Advertentie

Belfius wil af van 56-plussers

Marc Raisière, topman van staatsbank Belfius, gaat met de uitstapregeling lijnrecht in tegen het plan van de regering om mensen langer aan het werk te houden. ©Thomas De Boever

Een maand voor de strengere eindeloopbaanregelingen van de regering in werking treden, biedt staatsbank Belfius zijn werknemers van 56 en 57 jaar een uitstapregeling met tijdskrediet aan.

De federale regering legt vanaf 2015 strengere voorwaarden op voor wie minder wil werken op het einde van zijn loopbaan. Zo verhoogt vanaf 1 januari de instapleeftijd voor zogeheten ‘landingsbanen’ van 55 naar 60 jaar. Via die formule kan een oudere werknemer deeltijds werken en zijn loon aanvullen met een tijdskrediet, betaald door overheidsdienst RVA.

Belfius anticipeert in extremis op het sluiten van dat venster en biedt zowat 300 werknemers die 58 jaar worden in 2015 of 2016 nog een landingsbaan aan. De betrokkenen, die vandaag dus 56 of 57 jaar zijn, mogen van de bank halftijds werken tot hun 58ste. Na die leeftijd moeten ze niet meer komen werken. Er is haast bij. De 300 werknemers moeten voor 1 december melden of ze op de regeling ingaan.

60 procent
De kosten-inkomstenratio moet dalen van 66 procent nu naar 60 procent.

‘De wet laat werknemers die minstens 55 zijn toe om tijdskrediet op te nemen’, legt de bank het voorstel uit. ‘De werknemers die 56 of 57 jaar zijn en kiezen voor tijdskrediet, kunnen daarnaast met de bank overeenkomen om vrijgesteld te worden van prestaties vanaf hun 58ste. Om het koopkrachtverlies te compenseren, zullen bepaalde financiële compensaties aangeboden worden. Die maatregel laat Belfius toe om zijn personeelsbestand versneld af te slanken, met als doel de kosten te verminderen en zo beter te reageren op het ongunstige economische klimaat.’

Afvloeiingen

Belfius kondigde twee jaar geleden aan 920 banen te schrappen en tegelijk 250 jongeren aan te werven, wat zou resulteren in een nettoafbouw van 670 jobs. De staatsbank kreeg bij dat voornemen flink wat kritiek, omdat 50-plussers niet meer welkom leken. Het doel was in vier jaar tijd, of tegen 2016, het personeelsbestand af te bouwen van 5.445 naar 4.775 voltijdse equivalenten.

Vorige maand bleek dat de diverse vertrekregelingen in het besparingsplan van Belfius zo succesvol zijn dat de staatsbank eind dit jaar al die beoogde personeelsreductie zal bereiken. Het nieuwe doel is tegen 2016 de bank te laten draaien met 4.300 voltijdse equivalenten, waarvoor er een bijkomende personeelsinkrimping met 10 procent nodig is.

CEO Marc Raisière verklaarde meermaals dat de kosten-inkomstenratio, de kosten in verhouding tot de inkomsten, moet dalen van 66 procent nu naar 60 procent.

Paradox

Paradoxaal genoeg wil de federale overheid, de enige aandeelhouder van Belfius, de oudere werknemers op de arbeidsmarkt langer aan de slag houden. Ze kondigde een hele reeks maatregelen aan die vervroegde vertrekken en brugpensioen moeilijker maken. De wettelijke pensioenleeftijd wordt geleidelijk opgetrokken van 65 naar 67 jaar.

Het personeelsbeleid bij Belfius lijkt daar lijnrecht tegen in te gaan. De top van Belfius beschouwt de bank echter niet als een staatsbedrijf, maar als ‘een commerciële bank die door omstandigheden in staatshanden is gevallen’.

Verkoop aan buitenlandse bank

Het management wil Belfius klaarstomen voor zijn nieuwe toekomst. Er zijn vier opties: een fusie met een andere grote Belgische bank, overgenomen worden door een buitenlandse bank, een beursgang of een status quo, waarbij de overheid als enige aandeelhouder blijft. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt hintte al op een verkoop, waarvoor enkele Europese bankengroepen belangstelling tonen. Eerst moet er wel een regeling voor de zaak-Arco komen en het puin van de Dexia-erfenis verder opgeruimd worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud