden

Yves Leterme

Premier

Volgens Reynders zal de regering ook in de toekomst verdienen aan de premies voor de staatswaarborg. 'De belastingbetaler zal daar niet te veel last van ondervinden', zei de premier.

Leterme maakt zich alvast sterk dat de waarborg van dik 54 miljard euro (60,5% van 90 miljard, of 5.400 euro per Belg) die België moet ophoesten, 'geen grote impact op de rente' zal hebben die België betaalt.

Of die bewering klopt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Als België wil verdienen aan de staatswaarborg, moet de kredietportefeuille immers positief evolueren. Vrijdagavond had ratingbureau Moody's ermee gedreigd de kredietscore van België te verlagen, mocht de Dexia-factuur te hoog oplopen. 'De vraag is niet of de rating verlaagd wordt, wel hoe groot die ratingverlaging zal zijn', stelde Itinera-econoom Ivan Van de Cloot in het Radio1-programma 'De ochtend'.

Arco

De Belgische overheid zal bovendien ook een premie ontvangen van Arco. De investeringspoot van de christelijke arbeidsbeweging, die de derde grootste aandeelhouder van Dexia is, ontvangt immers ook een staatsgarantie die de inleg van de coöperanten beschermt.

Er zullen geen dividenden noch bonussen uitgekeerd worden in de 'bad bank'. Bij Dexia Bank België sluit Reynders niet uit dat er dividenden betaald worden.

Eerste stap

Leterme en Reyders gaven nog aan dat de redding van Dexia Bank België slechts de eerste stap was van hun aanpak van de Dexia-crisis. 'De komende dagen zullen we contact hebben met de verschillende stakeholders', klonk het op de persconferentie.

Bij die stakeholders horen ook de aandeelhouders. 'We zullen ons best doen om zoveel mogelijk waarde te verzekeren voor de aandeelhouders', zeiden Leterme en Reynders. Maandagmorgen om 9 uur staat er meteen een vergadering met de Gemeentelijke Holding op het programma. Mogelijk krijgt de holding net als Arco kwijtschelding van een deel van de schulden die ze bij Dexia Bank België, voortaan integraal in handen van de federale overheid dus, hebben uitstaan.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud