Advertentie

Arco-dossier uit vaarwater verkiezingen

Francine Swiggers, de topvrouw van Arco, in 2011 bij de aankondiging van de vereffening van het grootste deel van de groep (foto: Lieven Van Assche).

De staatswaarborg voor de Arco-coöperanten blijft voorlopig overeind. De Raad van State heeft woensdag opnieuw de beroepen tegen de waarborg verworpen, maar schuift het dossier wel weer deels door naar het Grondwettelijk Hof. Daardoor zal er waarschijnlijk pas meer duidelijkheid komen over de overheidsgarantie, een politiek heikele kwestie, na de verkiezingen van mei. Dat vernam De Tijd.

De staatswaarborg gaat terug tot 2008, toen Dexia een eerste keer in de problemen kwam en de vrees bestond dat die problemen zouden overslaan naar de toenmalige Dexia-grootaandeelhouder Arco. Maar pas eind 2011, toen Dexia effectief omviel en de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcofin en Arcoplus meesleurde en tot vereffening dwong, werd de waarborg hard gemaakt.

De garantie hield in dat de overheid de inleg van de Arco-coöperanten zou vergoeden, als bij het afsluiten van de vereffening zou blijken dat er onvoldoende geld is voor de vergoeding. Het gaat om zo'n 780.000 coöperanten, van wie 653.000 bij Arcopar, die alles samen 1,5 miljard euro inbrachten. Het staat vast dat de opbrengst van de vereffening niet zal volstaan.

De waarborg werd echter aangevallen voor de Raad van State. Zo stapten de beleggersfederatie VFB en enkele individuele aandeelhouders van Dexia naar het rechtscollege omdat de garantie niet geldt voor de gewone Dexia-aandeelhouders. De auditeur gaf hen gelijk, maar de Raad zelf volgde dat standpunt niet in maart 2013 en verwierp de argumenten van de klagers.

Voor een eindoordeel van de Raad is het wel nog wachten op het Grondwettelijk Hof dat in een antwoord op een prejudiciële vraag moet oordelen of het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet geschonden is door in het Dexia-dossier enkel voor Arco in een waarborg te voorzien.

Franstalig

Ook aan Franstalige kant was er een zaak, aangespannen door de gemeente Sint-Agatha-Berchem, via de Gemeentelijke Holding bij Dexia betrokken, het pensioenfonds Ogeo Fund van kabelintercommunale Tecteo en een Dexia-aandeelhouder. Het is in dit dossier dat de Raad van State woensdag drie arresten velde.

De Raad van State verwerpt de beroepen van Sint-Agatha-Berchem over de hele lijn omdat de gemeente te vroeg in actie kwam in het dossier. Ook de beroepen van de twee andere partijen worden verworpen, maar opnieuw wordt er een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof over mogelijke discriminatie. Volgens een korte mededeling van de Raad van State gaat het in concreto om drie vragen.

Het is zo goed als uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof nog voor de verkiezingen - het dossier is politiek erg geladen - duidelijkheid brengt.

CD&V

In theorie had de Raad van State de waarborg kunnen vernietigen en dat zou volgens het juridische principe erga omnes dan meteen ook gelden voor de Nederlandstalige zaak voor de Raad. Dat zou enkele maanden voor de federale stembusslag erg ongelegen komen, vooral voor CD&V, die via het ACW banden heeft met Arco. Want dan zou de roep om een nieuwe regeling vanuit de coöperanten erg luid gaan klinken, met alle politieke discussies vandien.    

De Europese Commissie moet zich wel nog uitspreken over de zaak. Zij was eerder bijzonder scherp voor de regeling en schortte ze op. Maar ook hier is er nog geen eindoordeel. Naar verwachting wacht de Commissie tot er meer duidelijkheid is in België.

Ook aan Franstalige kant had de auditeur eerder, in juli 2013, geadviseerd de waarborgconstructie te vernietigen. Maar de Raad van State volgde dat advies andermaal niet.    

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud