Bonden verzetten zich tegen cao-voorstel BNP Paribas Fortis

De onderhandelingen over een nieuwe cao bij BNP Paribas Fortis lopen al een tijd stroef. ©REUTERS

Zowel de socialistische als de liberale vakbond verzet zich tegen de voorstellen van de directie in de cao-onderhandelingen bij de bank. 'De teller moet terug op nul om nog een akkoord te bereiken.'

De gesprekken over een nieuwe arbeidsovereenkomst bij de grootste bank van het land lopen al een tijd behoorlijk stroef. De vorige cao, die het personeel van de bank twee jaar waarborg bood tegen een grote ontslagronde, liep eind vorig jaar af. De vakbonden willen die tewerkstellingsgarantie verlengen.

Maar in ruil daarvoor stelt de directie van BNP Paribas Fortis wel voorwaarden. Zo heeft ze voorgesteld dat werknemers voortaan 35 uur per week werken in plaats van de huidige 34 uur. Ook een aantal andere arbeidsvoorwaarden zou herzien moeten worden. Zo werd eerder al geopperd om de tijdsregistratie met een elektronische badge stop te zetten.

Dossiers koppelen

Maar de bank ziet de ambities om snel tot een akkoord te komen gefnuikt na een duidelijk 'njet' van de socialistische en liberale vakbond. Beide bonden benadrukken dat ze nog steeds bereid zijn te praten over een tewerkstellingsgarantie en aanpassingen over de arbeidsorganisatie. Maar die twee dossiers aan elkaar koppelen is een stap te ver, klink het het. 

'We hebben ons in het verleden altijd constructief opgesteld en mee gezocht naar oplossingen om ons aan te passen aan de verdere digitalisering bij de bank', valt te horen bij de socialistische bond BBTK. 'Maar nu wordt alles op een hoop gegooid in opdracht van de Franse moedergroep. Dat moet op een zeker moment ophouden.'

Besparingsoperatie

De liberale vakbond had zich eerder al om dezelfde redenen uitgesproken tegen de plannen van de directie. Zowel bij de voorstellen voor de tewerkstellingsgarantie als bij de aanpassingen aan de arbeidsorganisatie zijn serieuze kanttekeningen te maken, valt te horen bij de liberale bond.

'Eigenlijk is dit geen echte tewerkstellingsgarantie, maar een systeem om mensen via allerhande vertrekregelingen de deur uit te krijgen zonder naakte ontslagen. Die regeling zou ook slechts een anderhalf jaar geldig zijn. Terwijl de voorstellen voor langere werktijden en een nieuwe arbeidsorganisatie definitief zijn. Op die manier betalen de mensen die aan boord blijven het vervroegd vertrek van die werknemers', stelt de liberale vakbond. 

'Tot nog toe pasten de aanpassingen die de directie van ons vroeg in de 'new way of working', de meer flexibele manier van werken in de banksector. Nu is het gewoon een besparingsoperatie', dixit de liberale vakbond bij BNPP Fortis. 

Spanningen

De christelijke vakbond houdt er een andere mening op na en stemde wel in met de voorstellen van de directie van BNP Paribas Fortis. ‘In het huidige economische klimaat is het voor ons heel belangrijk dat de tewerkstellingsgarantie er komt’, klinkt het daar. Dat de Franse moedergroep BNP Paribas eerder deze maand haar ambities heeft teruggeschroefd en bijkomende besparingen heeft aangekondigd, doet de spanning alleen maar toenemen. 

Hoe het nu verder moet weet voorlopig niemand. BNP Paribas Fortis gaf maandag nog geen commentaar op de afwijzing door de vakbonden. 'Maar als de directie tot een breed gedragen akkoord wil komen, moet de teller wellicht weer op nul worden gezet en zullen alle partijen opnieuw rond de tafel moeten zitten', klinkt het in liberale vakbondskringen. 'We zullen wellicht dus weer helemaal opnieuw moeten beginnen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud