België met Arco-deal naar Europa

Het lot van het Arco-dossier ligt in belangrijke mate in handen van EU-commissaris Margrethe Vestager. ©REUTERS

Premier Charles Michel heeft met de hulp van het advocatenkantoor Clifford Chance een formeel voorstel voor een Arco-oplossing voorgelegd aan de Europese Commissie.

Er lijkt dan toch schot te komen in de zoektocht naar een oplossing voor de bijna 800.000 Arco-coöperanten. De regering-Michel toetst een voorstel voor een deal af bij Europa.

Het plan, dat De Tijd kon inkijken en dat met de hulp van het advocatenkantoor Clifford Chance werd opgesteld, houdt in dat de Belgische staat, Belfius en Beweging.net (ex-ACW, waarvan Arco de financiële arm was) een dading sluiten met de Arco-coöperanten.

Op die manier kunnen ze de lopende en eventuele toekomstige schadeclaims van de coöperanten voor de rechtbank vermijden, luidt het argument van ons land. De coöperanten zijn van mening dat ze misleid zijn toen ze de Arco-producten kochten en verwijten de regering dat ze beloftes heeft gedaan die ze nooit heeft kunnen waarmaken.

'In ruil voor het onherroepelijk verwerpen van hun hangende en/of potentiële toekomstige schadeclaims’, aldus de tekst van het voorstel, kunnen de coöperanten rekenen op een vergoeding die, als iedereen meestapt, 600 miljoen euro of 40 procent van hun oorspronkelijke inleg van 1,5 miljard euro bedraagt.

De regering houdt dus vast aan het al vaker naar voren geschoven bedrag uit het plan B voor de coöperanten dat er kwam nadat Europa de oorspronkelijke staatsgarantie onderuithaalde. Ze kan moeilijk anders omdat de coalitiepartners daarover een politiek akkoord sloten. Nochtans is onzeker of Europa zal instemmen met dat bedrag. 

Superdividend

Uit het voorstel blijkt dat de bijdrage van Beweging.net beperkt is tot 35 miljoen euro - iets meer dan de 30 miljoen waarvan vorig jaar sprake was - en Belfius slechts 25 miljoen euro op tafel legt. Het grootste bedrag - 540 miljoen euro - komt van de staat. De regering-Michel rekent daarvoor in eerste instantie op een superdividend van 400 miljoen euro dat Belfius voor zijn beursgang zou uitkeren. De rest komt normaal gezien van de EU-boete die Arco moet betalen aan de staat. 

25 miljoen
Belfius-bijdrage
De regering heeft het in haar Arco-voorstel voor Europa over een bijdrage van slechts 25 miljoen euro van Belfius.

De vraag is of Europa die constructie met het dividend (en de boete) niet als staatssteun zal beschouwen. De regering gelooft evenwel dat ze met deze oplossing ditmaal wel de zegen van Europa kan krijgen. Ze voert aan dat ze een dading voorstelt 'binnen de betekenis van artikel 2044 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek'.

Het is een van de argumenten in de poging om Europa ervan te overtuigen dat 'het overwogen schikkingsplan geen staatssteun met zich meebrengt, noch de beslissing van de Commissie van 3 juli 2014 (de vernietiging van de Arco-staatsgarantie, red.) schendt of omzeilt’. 'Het heeft louter tot doel om de claims van de Arco-aandeelhouders te schikken die ze hebben of rechtsgeldig op grond van nationale wetgeving kunnen indienen tegen de staat', luidt de tekst.    

Het voorstel heeft louter tot doel om de claims van de Arco-aandeelhouders te schikken die ze hebben of rechtsgeldig kunnen indienen tegen de staat.
Arco-voorstel regering aan Europa

In 2011, na de val van Dexia en Arco, deed de toenmalige regering al eens een poging om de Arco-coöperanten te vergoeden, maar Europa vernietigde de uitgedokterde garantieregeling. Het bestempelde die toen als illegale staatssteun.

Een ander argument is dat de dading enkel openstaat voor particulieren. 'Juridische entiteiten en insiders (Arco-bestuurders en senior werknemers, bestuurders en senior werknemers van Dexia (Bank) enz.) zullen niet in aanmerking komen voor de dading', legt het voorstel uit om Europa te sussen.

'Geen overleg'

Pikant detail is dat het voorstel dat nu bij de Europese Commissie voorligt nooit formeel is goedgekeurd door alle coalitiepartijen. ‘Er is in de regering nooit over overlegd’, luidt het in regeringskringen.

Het voorstel is niet te nemen of te laten.
regeringsbron

Tegelijk wordt benadrukt dat het voorstel niet te nemen of te laten is. Als het nodig is de zaak te deblokkeren kunnen er nog aanpassingen gebeuren. 'De regering blijft ter beschikking van de Commissie om de kwestie verder te bespreken', luidt het. Het is nu wachten op een oordeel van Europa. Wanneer de EU zich zal uitspreken, is niet duidelijk. 'We hebben gesprekken met de Belgische overheid over Arco, maar kunnen geen verdere details geven, ook niet over de timing', liet een woordvoerder van EU-commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager weten.

Ook op de beursgang van Belfius is het wachten. CD&V weigert daar groen licht voor te geven zolang er geen garanties zijn voor de Arco-coöperanten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud