BNP Paribas Fortis verstrengt dieet

Max Jadot, de gedelegeerd bestuurder van BNP Paribas Fortis. (foto: Thierry du Bois)

De ongunstige marktomstandigheden dwingen de grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, opnieuw op zoek te gaan naar besparingen. Dat zegt CEO Max Jadot.

Te hoge onkosten in verhouding tot de inkomsten. Dat is al langer een van de pijnpunten van de vroegere Fortis Bank. Daarom werd vorig jaar, onder de naam ‘Initiatief 2014’, een besparingsprogramma op poten gezet dat op kruissnelheid 200 miljoen euro per jaar moet opleveren. Met als doel de ratio tussen kosten en inkomsten tegen 2014 te doen dalen naar 65 procent. Nu is dat nog 72 procent. ‘Wat te hoog als we dat vergelijken met onze Belgische ‘peers’ en met de andere retailbanken van de groep (BNP Paribas, red.)’, zegt de directievoorzitter.

De grootbank is volgens Jadot goed op weg om de 200 miljoen te bereiken. Alleen zal dat niet meer volstaan om 65 procent te halen. ‘De intrestvoeten liggen veel lager dan we verwachtten. Daardoor komen onze opbrengsten lager uit. Als je meer cash hebt dan kredieten en je die cash op lange termijn belegt, onder andere in staatsobligaties, heb je een lagere marge. Dat is de voornaamste reden waarom we verder moeten gaan. Ook de groei van de economie valt kleiner uit dan voorzien. Dat heeft eveneens een impact op onze resultaten. We moeten ons plan dus bijschaven’, aldus Jadot.

Hoeveel meer de bank moet besparen, kan hij niet kwijt. ‘Dat wordt nog berekend. Het is te vroeg om naar buiten te komen.’ Jadot benadrukt wel dat er geen schokken te verwachten vallen. ‘We gaan op een erg ordentelijke manier naar de kosten kijken zoals we dat ook vorig jaar gedaan hebben. Ik probeer de bank langzaam in die middenmoot van 65 procent te brengen, over de jaren heen, maar zonder drastische beslissingen en zeker en vast in samenspraak met alle geledingen.’

Ook over de manier waarop het strengere dieet zal verlopen, laat Jadot zich niet uit. ‘De primeur zal niet voor de pers zijn. Maar, voor alle duidelijkheid, er liggen nog geen plannen op tafel. We werken er wel aan. Anders zouden we een slechte managementploeg zijn.’

Jadot benadrukt dat niet alleen extra zal worden bezuinigd, maar dat ook naar bijkomende inkomsten wordt gezocht. Zoals met de kredieten ten belope van 16,3 miljard euro die BNP Paribas Fortis zal overkopen van zijn moederhuis. Daarvoor is het wel nog wachten op de goedkeuring van de Nationale Bank. Of zoals eerder met de inlijving van het factoringbedrijf Fortis Commercial Finance.

Dergelijke operaties kunnen niet alleen helpen om een betere verhouding tussen uitgaven en inkomsten neer te zetten, maar ook om het rendement op het eigen vermogen op te krikken. Dat laatste is volgens Jadot een ander punt waarvoor de bank, die goede resultaten neerzet, attent moet blijven. ‘Het rendement zit nu op 6 procent en dat is toch een minimum dat we moeten kunnen halen, al kunnen we niet terugkeren naar de hoge cijfers van vroeger. En dat is dan nog een geconsolideerd cijfer. Het rendement van de bank zelf is toch een klein beetje te laag. Vandaar dat het goed is dat die kredieten binnenkomen en dat we daardoor ons rendement kunnen verhogen.’

De topbankier zegt ook dat de opmars van smartphones en tabletcomputers op termijn grote druk zal uitoefenen op het klassieke bankieren via de agentschappen. ‘Inderdaad, op termijn zal dat het klassieke distributiemodel veranderen en moeten wij ons aanpassen. Er zal een verschuiving komen van ‘bricks’ naar ‘clicks’. Maar wanneer? Het geliefkoosde kanaal van de Belg blijft nog altijd het agentschap en daar moeten we ook rekening mee houden. In het midden van de jaren negentig, herinner ik me, dachten we dat er geen selfbanks nodig waren. Daar zijn we op moeten terugkomen. Er wordt veel gesproken over veranderingen, maar soms verlopen ze trager dan gedacht.’

Volstaat het aantal kantoren of is het aan de hoge kant? ‘We hebben voldoende kantoren maar op termijn - daar is geen datum op te plakken - gaan we dat ook moeten bekijken. We zijn nu bezig met een groepering van kantoren om vanuit het groepskantoor meer advies en advies van op afstand te kunnen geven aan de kantoren. Ook daar passen we ons aan aan wat de klanten vragen. Onze wereld is in beweging zoals dat al tientallen jaren het geval is, maar deze keer moeten we zien of het een evolutie dan wel een revolutie is.’ Over de vraag of er al een oefening rond het aantal kantoren aan de gang is, mogelijk om extra besparingen te vinden, laat Jadot zich eerder vaag uit. ‘We gaan het bekijken. Ik zou het daar bij willen laten. We doen onze job.’ BNP Paribas Fortis heeft nu ruim 1.000 bankkantoren.

De vakbonden bij de bank zijn niet echt verrast door de aankondiging van Jadot over extra besparingen, omdat er al signalen in die richting waren. ‘Voor wie de economische toestand bekijkt, moet er geen tekening gemaakt worden dat we niet aan 65 procent zullen geraken’, zegt Oscar Van Steenbrugge van de ACLVB. Maar René Van Marcke (BBTK) vraagt zich af of dat cijfer ‘in de huidige omstandigheden nog wel een fetisj moet zijn’.

Hij vindt in elk geval dat de bank de engagementen van ‘Initiatief 2014’, waaronder een werkgelegenheidsgarantie tot 2016, moet nakomen. Bij de bank werken ruim 17.000 mensen. Volgens een vakbondsbron neemt de onrust onder het personeel toe en is er vrees voor het uitbesteden van activiteiten of meer synergie met het moederhuis.

Het nieuws roept ook de vraag op of andere grootbanken eveneens extra gaan besparen. Maar daar zijn niet meteen aanwijzingen voor, al was het maar omdat ze een gunstigere verhouding kosten-inkomsten hebben. Bij Belfius staat zoals bekend wel een sanering in de steigers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud