Beperking wederbeleggingsvergoeding goedgekeurd

De nieuwe regels voor de kredietverlening aan kmo's waren een punt van strijd tussen de bevoegde minister, Sabine Laruelle (foto belga), en de bankenfederatie Febelfin. ©BELGA

Kmo's die een lening kleiner dan 1 miljoen euro vervroegd willen terugbetalen, zullen daar binnenkort nog maximaal zes maanden extra intrest voor moeten neertellen. Die inperking van de wederbeleggingsvergoeding kreeg dinsdag groen licht in de Kamercommissie Bedrijfsleven, ondanks kritiek van bankenkoepel Febelfin.

Ondernemersorganisaties bestempelen hoge wederbeleggingsvergoedingen al lang als een groot struikelblok bij de financiering van kmo's. Als de prijs om een lening vervroegd af te sluiten hoog ligt, staat dat een soepele overstap naar een andere bankier in de weg.

Onder de nieuwe regels moeten banken steeds het krediet voorstellen dat het beste past bij de noden van het bedrijf. Gebeurt dat niet, dan kan de rechter desnoods een gratis overschakeling opleggen. De regeling moet ook de transparantie verhogen en perkt de soms erg dure wederbeleggingsvergoeding in.

De maatregelen, uitgewerkt door Sabine Laruelle (MR) als minister van KMO's en minister van Financiën Koen Geens, kregen voor de zomer al het fiat van de regering, maar botsten op forse kritiek van Febelfin. De keuzevrijheid van kmo's verkleint en de kostprijs van kredieten dreigt om hoog te gaan, klonk het. De ondernemersorganisaties reageerden echter tevreden.

Ook nu brengt de zelfstandigenorganisatie NSZ in herinnering dat het met de bestaande berekeningswijzen kon voorkomen dat de wederbeleggingsvergoeding tot 50 procent van het resterende krediet beliep. Bij een rondvraag bleken driekwart van de ondernemers die al wederbeleggingsvergoedingen betaalden, het tarief te zien oplopen tot 20 procent en meer.

'Dit wetsontwerp geeft gehoor aan de verzuchtingen van vele tienduizenden ondernemers', reageert UNIZO. 'Ondernemers kunnen nu makkelijker een krediet herschikken of van bank veranderen. Dat verscherpt de concurrentie.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud