opinie

Ambitie financiële sector moet omhoog

Het vertrouwen in de banksector is tien jaar na de val van Lehman Brothers nog altijd niet hersteld, blijkt uit de enquête van De Tijd. Instellingen scoren zeer slecht, maar het vertrouwen in de individuele bankier van vlees en bloed is groot. Op dat persoonlijk contact én op meer ambitie moeten we inzetten.

Tien jaar na start van de financiële crisis is de relatie tussen de samenleving en de burgers enerzijds en de banken anderzijds nog altijd niet genormaliseerd is. De achterdocht en het wantrouwen blijven groot. Nochtans ziet de sector er helemaal anders uit dan een decennium geleden.

Met kapitaal, regelgeving en toezicht alleen koopt men duidelijk niet veel vertrouwen.

Banken in België zijn kleiner en robuuster geworden. Producten werden eenvoudiger. Toezichthouders kunnen wangedrag met naam en toenaam aanklagen (‘naming and shaming’) en mysteryshoppen. Klokkenluiders zijn beschermd. Heel wat structurele hervormingen hebben de Belgische banken stabieler en schokbestendiger gemaakt.

Maar met kapitaal, regelgeving en toezicht alleen koop je duidelijk niet veel vertrouwen. Wie vergeten was hoe diep de financiële crisis de burger heeft geraakt, was met de enquête van De Tijd meteen weer bij de les . Het spreekwoord ‘vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard’ is hier perfect van toepassing. Vertrouwen moet je verdienen, elke dag opnieuw.

Een illustratie daarvan is de schijnbare tegenstelling tussen het vertrouwen in de bank als instelling en het vertrouwen in de bankier. De instelling scoort zeer slecht en blijft in het illustere gezelschap van instellingen zoals de politiek helemaal onderaan bengelen. Het vertrouwen in de individuele bankier daarentegen, de persoon van vlees en bloed die we ontmoeten in ons eigen dorp, is groot. We vertrouwen die persoon onze persoonlijke of ondernemersdromen toe en hebben er veel vertrouwen in dat onze persoonlijke gegevens er in veilige handen zijn.

Dossier: 10 jaar bankencrisis
10 jaar bankencrisis

De val van de Amerikaanse zakenbank Lehman op 15 september 2008 veroorzaakte een financiële tsunami die ook de Belgische banken zwaar trof. Hoe hebben ze zich hersteld van die klap? Waar zitten de littekens? Lees het volledige dossier.

Daarom kunnen we het vertrouwen in de banken verbeteren door in te zetten op het individuele, persoonlijke contact. De dromen van de klanten echt op de eerste plaats plaatsen. Maken dat we de klantvriendelijkste zijn op belangrijke momenten in het leven van onze klanten, ook als ze in moeilijkheden zijn.

Wakker liggen

Mee de grote maatschappelijke uitdagingen oplossen, zoals de vergrijzing en de nood aan een duurzamere planeet en samenleving. Of de garantie creëren op langdurige tewerkstelling. Zaken waarvan mensen echt wakker liggen.

Als de financiële sector zijn belangrijke plaats in de samenleving wil behouden of verbeteren moet het ambitieniveau omhoog. Gaan voor de beste en transparantste financiële producten, de hoogste graad van cyberveiligheid en gegevensbescherming. Een betere planeet nastreven door radicaal te kiezen voor duurzame investeringen en financieringen.

De klant wil veiligheid én klantvriendelijkheid, rendement én bescherming, digitaal bankieren én persoonlijk contact, maatwerk én lage tarieven. De klant heeft gelijk. Als onze banken daarvoor gaan, zal het vertrouwen terugkeren.

Lees verder

Gesponsorde inhoud