Advertentie

België haalt slag thuis bij EU-deal over bankeisen

Frankrijk en Duitsland, met de op de foto hun ministers van Financiën Bruno Le Maire (links) en Olaf Scholz, steunen na maandenlang gebakkelei een compromis rond de nieuwe bankregels. ©AFP

Na anderhalf jaar bakkeleien hebben de ministers van Financiën van de EU een akkoord bereikt over de hervorming van de kapitaalregels voor de banken in Europa. België kon daarbij een belangrijke slag thuishalen.

Eind 2016 boog de Europese Unie zich al over de omzetting in Europa van internationale afspraken in het Bazelcomité rond kapitaal- en liquiditeitsregels voor de financiële instellingen.

Maar een politiek akkoord daarover bleef al die tijd uit. Het zag er dan ook lang naar uit dat het dossier muurvast zou blijven zitten, vooral door onenigheid tussen Frankrijk en Duitsland. Tijdens de vergadering van de ministers van Financiën van 28 maart werd het onderwerp op het laatste moment om die reden nog van de agenda gehaald.

Donderdagnacht sloten de excellenties, onder het voorzitterschap van Bulgarije, echter een compromis in Brussel, waarin ook Frankrijk en Duitsland zich kunnen vinden. De meeste landen schaarden zich achter het akkoord. Italië en Griekenland onthielden zich wel bij de stemming. België en Nederland hoorden tot de voortrekkers van het akkoord.

Risico's

Het pakket maatregelen dat nu voorligt, en waarover nog een deal moet worden gesloten met het Europees Parlement, moet in essentie de risico's in het bankwezen reduceren.Zo is afgesproken dat de banken in de hele Europese Unie straks een zogeheten leverage ratio of hefboomratio moeten hebben van minstens 3 procent.

Die ratio drukt de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van de balans uit. Concreet betekent de 3 procent dat de banken voor elke euro die ze uitlenen 3 cent eigen vermogen moeten aanhouden. Voor grote banken zal dat nog iets meer zijn.

Met de grens van 100 miljard vallen KBC en Belfius onder de nieuwe afspraken. Maar een expert zegt dat er geen indicaties zijn dat de regels een probleem gaan vormen voor de twee grootbanken.

Daarnaast moeten banken extra buffers aanleggen voor het geval ze in de problemen komen. Het gaat om een buffer van 8 procent van het balanstotaal. Daarover was eerder al in principe overeenstemming bereikt, maar nu is er ook een deal over de kwaliteitseisen voor die buffer. 

De 8 procent geldt voor alle banken met een balanstotaal van meer dan 100 miljard euro. Instellingen die goed gekapitaliseerd zijn, krijgen mogelijk lagere eisen opgelegd, terwijl minder veilig geachte spelers riskeren nog verder te moeten springen. 

België

Met die grens van 100 miljard vallen KBC en Belfius onder de nieuwe afspraken. Maar een expert zegt dat er geen indicaties zijn dat de regels een probleem gaan vormen voor de twee grootbanken, mede door de gebruikte overgangsperiode. Dexia valt als uitdovende bank met haar speciaal statuut niet onder de verplichtingen.

Dat laatste is wel het geval voor de twee andere grootbanken in ons land, ING en BNP Paribas Fortis, waarvoor ook geen problemen worden verwacht om eraan te voldoen. Nochtans zijn zij dochters van grote buitenlandse groepen, respectievelijk van ING in Nederland en BNP Paribas in Frankrijk. 

Een belangrijk deel van het debat in Europa ging over de vraag in welke mate de vereisten voor moederbanken in homelanden ook gelden voor de dochters in andere landen, de zogenaamde hostlanden. Oorspronkelijk legde de Europese Commissie voorstellen op tafel die het mogelijk maakten af te zien van vereisten voor de dochters. 'Maar dat was voor België no pasaran, totaal onaanvaardbaar', zegt de expert.

3
procent
Zo is afgesproken dat de banken in de hele Europese Unie straks een zogeheten leverage ratio of hefboomratio moeten hebben van minstens 3 procent.

Ons land zette zich samen met andere landen zoals Luxemburg schrap op dat punt en uiteindelijk kwam er een veel evenwichtigere regeling uit de bus, met een goede balans tussen host- en homelanden. Maar ons land vreest dat er tijdens de verdere onderhandelingen nieuwe pogingen zullen zijn om die af te zwakken.

De Europese Commissie stelde zich volgens een aantal landen, waaronder België, trouwens ook op andere vlakken initieel erg laks op. 'Het aanvankelijke pakket was risicoverhogend in plaats van -verlagend', zegt een bron. 'Dat is nu niet meer het geval.' 

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) toont zich tevreden over het bereikte akkoord. 'Dit is een belangrijke stap in het verder vervolledigen van de bankenunie sinds lange tijd. Dat wil echter niet zeggen dat de bankenunie rond is. Er zijn nog belangrijke stappen te zetten. België heeft er steeds op aangedrongen om de belangen van de nationale deposant en belastingbetaler maximaal te beschermen zolang de bankenunie niet compleet is. Dat is een cruciaal onderdeel van het akkoord.'

Belastinggeld

De nieuwe regels bevestigen ook het principe dat bij een bankenredding eerst de aandeelhouders en beleggers in de buidel moeten tasten, voor er sprake kan zijn van overheidsgeld. 

Het compromis wordt gezien als een overwinning voor de landen, waaronder België, die vinden dat banken in de eurozone eerst de risico's op hun balansen moeten opschonen voordat er sprake kan zijn van verdere stappen in de Bankenunie, zoals een gezamenlijk depositogarantiestelsel.

Een akkoord over zo'n stelsel is nog verre van in zicht. Er moet ook nog een deal worden gesloten over een versterking van het zogenaamde resolutiefonds voor de sector. Daar zit nu maar 17 miljard euro in en dat is veel te weinig om een grote bankencrisis op te vangen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud