Advertentie

Bankiers krijgen snellere landingsbaan en coronapremie

De werkgevers en de banken bereikten een akkoord voor de bijna 50.000 werknemers in de sector. ©Photo News

Oudere werknemers in de banksector zullen tot de helft minder kunnen werken met behulp van een uitkering. De werkgevers in de banksector hebben daar een akkoord over bereikt met de vakbonden.

Oudere werknemers in de banksector konden tot voor kort vanaf hun 57ste kiezen voor een landingsbaan. Daarbij kunnen ze deeltijds werken terwijl de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het loonverschil bijpast via een uitkering. In het nieuwe sectorakkoord is afgesproken dat werknemers al vanaf hun 55ste in zo'n landingsbaan kunnen stappen. De voorwaarde is wel dat ze minstens 35 jaar hebben gewerkt.

Volgens de bonden waren nieuwe afspraken over de landingsbanen nodig omdat de vorige cao daarover al eind vorig jaar was afgelopen. Daardoor was er onzekerheid en aarzelden veel werknemers om deeltijds te gaan werken.

De deal over de landingsbanen maakt deel uit van een breder sectorakkoord. Daarin kwamen de vakbonden en de werkgevers in de banksector ook overeen om de loonbarema's voor de bediendecategorieën 1 en 2 met 0,4 procent op te trekken en om iedere werknemer een eenmalige nettopremie van minstens 250 euro toe te kennen.

Coronapremie

'Dat zal heel vaak in de vorm van een coronapremie gebeuren', zegt Maarten Dedeyne van de liberale vakbond ACLVB. 'We merken wel dat onze achterban meer had verwacht, omdat de banken als cruciale sector altijd opengebleven zijn tijdens de pandemie. Maar die 250 euro is een minimum. Banken kunnen op individuele basis nog altijd beslissen hogere premies uit te keren. In veel instellingen wordt vandaag al gesproken over premies van 400 tot 500 euro.'

250
Premie
De bonden en de werkgevers in de banksector bereikten een akkoord over een eenmalige nettopremie van minstens 250 euro voor iedere werknemer.

Bonden en werkgevers bereikten ook een akkoord over het minimumaantal opleidingsdagen in de sector. Dat aantal stijgt naar vijf. Over telewerk werden geen concrete afspraken gemaakt op sectorniveau. Iedere bank zal daar afzonderlijk over moeten overleggen. Binnen Febelfin, de koepel van de Belgische banken, wordt wel een werkgroep opgericht die tegen eind volgend jaar de 'best practices' voor afstandswerken moet oplijsten.

Ondertussen is het sociaal overleg in de verzekeringssector nog altijd aan de gang. Net zoals bij de banken staan ook daar een loonsverhoging van minstens 0,4 procent, een coronapremie en telewerk centraal in de gesprekken. Die onderhandelingen verliepen aanvankelijk gespannen. Maar de verwachting is dat hooguit over enkele weken een akkoord uit de bus komt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud