BNPP Fortis sluit 150 kantoren

(Foto: Photo News) ©Photo News

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, gaat tegen eind 2015 150 bankkantoren sluiten, zo maakt ze maandag bekend. Dat is ruim één kantoor op zes. Eind vorig jaar telde de financiële instelling nog 936 agentschappen (960 met inbegrip van enkele volautomatische kantoren). Er wordt ook 210 miljoen euro extra bespaard en, zoals al in december gemeld, verdwijnen 1.800 banen.

De ingreep is een onderdeel van het nieuwe strategische plan 'Bank for the Future' waarvan eind vorig jaar al enkele krachtlijnen bekendraakten en waarvan de vakbonden maandag en dinsdag de details te horen krijgen.

Het plan loopt over de periode 2013-2015 en gaat gepaard met investeringen in het digitale aanbod en het personeel. Daarnaast zal de bank de kosten vlak houden door de organisatie af te slanken en efficiënter te maken. Dat moet leiden tot een recurrente kostenbesparing van 300 miljoen euro tegen 2015.

Volgens CEO Max Jadot is 210 miljoen daarvan nieuw, de rest is een onderdeel van een eerder besparingsplan van 200 miljoen. Tegenover die besparingen staat een eenmalige investering van 300 miljoen, waarvan 100 miljoen voor het vervroegd vertrek van oudere werknemers.  

Het nieuwe plan is ingegeven door de slechte macro-economische situatie, de felle concurrentie op de markt en de snelle opmars van digitaal bankieren, waardoor het aantal kantoorbezoeken drastisch daalt.

Kantoren

Het opvallendste element in de aankondiging is de sluiting van de kantoren. 'Het netwerk wordt aangepast aan de dienstverlening die de klanten verwachten', aldus de bank, waardoor er dit jaar 50 kantoren zullen gesloten worden, in de twee volgende jaren nog eens evenveel per jaar.

Welke kantoren dicht gaan is nog niet bekend. De eerste lijst van 50 is al vastgelegd, maar wordt eerst aan het personeel gecommuniceerd. Het gaat vooral om kleinere kantoren die zullen opgaan in grotere. Maar Jadot maakt zich sterk dat de bank ook na de afslanking nog steeds het grootste netwerk van het land zal hebben.  

Sommige kantoren zullen zich meer richten op advies met hoge toegevoegde waarde door deskundige relatiebeheerders en specialisten. In andere kantoren zal BNP Paribas Fortis verder investeren in zijn automatenpark waar klanten voor alle basisverrichtingen terecht kunnen. De vier Contact Centres met 400 medewerkers zullen de komende jaren verder uitgebouwd worden met 100 extra mensen.

Ook voor de ondernemingsmarkt wordt het netwerk gestroomlijnd. Het aantal geografische regio’s gaat van zeven naar vijf en de Business Centres (BC’s) worden gehergroepeerd van 22 BC’s op 21 plaatsen naar 16 BC’s op 13 plaatsen. Om de klanten geografisch nabij te blijven, wordt er waar nodig voor 'walk-in kantoren' gezorgd.

Personeel

De bank sleutelt in dat licht ook aan het personeelsbestand. Dat zal de komende drie jaar dalen met 1.800 (uitgedrukt in 'full time equivalents' of omgerekend naar voltijdsen). In december was sprake van 1.500 tot 1.800 maar het blijkt dus de bovenkant van die vork te zijn. In totaal telt de bank nu nog zo'n 16.600 FTE's. Tegen eind 2015 moet dat aantal dus zakken naar ongeveer 14.700. 

BNP Paribas wil het verlies opvangen door natuurlijk verloop en vervroegd vertrek voor oudere werknemers, waarvoor de bank eind vorig jaar een provisie van 100 miljoen euro aanlegde. Van ontslagen is geen sprake, gezien de cao rond werkzekerheid tot eind 2016.

Volgens BNP Paribas Fortis wordt de uitdaging van de komende jaren de interne mobiliteit, zodat het personeel nieuwe functies kan opnemen en tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van de klanten. Er komen extra initiatieven voor de ondersteuning van de interne mobiliteit en de uitbouw van 'bankbrede carrièrepaden'.

In de kantoren worden puur administratieve taken meer gecentraliseerd, waardoor de beschikbare tijd voor advies verruimt. Met de creatie van 'Client Competence Centres' krijgen de ondersteunende functies een uitgebreidere rol. Alle ondersteunende diensten worden structureel vereenvoudigd en afgeslankt. Diensten zoals HR, Finance en Risk worden georganiseerd rond competentieclusters of kennisdomeinen. De kortere lijnen zullen leiden tot een betere en meer directe service, verhoogde efficiëntie en lagere kosten.

Digitaal

Jadot kondigde maandag ook aan dat de bank 100 miljoen gaat investeren in informatica. Er komt een verdere upgrade van de bankautomaten en tegen het einde van het jaar moeten 750 kantoren en centra uitgerust zijn met wifi voor de klanten, waarmee BNP Paribas Fortis het voorbeeld van andere banken volgt.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud