Banken krijgen strenge cryptoregels opgelegd

Een fan op het Bitcoin 2021-event in Florida vorige week. ©AFP

De aanhoudende opmars van virtuele munten kan op termijn een groot risico vormen voor de banken, zeggen de internationale toezichthouders voor de sector. Banken die in crypto beleggen, moeten daarom aan de strengste kapitaaleisen voldoen, is de boodschap.

Het Baselcomité, de club van internationale bankentoezichthouders waartoe ook de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve behoren, buigt zich al enige tijd over hoe banken moeten omspringen met de bitcoin en andere virtuele munten.

In een nieuw rapport dat donderdag werd gepubliceerd zet de organisatie nog eens dik in de verf welke risico's die cryptomunten inhouden voor de banken, en zelfs voor het wereldwijde financiële systeem.

De essentie

• Het Baselcomité, de club van internationale toezichthouders op de banksector, wil strengere regels uitwerken voor banken die zich met crypto inlaten.
• De cryptomarkt is nog klein, maar kan op termijn een groot risico vormen als banken zich er blindelings in storten. Daarom kunnen ze het best veel extra kapitaal opzijzetten als buffer voor investeringen in bitcoin en andere virtuele munten.
• De voorstellen van het Baselcomité komen volgens lokale toezichthouders op het juiste moment, want er bestaat geen duidelijke regelgeving over hoe banken in crypto kunnen investeren.

'Bepaalde cryptoactiva bleken bijzonder volatiel, en naarmate banken daar meer en meer aan zijn blootgesteld nemen ook de risico's toe', schrijven de toezichthouders. Meteen geeft het Baselcomité een 'best of' mee van de grootste gevaren die de banksector loopt als hij blindelings almaar meer in crypto en aanverwante diensten investeert: liquiditeitsrisico's, krediet- en marktrisico's, het gevaar op operationele fouten en fraude, al dan niet door hacking. Ook voor de controle op witwasoperaties en financiering van terrorisme kunnen virtuele munten en activa een bijkomend probleem vormen. En dan zijn er nog de juridische en de reputatierisico's.

Gevaar indammen

Om die gevaren in te dammen stelt het Baselcomité dat banken de strengste kapitaaleisen opgelegd krijgen als ze investeren in de bitcoin en gelijkaardige virtuele munten.

Concreet moeten banken evenveel kapitaal opzijzetten voor de bitcoin en andere virtuele munten als voor de risicovolste herverpakte financiële producten waarvan niet duidelijk is wat de onderliggende activa zijn. Dat zou betekenen dat banken voor elke dollar die ze in bitcoin en co. investeren nog een extra dollar opzij moeten zetten. Voor virtuele munten die gelinkt zijn aan bestaande valuta - de zogenaamde stablecoins - zouden de vereisten iets minder strikt zijn, omdat die munten als stabieler worden gezien.

Hiaat in de regelgeving

De banken moeten die nieuwe regels nog niet meteen toepassen. Het Baselcomité wijst er zelf op dat het om voorstellen gaat die nog kunnen worden aangepast omdat de markt voor cryptomunten razendsnel evolueert. Het kan nog enkele jaren duren voor banken helemaal weten aan welke kapitaalnormen ze moeten voldoen.

Toch reageren de Belgische toezichthouders al tevreden. ‘Voor zover bekend zijn er in België geen banken die voor eigen rekening investeren in crypto, maar er bestaat daar op dit moment wel een hiaat in regelgeving rond’, klinkt het in de wandelgangen bij de Nationale Bank. Het is banken wettelijk niet verboden rechtstreeks in virtuele munten te investeren.

Voor zover bekend zijn er in België geen banken die voor eigen rekening investeren in crypto, maar er bestaat daar op dit moment wel een hiaat in regelgeving rond.

De toezichthouder vraagt banken een zo voorzichtig mogelijke houding aan de dag te leggen en stelt dat ze enkele voorzorgsmaatregelen moeten nemen bij de opstart van nieuwe activiteiten. ‘Maar de regelgeving is niet duidelijk. Het is goed dat het Baselcomité daar nu een oplossing voor uitwerkt.’

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan een duidelijker regelgeving voor financiële diensten gelinkt aan virtuele munten. 'Begin dit jaar keurde de Europese Commissie een nieuw regelgevend kader goed voor cryptovaluta', zegt Niels Vandezande, legal consultant bij het advocatenkantoor Timelex. 'Dat bepaalt onder andere dat de MIFID-richtlijn, die consumenten moet beschermen bij de verkoop van beleggingsproducten, ook voor cryptodiensten geldt. Ook de uitgifte van cryptocoins en virtuele assets valt hieronder.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud