Belfius grijpt naast 55 miljoen van gemeenten

De gewezen statige hoofdzetel van de Gemeentelijke Holding. Zelfs acht jaar na de vereffening is nog sprake van miljoenendossiers. ©BELGA

Een Brussels arrest leidt ertoe dat de bank Belfius naast minstens 55 miljoen euro grijpt. Het gaat om geld van de gemeenten, via hun vehikel Publi-T. Er is wel nog cassatie mogelijk.

Alle heisa van de voorbije jaren rond de vergoeding voor de Arco-coöperanten doet vergeten dat de val van Dexia in 2011 nog een andere grootaandeelhouder van de financiële groep midscheeps trof. Het gaat om de Gemeentelijke Holding, een investeringsvehikel van de gemeenten dat zijn geld vooral in Dexia had belegd. Net zoals bij Arco deed de implosie van Dexia ook hier het licht uit: de Gemeentelijke Holding ging in vereffening.

Nog vijf jaar wachten

Het zal volgens de vereffenaars van de Gemeentelijke Holding mogelijk nog vijf jaar duren voor de liquidatie van de vennootschap helemaal rond is, aldus hun verslag van begin mei. Nochtans is die operatie al sinds eind 2011 aan de gang.

Op enkele activa na is alles verkocht: 98,5 procent van de bezittingen is de deur uit. Voor de rest loopt de verkoopprocedure. De boosdoener zijn de rechtszaken.

Naast het conflict met Publi-T zijn er nog twee andere geschillen die in beroep moeten worden behandeld. Dat gebeurt pas in 2020-2022.

 

Het opdoeken ervan is nog niet rond en zal nog een hele tijd duren (zie inzet). Dat komt vooral door drie rechtszaken die hun beslag nog niet kregen. Het belangrijkste geschil draait rond de aandelen van de Gemeentelijke Holding in Publi-T. Dat is de belangrijkste aandeelhouder van de beursgenoteerde hoogspanningsnetbeheerder Elia. Publi-T, ook een investeringsvehikel van de gemeenten, bezit bijna 45 procent van Elia.

Waardering

De Gemeentelijke Holding besloot eind 2011, vlak voor de vereffening, haar belang in Publi-T van de hand te doen. Dat leidde tot een geschil over de waardering ervan. In een notendop houdt dat geschil in dat Publi-T meent dat de aandelen slechts vergoed dienen te worden tegen de boekwaarde, terwijl de vereffenaars vinden dat dat de werkelijke waarde moet zijn. Dat is geen bagatel. De Gemeentelijke Holding kreeg 77,1 miljoen euro gestort, terwijl ze claimt recht te hebben op 132,3 miljoen. Een verschil dus van 55,2 miljoen euro, zonder intresten.

Het dispuut leidde tot een rechtszaak. In 2014 konden de vereffenaars in eerste aanleg victorie kraaien. Maar Publi-T ging in beroep. In maart van dit jaar vernietigde het hof van beroep van Brussel het eerste vonnis. Dat staat in de jaarrekening over 2018 die de vereffenaars rondstuurden voor de algemene vergadering van eind deze maand en die De Tijd kon inkijken. Het arrest, volgens sommigen een erg strikte interpretatie van de statuten van Publi-T, raakte eerder niet bekend.

Onderpand

Dat heeft tot gevolg dat Publi-T, de gemeenten dus, tot nader order niet op zijn minst 55 miljoen euro op tafel moet leggen. Dat lijkt misschien geen groot probleem omdat diezelfde gemeenten aan boord zijn bij de Gemeentelijke Holding. Maar dat is zonder de waard Belfius gerekend.

132,5 miljoen
Garantie
De federale staat moet de Gemeentelijke Holding 132,5 miljoen euro betalen.

De vroegere Dexia Bank België kreeg de aandelen van Publi-T in onderpand in ruil voor leningen. Die zijn niet terugbetaald. Dus zou het geld uiteindelijk belanden bij Belfius. Dat verklaart waarom Belfius zich als vrijwillig tussenkomende partij mengde in de rechtszaak. De bank kan nog in cassatie gaan tegen het arrest, net als de vereffenaars. Het is onduidelijk of dat zal gebeuren. De advocaten van Belfius en de vereffenaars verkozen geen commentaar te geven.

Put

Belfius is in handen van de federale staat. Die zal nog op een andere manier lijden onder de Gemeentelijke Holding. De federale regering engageerde zich immers om op het eind van de rit 132,5 miljoen euro te betalen om de put te helpen dempen, zij het onder voorwaarden. Er zal zeker een put zijn: het weinige dat resteert volstaat niet om het gecumuleerd verlies van 1,8 miljard euro eind 2018 en de schulden ten belope van bijna 1,2 miljard te compenseren. Er blijft dus niets over voor de gemeenten. 

Het staat volgens de vereffenaars vast dat de regering het beloofde geld moet bovenhalen omdat de voorwaarden vervuld zijn. 'De Gemeentelijke Holding heeft een vordering op de federale overheid van 132,5 miljoen euro die zeker en vaststaand is', schrijven ze in een toelichting bij de jaarrekening. Daar staat tegenover dat dat geld wellicht ook naar Belfius zal gaan, nu nog een overheidsbedrijf maar mogelijk op termijn deels geprivatiseerd.

Voor Publi-T betekent het arrest dat het financieel makkelijker wordt de woensdag aangekondigde kapitaalverhoging bij Elia te volgen, zoals het de bedoeling is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud