Belgische bankenfactuur: 4,7 miljard

(Foto: Imageglobe) ©IMAGEGLOBE

De jongste EU-afspraken voor de banksector betekenen dat de Belgische banken 4,7 miljard euro aan de kant moeten zetten. Maar een groot deel van dat geld staat in principe al klaar.

Een Europese regeling rond depositogarantiestelsels en de geleidelijke opbouw van een Europees fonds om probleembanken te ontmantelen, een zogenaamd ‘resolutiefonds’. Dat is de oogst van enkele dagen intensief overleg deze week binnen de Europese Unie over de banken.

Wat betekenen die nieuwe afspraken voor de Belgische banken? De depositogarantieregeling houdt in dat er in ons land en elders fondsen moeten komen als buffer voor het spaargeld. Voor België, dat al zo’n fonds heeft, brengt dat niet zo heel veel wijzigingen met zich mee.

Europees is afgesproken dat 0,8 procent van de ‘gedekte deposito’s’ naar spaargeldbescherming moet gaan. Onder gedekte deposito’s vallen spaar-, zicht- en termijnrekeningen en normaal gezien ook kasbons. De intussen klassieke beschermingsgrens van 100.000 euro is van toepassing.

Over welk bedrag het precies gaat in België, is niet geweten omdat de banken op dit moment - kort gezegd want er gaat een hele uitleg achter schuil - anders rekenen. Maar de sectorfederatie Febelfin raamt het totale bedrag aan gedekte deposito's op 260 miljard euro. 0,8 procent daarvan geeft bijna 2,1 miljard euro. ‘Maar de banken hebben sinds 1999 al 2,2 miljard euro betaald aan het Belgische depositogarantiestelsel’, zegt woordvoerder Thomas Van Rompuy van Febelfin.

Schatkist

Dat geld is wel naar de schatkist gevloeid, via het bijzonder beschermingsfonds en de Deposito- en Consignatiekas. De vraag is nu of de banken het mogen meetellen als de Europese regeling van kracht wordt. ‘Daar is nog geen duidelijkheid rond’, zegt Van Rompuy. ‘We hebben begrepen dat het zou kunnen en we pleiten er in elk geval voor.’

Blijft het resolutiefonds, een stelsel van nationale fondsen dat in tien jaar tijd (tot 2026) moet uitgroeien tot een Europese spaarpot. Hier gaat het om 1 procent van de gedekte deposito’s. Voor België is dus voor een totaal van 260 miljard 2,6 miljard nodig. ‘Maar hier hebben we de voorbije twee jaar al 405 miljoen aan de kant gezet’, aldus Van Rompuy. Ook hier hopen de banken dat dat bedrag meetelt. Rest nog ruim 2 miljard, maar indien hetzelfde ritme aangehouden wordt is de benodigde 2,6 miljard in 2026 grosso modo een feit.

Het ziet er dus naar uit dat de jongste beslissingen de Belgische banken niet extra pijn gaan doen. Met het nodige voorbehoud: bovenstaande berekeningen zijn voorlopig omdat er nog veel onbekenden zijn. En voor wie zich zou afvragen of 2,1 miljard wel volstaat om het stuwmeer aan Belgisch spaargeld te waarborgen: er zijn nog vele andere dijken en barrières, zoals bijvoorbeeld de tientallen miljarden euro’s eigen vermogen van de banken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud