BNP Paribas Fortis neemt anciënniteit in vizier

©REUTERS

Grootbank hervormt loonstelsel en zet in op langere loopbanen.

De directie van BNP Paribas Fortis  heeft de vakbonden ingelicht over een verregaande hervorming van het personeelsbeleid. De bank, met circa 16.000 werknemers een van de grootste werkgevers van het land, stelt een reeks maatregelen voor om de loopbanen in het bedrijf ‘langer en meer leefbaar’ te maken. Die maatregelen hebben evenwel een kostprijs. Vandaar dat meteen het hele verloningsstelsel bij BNP Paribas Fortis op de schop gaat. De bank lijkt het personeelsbudget te willen herverdelen, met een hogere vergoeding voor de talenten die het verschil maken en tragere loonstijgingen voor de oudere werknemers die nog van historische privileges genieten.

We willen de loopbanen anders organiseren, zodat langere loopbanen mogelijk worden.
BNP Paribas Fortis

Centraal staat het concept ‘employability’. De werknemer moet zich continu vernieuwen, zodat hij ook op oudere leeftijd over de nodige vaardigheden blijft beschikken om overeind te blijven in het bedrijf of op de arbeidsmarkt. BNP Paribas Fortis is bereid voor zijn werknemers de nodige coaching en carrièrebegeleiding te organiseren, zowel door de eigen hr-dienst als door externe consultants. De bank wil ook meer tijd en geld stoppen in permanente vorming en IT-opleidingen. Ook de medische en sociale begeleiding wordt opgeschroefd, met eigen fitnesszalen en de organisatie van een jaarlijks doktersbezoek voor werknemers ouder dan 55.

Harmonisering

Over het nieuwe verloningssysteem wil BNP Paribas Fortis geen commentaar kwijt. Het gaat om een verdere harmonisering van de bestaande statuten. Dat ligt delicaat. Zowat 20 procent van het personeel werkt nog op basis van oude loonafspraken die gemaakt zijn bij de historische voorlopers van BNP Paribas Fortis, zoals de ASLK of de Generale Bank. De personeelsleden met de gunstigste contracten vragen zich nu af wat een harmonisering van de statuten voor hun portemonnee zal betekenen. Hoewel de plannen nog niet uitgewerkt zijn en ter discussie liggen, zien sommige vakbondslui er een verdoken besparingsoefening in, boven op het lopende besparingsplan.

Het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel. ©Photo News

‘We hebben onze intentie toegelicht om de loopbanen in de bank anders te organiseren, zodat langere loopbanen mogelijk worden’, zegt Hilde Junius, woordvoerster van de bank. ‘Een eerste reeks voorstellen dient als basis voor een gesprek over optimale tewerkstelling en de grootst mogelijke inzetbaarheid. Zoals gebruikelijk zullen we dit eerst rechtstreeks bespreken met onze sociale partners.’ Het volgende overleg is gepland eind november.

BNP Paribas Fortis wil de grotere aandacht voor welzijn op het werk als troef uitspelen in de ‘war for talent’. Bedrijven moeten grote moeite doen om de schaarse specialisten in IT of regelgeving aan te werven en om die whizzkids daarna voor langere tijd aan zich te binden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud