Banken lenen recordbedrag aan bedrijven

Het aantal kredietaanvragen kende in het eerste kwartaal de sterkste stijging sinds 2009. ©Photo News

Met 142,1 miljard euro bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten einde maart het hoogste peil ooit, meldt bankenfederatie Febelfin.

Eind maart 2017 stond er 142,1 miljard euro aan kredieten aan ondernemingen uit. Dat is een historisch hoogtepunt, blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin.

De hoge kredietomloop laat zich ook aflezen uit de kredietaanvragen. Zowel het aantal als het bedrag lag met een respectievelijke stijging van 6,9 en 8,2 procent in het eerste trimester van 2017 beduidend hoger dan in hetzelfde trimester van 2016. Het aantal aanvragen kende zelfs de sterkste start sinds de start van de metingen in 2009. 

De grotere vraag naar kredieten zou volgens Febelfin kunnen verklaren waarom er iets meer weigeringen plaatsvonden in het eerste trimester van 2017 tegenover alle andere eerste trimesters. De weigeringsgraad zit samen met het eerste trimester van 2013 op het op één na hoogste niveau in vergelijking met alle eerste trimesters sinds de start van de metingen.

In vergelijking met de voorgaande kwartalen en jaren maken de ondernemingen in het eerste kwartaal van 2017 ook intensiever gebruik van hun bestaande kredietlijnen. Zo nemen de ondernemingen in het eerste kwartaal van 2017 72,4 procent van de hun toegekende kredieten op. Een jaar eerder, in maart 2016, was dat nog 70 procent. Deze stijging is voornamelijk te danken aan het feit dat de grote ondernemingen meer gebruik maken van de hen toegekende kredieten.

Volgens Luc Vansteenkiste, de voorzitter van het platform 'Financiering van ondernemingen', liggen verschillende factoren aan de basis van de recordomloop aan ondernemingskredieten. Hij noemt onder meer de stabilisering van de kredietverleningscriteria, het aanhoudend lage rentepeil en het feit dat de ondernemers de evolutie van de toegankelijkheid tot kredietverlening als positief beschouwen. Ook de aantrekkende economie speelt een rol.

'De banken blijven zich dus inzetten om te voldoen aan de behoefte aan financiering. Belangrijk is dat ondernemers een goed onderbouwd kredietdossier voorleggen, óók in economisch goede tijden zoals vandaag. Dan hebben ze alle kans om een krediet toegekend te krijgen', aldus Vansteenkiste.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect