Advertentie

‘Arco heeft jaren de omgekeerde Robin Hood gespeeld’

De Brusselse ondernemingsrechtbank besloot de zitting rond Arco te laten plaatsvinden in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere. ©BELGA

Bijna tien jaar na het Arco-debacle begon woensdag een cruciaal proces over de gekapseisde investeringsmaatschappij. De Brusselse ondernemingsrechtbank had gerekend op een massale belangstelling, maar slechts enkele tientallen coöperanten daagden op.

De zaak geldt als het eerste grote proces rond Arco. De coöperatieve investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging ging bijna tien jaar geleden over de kop na de implosie van de Frans-Belgische financiële groep Dexia. Door de ondergang van Arco, een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia, zagen 800.000 coöperanten 1,5 miljard euro aan tegoeden in rook opgaan.

Arcoclaim stuurt aan op schikking

Geert Lenssens, de advocaat van de belangengroep Arcoclaim, heeft woensdag voor de Brusselse ondernemingsrechtbank opnieuw een pleidooi gehouden om alsnog tot een minnelijke schikking te komen in het Arco-dossier.

Lenssens wees erop dat Belfius in de aanloop naar een beursgang zo'n minnelijke schikking had uitgewerkt om gedupeerde Arco-coöperanten tegemoet te komen. Het voorstel was volgens hem te vergelijken met de schikking die vijf jaar geleden met de aandeelhouders van Fortis werd bereikt. Het voorstel verdween van tafel toen Belfius in extremis zijn beursplannen moest opbergen.

De advocaat gaf ook mee dat hij signalen opving dat Belfius een schikking heeft getroffen met werknemers van de bank die Arco-aandelen bezaten. Belfius ontkende dat woensdag.

Twee jaar geleden had de toenmalige regering-Michel een Plan B rond Arco uitgewerkt waarbij de coöperanten 600 miljoen of 40 procent van hun inleg zouden terugkrijgen. Het grootste deel zou worden betaald door de Belgische staat via een superdividend dat Belfius zou uitkeren bij zijn beursgang. Maar toen die operatie werd afgeblazen, werd ook Plan B opgeborgen.

Bijna 2.200 coöperanten, begeleid door het juridisch adviesbureau Deminor, startten al in 2014 een procedure om een schadevergoeding van ruim 9 miljoen euro te eisen. Die claimen ze bij de verschillende Arco-vennootschappen, Arco-topvrouw Francine Swiggers, Belfius - de erfgenaam van de vroegere Bacob-bank die de Arco-effecten verkocht - en de Belgische staat.

Woensdag begonnen de eerste pleidooien voor de Brusselse ondernemingsrechtbank. Omdat die had gerekend op een massale belangstelling van gedupeerde coöperanten besloot ze de zittingen te laten plaatsvinden in het voormalige NAVO-gebouw in Evere.

Reclamefolders

Maar op de eerste van de vier zittingsdagen daagde slechts een twintigtal coöperanten op. ‘Ik heb mijn leven geriskeerd door naar hier te komen’, lacht Jean Van De Vyvere, een vroegere kantoordirecteur van Bacob. ‘Met mijn pacemaker is het niet evident de metaaldetectoren aan de ingang te passeren.’

Tijdens de pleidooien benadrukken de advocaten van de coöperanten die zich bij Deminor aansloten dat ze op meerdere manieren werden misleid. '800.000 coöperanten, één Belg op de 15, zijn daar het slachtoffer van geworden', zegt advocaat Stijn De Meulenaer.

Meer dan drie uur haalde Demeulenaer alles uit de kast om aan te geven hoe de coöperanten om de tuin werden geleid. In reclamefolders en gesprekken met klanten werden de Arco-producten volgens de gedupeerden jaren als veilige spaarformules voorgesteld terwijl het om aandelen ging. Risicokapitaal dus, waarop geen depositogarantie bestond. Bacob verkocht klanten de Arco-effecten op een agressieve manier om zijn eigen expansie te financieren en zette kantoorhouders onder druk om er zo veel mogelijk te slijten, zei De Meulenaer.

'Kapitein van de Titanic'

Zelfs toen Arco al virtueel failliet was tijdens de financiële crisis werden volop aandelen verkocht, klonk het. De Meulenaer vergeleek Swiggers tijdens zijn discours met de kapitein van de Titanic. 'Die vroeg ook mensen aan boord te blijven omdat er zogezegd een feestje aan de gang was.'

De klanten die Arco-aandelen opgedrongen kregen, waren allergisch voor risico. Ze wisten als het ware niet eens wat een aandeel is. Ik besefte ook niet dat de Arco-effecten eigenlijk aandelen waren.
Jean Van De Vyvere
Voormalig Bacob-kantoordirecteur en Arco-coöperant

Coöperant De Vyvere, die via zijn kantoor ook Arco-producten verkocht, stelt dat zowel coöperanten als kantoorhouders jaren een rad voor ogen werd gedraaid. ‘Onze klanten waren allergisch voor risico. Ze wisten bij wijze van spreken niet eens wat een aandeel is. Ik besefte ook niet dat de Arco-effecten eigenlijk aandelen waren. Dat beklaag ik me nog altijd. Men heeft jaren een omgekeerde Robin Hood gespeeld: geld nemen bij armere spaarders om het aan de rijken te geven.’

Procedureslag

Na de pleidooien kan de rechtbank zich in principe al in september uitspreken in de zaak. Die uitspraak kan een belangrijke precedentswaarde hebben: een eventuele veroordeling kan Belfius en de Belgische staat ertoe aanzetten een nieuwe compensatieregeling uit te werken voor alle coöperanten.

Maar eerst dreigt een lange procedureslag. Een van de vragen waarover de rechter zich moet uitspreken, is of het Deminor-dossier moet worden samengevoegd met de procedure die Arcoclaim is begonnen. Die belangengroep, die 12.000 coöperanten verzamelde, voert die procedure voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Arco gedroeg zich als de kapitein van de Titanic. Die vroeg passagiers ook om aan boord te blijven omdat er een feestje aan de gang was.
Stijn De Meulenaer
Advocaat gedupeerde Arco-coöperanten in Deminor-zaak

Arcoclaim stelde zich ook partij in de Deminor-zaak, nadat een coöperant die zich bij Deminor had aangesloten, is overgestapt. Deminor wil niet weten van een bundeling van beide zaken. Het vreest dat het dossier dan weer op de lange baan wordt geschoven. Ook Belfius wil niet dat de twee dossiers worden samengevoegd.

Het is maar een van de talloze procedurekwesties die aan bod zullen komen tijdens de pleidooien die de andere partijen de komende dagen houden. Woensdag werd al een technische discussie gevoerd: was in de vorderingen van Deminor al dan niet sprake van buitencontractuele aansprakelijkheid? Ook over de verjaringstermijn - Deminor meent dat die van start ging bij de vereffening van Arco in december 2011 - zal worden gebakkeleid.

'Ik vermoed dat de wet van Brandolini nog een belangrijke rol zal spelen in dit proces', merkte een van de advocaten van een betrokken partij op in de coulissen. Die wet bepaalt dat het talloos veel meer energie kost om onzin en vals nieuws te weerleggen dan het te produceren.

De essentie

  • In het voormalige NAVO-gebouw in Evere zijn woensdag de pleidooien begonnen in de rechtszaak over Arco.
  • Het juridisch adviesbureau Deminor vraagt een schadevergoeding voor 2.172 coöperanten van de gekapseisde investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging.
  • Volgens Deminor werden de coöperanten jarenlang misleid door Arco, Belfius, de Belgische staat en Arco-topvrouw Francine Swiggers.
  • De ondernemingsrechtbank had op grote belangstelling gerekend, maar uiteindelijk daagde een twintigtal coöperanten op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud