Advertentie
Advertentie

BNP Paribas Fortis laat half miljard euro naar Parijs vloeien

Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, presenteerde vrijdag jaarcijfers die ruim 15 procent lager liggen dan in 2019. ©Tim Dirven

Nadat de grootste bank van België vorig jaar onder druk van de toezichthouders zijn geld op zak heeft gehouden, is BNP Paribas Fortis nu wel van plan zijn Franse moedergroep een dividend uit te keren over 2020. ‘De meeste bedrijven zullen deze crisis overleven’, zegt topman Max Jadot.

BNP Paribas Fortis wil zijn Franse moedergroep een dividend uitkeren van 475 miljoen euro, een kwart van de nettowinst over 2020 en het laagste bedrag sinds 2013.

De dividendkwestie ligt gevoelig bij BNP Paribas Fortis. Vorig jaar wilde de bank 1,9 miljard euro afdragen aan de Franse moeder. De bank moest daar in laatste instantie van afzien na een oproep van de Europese Centrale Bank aan financiële instellingen om tijdens de pandemie hun geld op zak te houden.

475 miljoen
dividend
BNP Paribas Fortis wil zijn Franse moedergroep een dividend uitkeren van 475 miljoen euro, een kwart van de nettowinst over 2020.

Bij de Nationale Bank en in de federale regering klonk de kritiek dat het niet opportuun was dat BNP Paribas Fortis in het midden van een ongeziene crisis geld naar Frankrijk doorsluisde.

Intussen maakt Frankfurt dividenduitkeringen weer mogelijk, maar met strikte beperkingen. In december preciseerde de Nationale Bank dat kredietinstellingen of verzekeraars in ons land in de eerste negen maanden van 2021 geen of een zo beperkt mogelijk dividend mogen uitkeren.

'Duurzaamheid wordt cruciale factor in kredietverlening'

Ondernemingen moeten hun bankier in de toekomst veel gedetailleerder uitleggen welke initiatieven ze nemen om hun klimaatrisico’s aan te pakken. ‘Tot nog toe gebeurde dat nog tamelijk vrijblijvend, maar nu de toezichthouders, NGO’s en de stakeholders van banken zich steeds strenger opstellen zal die informatie meer en meer een voorwaarde worden om verder zaken te kunnen doen’, zegt BNP Paribas Fortis-topman Max Jadot.

De Europese Centrale Bank dringt er bij de banken van de eurozone op aan dat ze kunnen uitleggen hoe ze de risico’s van de klimaatverandering kunnen opvangen. Tegen volgend jaar zouden de banken worden onderworpen aan een Europese klimaatstresstest.

‘Ook ondernemingen moeten zich hierop voorbereiden, want dat thema zal een belangrijk onderdeel worden van de dialoog met hun bankier', zegt Jadot. 'Banken zullen bedrijven nog meer vragen stellen over de duurzaamheid van hun business, over hun energiebeleid, enzovoort.'

Het wordt best mogelijk dat wie daar geen afdoend antwoord op kan geven niet in aanmerking komt voor een krediet, zegt Jadot. Al benadrukt de CEO dat dat nog niet meteen het geval zal zijn. ‘Het debat gaat nu over wanneer die nieuwe regels worden ingevoerd. Het zal dus meer een evolutie dan een revolutie zijn.’

‘Bij het bepalen van ons dividendbeleid hebben we rekening gehouden met alle aanbevelingen van de toezichthouders’, zegt Max Jadot, de topman van BNP Paribas Fortis. Jadot zegt te begrijpen dat de situatie gevoelig ligt. ‘Maar als je Belgisch bent, moet je nu eenmaal Europees denken. We gaan bovendien naar een eengemaakte Europese bankenunie.’

Tijdens een persconferentie liet Jadot ook verstaan dat BNP Paribas Fortis dit jaar 530 miljoen euro aan dividenden van buitenlandse filialen verwacht te ontvangen. Dat geld vormt de basis van het dividend dat BNP Paribas Fortis uiteindelijk aan Parijs zal overdragen. De winst die de bank uit haar Belgische activiteiten puurt, blijft dus in eigen land, is de redenering.

Stroppenpot

BNP Paribas wist de coronacrisis vorig jaar relatief goed te doorstaan. De nettowinst viel met 15,5 procent terug naar 1,87 miljard euro. Maar als bepaalde uitzonderlijke elementen niet worden meegerekend - de meerwaarde op de verkoop van een dochter in 2019 en de afboeking op het belang in Bpost Bank - zou de winst slechts met 7,7 procent zijn gedaald, geeft Jadot mee.

In vergelijking met andere grootbanken zette BNP Paribas Fortis minder opzij om eventuele kredietverliezen op te vangen, al dikte de stroppenpot hoe dan ook met 222 miljoen aan tot 676 miljoen euro. ‘Toen we de omvang van onze voorzieningen bepaalden, gingen we ervan uit dat de Belgische economie dit en volgend jaar ongeveer met 3,5 procent zou groeien’, zegt Jadot. ‘Nu moet ik vaststellen dat dat in lijn ligt met wat de Nationale Bank voorspelt.’

De moratoria om de aflossing van hypotheken en bedrijfsleningen tijdelijk on hold te zetten bleken tot dusver het belangrijkste wapen om de coronaschok te beperken, zegt Jadot. ‘Op het piekmoment viel bij ons bijna 10 miljard euro aan kredieten onder dat moratorium. Intussen is dat nog 1,3 miljard. Zo’n 99 procent van de klanten die een betaalpauze hebben aangevraagd is intussen weer beginnen af te lossen. Tegelijk kreeg ik al sinds mei, juni van veel ondernemers te horen dat de zaken er weer op vooruitgaan. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de bedrijven door deze crisis geraakt.’

Ik krijg al sinds mei van veel ondernemers te horen dat de zaken er weer op vooruitgaan. Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de bedrijven door deze crisis geraakt.
Max Jadot
CEO BNP Paribas Fortis

De Belgische banken kregen de voorbije maanden de kritiek dat ze hun rol als kredietverstrekker te weinig spelen. Jadot is het daar - weinig verrassend – niet mee eens. ‘De sector heeft collectief zijn rol gespeeld om onze economie te ondersteunen. Wij verstrekten 17 miljard euro aan nieuwe leningen. Dat is 4 miljard euro meer dan in het jaar daarvoor. We aanvaardden vorig jaar nagenoeg evenveel kredietaanvragen als voor de crisis, maar je hebt natuurlijk nooit een acceptatiegraad van 100 procent. Sommige bedrijven die al voor de crisis kwetsbaar waren, zijn dat nu nog meer, en ik begrijp dat wie een krediet geweigerd ziet ontevreden is. Dat is in de veertig jaar dat ik bij de bank werk nooit anders geweest. Maar banken zijn er om de liquiditeit te ondersteunen, niet om solvabiliteitsproblemen op te lossen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud