Banken moeten bestuursraden herschikken

Voor KBC dreigen de grootste implicaties. ©REUTERS

De cumulbeperking die de nieuwe bankenwet oplegt aan bestuurders van banken noopt de grote banken in ons land ertoe hun raden van bestuur de komende maanden te herschikken. Voor de banken wordt het moeilijk om nog captains of industry in hun raden van bestuur op te nemen.

Wie bestuurder is bij een grote bank, mag daarnaast nog ten hoogste drie bestuursmandaten hebben in andere bedrijven. Wie een operationele functie heeft in een bedrijf, mag er nog maar één extern mandaat bijnemen. Dat bepaalt de nieuwe bankenwet. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestuursmandaten in grote bedrijven of in kmo’s, en elk individueel mandaat telt.

De cumulbeperking, die voortvloeit uit een Europese richtlijn, moet waarborgen dat bestuurders van banken voldoende tijd hebben om hun taak naar behoren uit te oefenen. De Nationale Bank (NBB) kan een afwijking toestaan op de regel, maar ten hoogste voor één bijkomend mandaat.

Herziening

De bepaling, die van kracht is geworden op 1 juli, noopt de grote Belgische banken ertoe de samenstelling van hun raad te herzien. Allemaal hebben ze bestuurders die door de cumulbeperking getroffen worden. Zij moeten ofwel externe mandaten opgeven, ofwel uit de raad van bestuur van de bank vertrekken.

Om te vermijden dat de werking van de raad van bestuur van de banken gedestabiliseerd wordt door een aantal gelijktijdige wissels, heeft de NBB de banken de tijd gegeven tot aan hun volgende algemene aandeelhoudersvergadering in het voorjaar van 2015 om zich naar de bepaling te schikken.

Wijzigingen

Bij BNP Paribas Fortis zal dat niet leiden tot grote veranderingen in de raad van bestuur, zegt voorzitter Herman Daems. De paar bestuurders die door de cumulbeperking getroffen worden - onder meer Dirk Boogmans - hebben toegezegd een aantal van hun andere mandaten te zullen opgeven. Maar de bedrijven waar ze vertrekken, moeten de tijd krijgen om geschikte vervangers te zoeken.

Het mandaat van Jean Stéphenne, de voormalige topman van de farmagroep GSK in België, die ook bestuurder is bij GBL, IBA en Besix, loopt volgend voorjaar af en zal niet worden verlengd. Ook voorzitter Herman Daems zelf wordt door het cumulplafond getroffen. Hij zal een paar mandaten buiten de bank stopzetten. Daems is onder meer voorzitter van Barco en bestuurder bij de verzekeringsgroep Vanbreda Risk & Benefits.

Bij Belfius Bank, in handen van de overheid, blijven de gevolgen van de maatregel beperkt omdat de bestuurders van de bank een aantal van hun andere mandaten zullen laten vallen. De Gentse economieprofessor Rudi Vander Vennet bijvoorbeeld heeft naast zijn mandaat bij Belfius nog bestuursfuncties in coö-peratieve bedrijven die aanleunen bij de socialistische beweging. Daarvan moet hij er een aantal opofferen.

Bij ING Bank wordt de cumulbeperking een probleem voor onder meer Michèle Sioen en Luc Bertrand. Michèle Sioen is bestuurder bij een aantal vennootschappen uit de familiale textielgroep Sioen en is bestuurder bij D’Ieteren en Belgacom. Luc Bertrand is gedelegeerd bestuurder van de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren en bestuurder in heel wat dochterbedrijven van AvH zoals DEME, Bank J. Van Breda, de private-equitygroep Sofinim, het vastgoedbedrijf Extensa en de bouwgroep Van Laere.

KBC

De implicaties van de cumulbeperking zullen het grootst zijn voor KBC. Het aandeelhouderschap van die bank bestaat voor een stuk uit een syndicaat van Vlaamse ondernemersfamilies, en dat wordt weerspiegeld in de samenstelling van de raad van bestuur. Daarin zitten mensen als Thomas Leysen (Corelio, Mediahuis, Umicore), Philippe Vlerick (Vlerick Group, UCO Textiles), Theo Roussis (Ravago) en Frank Donck (investeringsmaatschappij 3D). Zijn zij bereid mandaten in hun familiaal gecontroleerde ondernemingen en in andere bedrijven op te geven om bestuurder van de bank te kunnen blijven?

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur van KBC, zou volgens onze informatie enkele van zijn andere mandaten opgeven. Leysen trad onlangs al terug als bestuurder van De Vijver Media, de groep boven de tv-stations Vier en Vijf. Philippe Vlerick, die de vertegenwoordiger is van de KBC-families, niet. Hij zou opstappen uit de raad van bestuur van de bank.

De nieuwe bankenwet biedt KBC overigens een ontsnappingsroute: de cumulbeperking geldt enkel voor bestuurders van de bank - KBC Bank - niet voor de bestuurders van de overkoepelende en beursgenoteerde holding KBC Group. Philippe Vlerick moet dan wel opstappen als bestuurder van KBC Bank, hij kan vicevoorzitter blijven van KBC Group. Dankzij dat achterpoortje kan ook Jo Cornu zijn functie van NMBS-topman en zijn mandaten bij Eurostation en Belgacom blijven combineren met een zitje in de raad van bestuur van KBC Group.

Maar als KBC de cumulbeperking enkel respecteert voor de bank, zal de groep wel moeten afstappen van haar streven om de samenstelling van de raden van bestuur van KBC Bank, KBC Verzekeringen en KBC Group zo veel mogelijk identiek te maken.

'Bot'

Bij de voorzitters van de raden van bestuur van de banken bestaat begrip voor de wil van de wetgever om erover te waken dat bestuurders van banken voldoende tijd kunnen besteden aan hun mandaat. Maar ze betreuren dat de cumulbeperking nogal bot is en geen onderscheid maakt tussen bestuursmandaten in beursgenoteerde bedrijven en kleine familiale vennootschappen. ‘Het is puur mandaatjes tellen’, zegt Belfius-voorzitter Jos Clijsters.

Herman Daems, voorzitter van de raad van bestuur van BNP Paribas Fortis, vindt het jammer dat bestuurders van banken niet meer de mogelijkheid zullen hebben hun kennis en expertise ter beschikking te stellen van kleinere familieondernemingen of jonge starters. Daems en Clijsters vrezen ook dat het voor de banken moeilijker wordt om ervaren captains of industry als bestuurder aan te trekken, omdat die dan te veel andere mandaten moeten opgeven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud