BNPP Fortis opent deur voor commercialiseren klantengegevens

©BELGAIMAGE

Net nu ING Nederland flink wat gas terugneemt in zijn plannen om klantengegevens door te spelen aan adverteerders, zet BNP Paribas Fortis hier de deur open om 'handelspartners' informatie te bezorgen over zijn klanten.

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, herschreef eind vorig jaar de 'algemene bankvoorwaarden', de bepalingen die de relatie tussen de bank en haar klanten regelen.

De nieuwe versie werd begin dit jaar van kracht en is op tal van punten gewijzigd. Opvallend is dat ook een aantal bepalingen over het gebruik en het doorgeven van klantengegevens werden herwerkt ten behoeve van de handelspartners van de bank, 'met wie de bank een vertrouwelijkheidsakkoord heeft gesloten met het exclusieve oogmerk om diensten en producten in samenwerking met de bank voor te stellen'.

Zo vallen dergelijke handelspartners, net zoals bijvoorbeeld werknemers van de bank, niet onder de beperking dat geen enkele informatie over klanten mag worden door­gegeven aan derden. Er staat ook dat de bank persoonsgegevens van klanten verwerkt met het oog op 'commerciële prospectie of direct marketing' door dergelijke handelspartners en met het oog op het bepalen van consumentenprofielen zodat de partners 'campagnes en/of commerciële acties kunnen opzetten'.

De klant is het er voorts mee eens dat de bank zijn persoonsgegevens meedeelt aan de partners. Dat opent de deur voor een brede waaier aan mogelijkheden. Maar de bank bestrijdt dat ze plannen heeft zoals ING. 'Die bepalingen dienen enkel om onze commerciële werking te vergemakkelijken.'

Dat neemt niet weg dat de Privacycommissie een dossier heeft geopend en na een eerste analyse vragen heeft bij de nieuwe bepalingen. 'We gaan BNP Paribas Fortis grondig bevragen. Als blijkt dat onze bedenkingen gegrond zijn, formuleren we zeker aanbevelingen’, zegt woordvoerster Eva Wiertz van de Privacycommissie. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud