Belfius bekvecht met agenten over zelfstandigenstatuut

Door de nieuwe vennootschapswetgeving sleutelt Belfius aan het statuut voor zijn zelfstandige agenten. ©Bloomberg

Bij Belfius lopen de spanningen met de zelfstandige agenten op nu de bank aan een nieuw statuut werkt dat volgens hen nadeliger uitvalt. ‘Als er iets verkeerd loopt, zijn alleen wij aansprakelijk en ontloopt Belfius zijn verantwoordelijkheid’, klinkt het. De bank zou evenwel bereid zijn water in de wijn te doen.

De discussie tussen Belfius en zijn zelfstandige agenten is een rechtstreekse uitloper van de nieuwe vennootschapswetgeving, die in mei van kracht werd. Die nieuwe wet snoeit stevig in het aantal vennootschapsvormen. Daardoor zien ook de zelfstandige bankagenten van Belfius zich verplicht om na te denken welk statuut ze in de toekomst willen aannemen voor hun kantoor.

Net geen 80 procent van de ruwweg 650 Belfius-kantoren wordt vandaag beheerd door zelfstandige agenten. Die organiseren hun zaak als een cvba: een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij de bank als stille vennoot mee in het kapitaal zit. Belfius is de enige bank die zo’n statuut hanteert voor zijn zelfstandige agenten – een erfenis uit het Dexia-verleden van de groep.  Een van de voordelen van zo’n organisatie is dat ze de agenten toelaat om hun persoonlijke bezittingen te scheiden van de vennootschap. 

'Tekenen of opstappen'

De agenten morren nu dat Belfius hen onder druk zet om een nieuwe structuur aan te nemen die nadeliger dreigt uit te draaien voor hen.

Maar in de nieuwe vennootschapswetgeving worden die cvba’s afgeschaft als vennootschapsvorm. De agenten morren nu dat Belfius hen onder druk zet om een nieuwe structuur aan te nemen die nadeliger dreigt uit te draaien voor hen:  de ‘commanditaire vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’. De agenten vrezen dat ze met dit statuut veel meer risico lopen om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld als er ooit problemen ontstaan. Terwijl de bank, die als stille vennoot optreedt, net meer van zijn verantwoordelijkheden zou kunnen ontlopen.‘Dit nieuwe statuut wordt opgedrongen aan iedereen,’ signaleert een agent, die anoniem wil blijven. ‘Wie niet akkoord is met de wijzigingen wordt gevraagd om op te stappen.’

Albert Verlinden van BZB, de beroepsvereninging van de zelfstandige bankiers, reageert verbaasd op de voorstellen van Belfius. ‘We begrijpen totaal niet waarom de bank dit wil doen’, zegt hij. ‘De vennootschapsstructuur die de meeste andere zelfstandige bankiers hanteren is vandaag de bv. Die is veel flexibeler en zou de agenten van Belfius in staat stellen om op dezelfde manier voort te kunnen werken als voorheen, zonder dat de risico’s groter worden voor hen. Wij roepen de Belfius agenten dan ook op om de voorstellen zoals ze nu op tafel liggen, niet te ondertekenen.’

Schijnzelfstandigen

In de wandelgangen valt te horen dat Belfius vooral op safe wil spelen door zijn agenten dit atypische zelfstandigenstatuut op te leggen.

‘De bank wil per se doorduwen met deze organisatiestructuur omdat ze nieuwe rechtszaken over schijnzelfstandigheid wil vermijden. Begin jaren 2000 werd Dexia Bank meermaals voor de rechter gedaagd omdat het ervan beticht werd zijn zelfstandige agenten in schijnzelfstandigheid te duwen. Met dit statuut hoopt de bank te voorkomen dat zo’n scenario zich herhaalt.’Belfius zelf is karig met commentaar. ‘Door de nieuwe vennootschapswet moet de vennootschapsvorm van ons zelfstandig net evolueren’, klinkt het. 'We  ondersteunen ons netwerk in dit proces, dat nog altijd loopt.’

Toch zou Belfius alsnog bereid zijn om water in de wijn te doen, zeggen bronnen. Tijdens een inderhaast bijeengeroepen meeting met zijn agenten zou de bank donderdag een aantal maatregelen, zoals extra verzekeringen, willen voorstellen die de financiële risico’s voor zijn zelfstandigen moeten beperken. ‘Het compromis dat nu op tafel ligt is best overtuigend,’ zegt een ingewijde. ‘De kans is groot dat alsnog een grote meerderheid zal instemmen. Maar ik vrees wel dat we uiteindelijk ook wel wat beloftevolle collega’s zullen zien opstappen. Uit principiële overwegingen, maar wellicht ook omdat de bank dit dossier niet goed heeft aangepakt.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect