Bankier toch geen CEO door Panama Papers

©Puilaetco Dewaay

Amaury de Laet werd tegen de plannen in geen CEO van de private bank Puilaetco Dewaay. De Nationale Bank verzette zich omdat de bankier een link heeft met de Panama Papers.

Het was twee weken geleden een eerder onopvallende mededeling: de private bank Puilaetco Dewaay, die zo’n 10 miljard euro onder beheer heeft, meldde de promotie van financieel en operationeel directeur Ludivine Pilate tot CEO.

Nochtans had de instelling eind 2017 aangekondigd dat directielid Amaury de Laet Derache, zoals de man voluit heet, vanaf 1 februari 2018 zou doorschuiven naar die topfunctie. Zijn benoeming moest alleen nog worden bekrachtigd door de Nationale Bank van België, de toezichthouder voor de sector.

In het jongste persbericht stond dat de Laet commercieel directeur wordt. Officieel omdat hij ‘ervoor kiest zich volledig te wijden aan commerciële activiteiten’. Maar naar De Tijd vernam is er een andere reden waarom de Laet geen CEO wordt. Puilaetco Dewaay probeer-de maanden de bekrachtiging van zijn benoeming door de Nationale Bank erdoor te krijgen, maar dat lukte niet. Vandaar dat de private bank een andere oplossing moest zoeken.

De toezichthouder verzette zich na de beoordeling van het ‘fit & proper’-karakter van de bankier tegen zijn promotie, wegens een link met de fameuze Panama Papers. Dat is het grootscheepse lek van vertrouwelijke documenten die dubieuze belastingconstructies in fiscale paradijzen blootlegden. De Tijd werkte mee aan het naar buiten brengen van de informatie.

De Laet en zijn ouders Michel de Laet en Anne De Somer figureren in de Panama Papers als de mensen achter de Panamese vennootschap Highland Business. Het is niet duidelijk of zijn vermelding een rol speelde, dan wel een ander aspect. Het is evenmin bekend of nog andere elementen aan de basis liggen van de opvallende beslissing van de Nationale Bank.

Die toont opnieuw dat het nagaan van het ‘fit & proper’-karakter van toplui in de financiële sector geen formaliteit is en dat de toezichthouder zijn taak ernstig neemt. De beslissing valt des te meer op omdat de Laet al ruim twee decennia betrokken is bij Puilaetco Dewaay. Bovendien werd Puilaetco in 1868 opgericht door zijn overgrootvader, als wisselagentschap in Antwerpen. Later volgden fusies met de sectorgenoten Puissant (vandaar de naam Puilaetco) en Dewaay, en werd het bedrijf een volwaardige bank.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de Panama Papers een dergelijk gevolg hebben in België. In het buitenland zijn wel al gevallen bekend van toplui die ontslag moesten nemen na de onthullingen. Het gaat om politici en bestuurders van banken.

De Nationale Bank weigerde commentaar te geven over het dossier. Puilaetco Dewaay-woordvoerster Chloé Dungelhoeff ontkent in een reactie de band met de Panama Papers. Volgens haar besloot de Laet tijdens de behandeling van zijn dossier door de Nationale Bank een andere wending te geven aan zijn carrière. ‘Hijzelf heeft die beslissing genomen.’

Puilaetco Dewaay, een van de belangrijkste uitdagers van de grootbanken, is in handen van de Luxemburgs-Qatarese groep KBL.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect