Banken verlengen betaalpauze voor ondernemers

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©BELGA

Ondernemingen die door de coronacrisis moeite hebben om hun leningen af te lossen, kunnen tot eind juni uitstel van betaling vragen bij hun bank. Nu was dat 31 maart.

De Belgische bankenkoepel en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bereikten donderdag een akkoord over een verlenging van die betaalpauze.

Ondernemingen en particulieren die door de coronacrisis problemen ondervinden met het aflossen van hun woonkrediet of lening, kunnen al sinds april uitstel van betaling vragen bij hun bank. Aanvankelijk gold die regeling tot eind oktober, maar door de aanslepende crisis werd ze al twee keer verlengd. De huidige deadline lag op 31 maart.

Voor ondernemingen wordt die deadline verschoven naar 30 juni. Bedrijven hebben tot eind maart de tijd om extra uitstel te vragen bij hun bank. Net zoals in de vorige regelingen mag dat uitstel niet meer bedragen dan negen maanden.

Extra engagement

Bedrijven hebben tot eind maart de tijd om extra uitstel te vragen bij hun bank.

Maar voor bedrijven die die termijn al hebben overschreden gaan de banken nu een extra engagement aan. Ook zij kunnen tot 30 juni betaaluitstel krijgen - vijf maanden extra dus. Er zouden geen extra dossier- of andere administratiekosten worden aangerekend.

Voor particulieren wijzigt niets. Voor hen loopt de deadline voor de betaalpauze eind maart af. Eerder was al gebleken dat huiseigenaars maar in zeer beperkte mate een beroep hebben gedaan op betaaluitstel voor hun hypotheekleningen.

Ophef

Met de nieuwe verlenging reageren de banken op de ophef die de voorbije dagen was ontstaan over berichten dat de sector zich hard zou opstellen tegen bedrijven en zelfstandigen die extra kredieten vroegen of om een langere betaalpauze vroegen. Die getuigenissen lokten verbolgen reacties uit in de politieke wereld.

Een van de argumenten die de banken aanhaalden is dat Europa hen niet toeliet nog langere betaalpauzes toe te kennen. De Europese bankenwaakhond EBA had eerder laten weten dat banken leningen waarvoor tot 31 maart betaaluitstel werd toegekend niet als meer risicovol moesten labellen. Daardoor hoefden de banken geen extra kapitaal opzij te zetten voor die kredieten. Nu zal dat wel moeten gebeuren voor de leningen waarvoor ze na 31 maart nog uitstel van betaling toekennen.

Voorwaarden

Bedrijven die daar nood aan hebben, kunnen dus op respijt rekenen van de banken. Maar dat wil niet zeggen dat de sector geen voorwaarden stelt. Net als voordien geldt de verlengde betaalpauze voor wat banken als een 'gezonde onderneming' beschouwen.

Eind januari hadden de Belgische banken in totaal 26.161 kredieten met betaaluitstel uitstaan, leren de meest recente cijfers van Febelfin. Dat komt overeen met een bedrag van 5,2 miljard euro. Het gemiddeld bedrag van het krediet waarvoor uitstel werd verleend bedraagt 200.000.

Dezelfde coronabarometer van Febelfin leert dat het aantal leningen waarvoor betaaluitstel werd verleend wel al fors is teruggevallen. Eind september, net voor het aflopen van de oorspronkelijke deadline van de eerste regeling rond betaaluitstel, waren er nog 141.000 leningen waarvoor betaalpauze was verleend. Samen waren die goed voor een bedrag van 24,3 miljard euro.

Hoe gezond is gezond volgens de banken?

De Belgische banken benadrukken dat alleen gezonde bedrijven de kans krijgen om betaalpauze te vragen als ze financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Ongezonde bedrijven komen dus niet in aanmerking voor die verlengde steunmaatregel. Maar wat is ongezond?

Volgens de bankenkoepel Febelfin is een bedrijf ongezond als het eind 2019 een negatief eigen vermogen had en voldeed aan een van vier bijkomende criteria:

  • Op 1 september 2020 had het bedrijf al een betaalachterstand op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid. Bedrijven die op 30 september ook een betaalachterstand hadden van meer dan dertig dagen, kunnen ook als ongezond worden beschouwd. Uiteraard worden de betaalpauzes die werden toegekend als corona-steunmaatregelen hier niet mee in rekening genomen.
  • In de twaalf maanden voor 31 augustus heeft het bedrijf niet aan al zijn kredietverplichtingen voldaan bij alle banken. Opnieuw: eventueel eerder betaaluitstel wordt hier niet meegerekend.
  • Het bedrijf leed verlies in 2019
  • Het netto-actief van de onderneming is negatief en het bedrijf heeft niet de middelen op zijn kapitaal op korte termijn te versterken. .

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud