Belfius pleit verjaring in Arco-dossier

Belfius roept in het Arco-dossier niet alleen de verjaring in, het trekt ook zijn paraplu open door naar Arcopar te wijzen. ©Photo News

De overheidsbank Belfius haalt alles uit de kast om zich vrij te pleiten in het dossier van de gedupeerde Arco-coöperanten. In een van de twee rechtszaken van de coöperanten tegen de vroegere Dexia Bank België, die de Arco-deelbewijzen verkocht, vegen Belfius’ advocaten de claim zelfs van tafel door die in hun conclusie ruimschoots verjaard te noemen. Dat vernam De Tijd.

Bijna 800.000 coöperanten wachten meer dan zes jaar na de implosie van Dexia en de vereffening van Arco, de vroegere financiële arm van het ACW (nu Beweging.net), nog steeds op de terugbetaling van hun investering. De federale regering beloofde al geregeld een oplossing maar lijkt er pas nu, in de aanloop naar de beursgang van Belfius, echt werk van te maken.

Het staat echter nog niet vast dat het plan B voor de door Europa afgeschoten staatsgarantie er ook komt. En als het er is, moet nog blijken of voldoende coöperanten ermee instemmen.

Het alternatief, het geld afdwingen via de rechtbank, biedt ook geen garantie op genoegdoening. Dat leert de rechtszaak van drie coöperanten tegen Belfius voor de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout. Zij worden bijgestaan door de bekende advocaat Geert Lenssens en zijn confrater Niels Van Campenhout van het kantoor SQ Law. Het proces geldt als testcase voor de actiegroep Geld Terug van Arco die meer dan 1.000 coöperanten overkoepelt. 

De Belfius-advocaten - de eveneens bekende pleiters en tevens academici Dominique Blommaert (Janson Baugniet) en Benoît Allemeersch (Quinz) - vegen in hun lijvige conclusie voor de pleidooien in oktober in de zaak alle argumenten van de eisers van tafel. Dat toont aan dat de bank zich juridisch fel zal verweren tegen alle Arco-claims.

Verjaring

Voor het eerst wordt in het dossier nu ook het argument van de verjaring, waar al sprake van was, formeel op tafel gelegd. De raadslieden van Belfius voeren zelfs aan dat de verjaring reeds na vijf jaar intrad, op grond van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de bank. Dat stipuleert dat alle vorderingen van welke aard ook vijf jaar na de verrichting verjaren. De eisers in de rechtszaak kochten hun Arco-aandelen in 1995 en 1997, een periode waarin veel coöperanten intekenden.

5
5
Volgens de advocaten van Belfius treedt de verjaring voor Arco-coöperanten reeds na vijf jaar in.

Ook op andere gronden, zoals het Burgerlijk Wetboek, is de verjaringstermijn volgens de pleiters al verstreken. Een visie die Lenssens en Van Campenhout niet delen, met onder meer de wet op de verjaring uit 1998 als argument.

Specialisten merken op dat verjaring een complexe materie is, die van veel factoren afhangt. Het verweer kan daarom niet worden veralgemeend. Belfius is ook, al is de bank in staatshanden, een andere partij dan de overheid en heeft het recht zich te verdedigen, zeker met de beursgang voor ogen, merken zij op.

'Twee gezichten'

Toch valt bij de actiegroepen van coöperanten veel kritiek te horen op wat ze de twee gezichten van de staat noemen die aan de ene kant de coöperanten sust maar langs de andere kant de verjaring inroept.

Belfius speelt een vals spel.
Michel Van Caster
Woordvoerder Geld Terug van Arco

‘De regering heeft het kiesvee jarenlang kalm gehouden met altijd maar nieuwe beloften. Nu roept ze de verjaring in. En Belfius speelt een vals spel. Ze hebben ook altijd gezegd dat er een oplossing zou komen’, zegt Michel Van Caster, de woordvoerder van Geld Terug van Arco, de groep die de rechtszaak in gang zette.

Volgens Van Caster dreigt er op de duur niets meer over te schieten voor de coöperanten. 'Dat zou onvoorstelbaar zijn. De regering maakt misbruik van het feit dat de meeste mensen kleine bedragen investeerden en dat er veel ouderen bij zijn. Men had al lang een ander pad moeten bewandelen, dat van een onderhandelde oplossing onder toezicht van een onafhankelijk bemiddelaar. Maar daar is nooit ernstig aan gedacht.'

'Koude douche'

Arcoparia’s, dat samenwerkt met Geld Terug van Arco, spreekt van ‘een koude douche’. ‘We zijn woedend. We hebben de regering gevraagd hoe het zat met de verjaring, maar ze hield ons aan het lijntje om tijd te winnen. Ze probeert ons gewoon te dwingen het plan B te aanvaarden. Wat moeten we nog allemaal slikken? Dat is de vraag die ons ziek maakt. We walgen van deze praktijken’, zegt Eddie Schild van de organisatie.

De regering hield ons aan het lijntje. Ze probeert ons te dwingen het plan B te aanvaarden. We beraden ons over verdere stappen.
Eddie Schild
Woordvoerder Arcoparia’s

Volgens Schild komt het door de aanhoudende beloften van de regering dat het in orde zou komen dat niet meer rechtszaken opgestart zijn. 'Maar ze laat 800.000 mensen met een laag inkomen en uit de middenklasse in de kou staan. Dat zou hen en de bank zuur kunnen opbreken. We beraden ons om verdere stappen te zetten.'

Arcopar

De advocaten van de bank voeren ook aan dat Belfius gehandeld heeft als een voorzichtig en zorgvuldig bankier, de markt niet misleid heeft en geen wetten geschonden heeft. Met andere woorden: de bank kan niet aansprakelijk worden gesteld. Meer nog: als er al misleidende informatie is verstrekt aan de eisers, dan is dat minstens deels de fout van Arco als verschaffer van de gegevens voor onder meer de Belfius-brochures, luidt de stelling van de advocaten. Dat maakt meteen duidelijk waarom het Arco-vehikel Arcopar mee in bad getrokken is in de zaak.

Belfius, de regering noch de advocaten in de zaak verkozen te reageren op de informatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud