'Banken en overheden moeten nauwer samenwerken tegen witwassen'

©BELGAIMAGE

In een reactie op de FinCEN-files, die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen in de bankwereld blootleggen, roepen de Belgische banken op tot een betere samenwerking met overheidsinstellingen om de strijd tegen fraude en witwassen op te drijven.

Sinds drie jaar geleden miljardenschandalen losbarstten bij onder andere het Deense Danske Bank en ING, staat de strijd tegen witwassen en fraude torenhoog op de prioriteitenlijst bij zowel banken als toezichthouders.

Maar de vertrouwelijke documenten die het voorbije weekend opdoken in de FinCen-files en die meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte geldstromen blootleggen, zetten nog eens dik in de verf dat de financiële sector nog flink wat werk voor de boeg heeft.

Dat wil niet zeggen dat de banken de voorbije jaren hebben stilgezeten. Dat stelt althans Febelfin, de sectororganisatie van de Belgische banken, maandag in een persbericht. Volgens Febelfin heeft de sector de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan in de strijd tegen witwassen en financiële fraude.

Geldstromen identificeren

De investeringen die de banken hebben gedaan om geldstromen in kaart te brengen en klanten te identificeren hebben volgens de bankenkoepel ook hun vruchten afgeworpen.

11.237
Verdachte Transacties
De banken zeggen dat ze vorig jaar 11.237 verdachte transacties hebben gemeld aan de antiwitwascel.

Vorig jaar hebben kredietinstellingen 11.237 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel, geeft Febelfin mee. In 2010 waren dat er slechts 3.870, zodat er bijna sprake is van een verdrievoudiging. De sectororganisatie herinnert er verder aan dat bijna driekwart van de witwasdossiers die aan het gerecht worden overgemaakt afkomstig is van kredietinstellingen. 'Het gaat om 845 miljoen euro, op een totaalbedrag van 1,15 miljard euro.'

Gezamenlijk platform

Maar de strijd tegen witwassen kan nog meer vruchten afwerpen als banken en overheden nauwer zouden samenwerken, zegt Febelfin. 'Vandaag is het zo dat banken informatie bezorgen aan de overheid en de antiwitwascel, maar daar stopt het vaak,' zegt Febelfin-topman Karel Baert. 'We pleiten dan ook voor meer samenwerking tussen de financiële sector en de publieke instanties om op een veilige manier informatie uit te wisselen, de efficiëntie te verhogen en de handen in elkaar te slaan in de strijd tegen fraude en witwassen.'

De koepelorganisatie wijst erop dat al die betrokken partijen in Nederland en het VK al een gezamenlijk platform hebben opgericht waar ze makkelijker kunnen samenwerken en informatie uitwisselen. 'De banken zijn absolute voorstander om ook in België een dergelijk platform op te richten', klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud