Cao-onderhandelingen bij KBC lopen vast op zondagswerk

De hoofdzetel van KBC aan de Havenlaan. ©Tim Dirven

De cao-onderhandelingen zijn bij KBC opgeschort. De liberale vakbond ACLVB verzet zich tegen zondagswerk. De grootste vakbond ACV wijst vooral op de nefaste gevolgen van het niet afsluiten van een cao.

Als eerste bank van het land wil KBC zijn klanten ook op zondag te woord staan. Concreet wil de bank-verzekeraar enkele tientallen medewerkers in KBC Live op zondag inzetten in de callcenters. Het gaat om een experiment dat volledig zou lopen op vrijwillige basis en met een extra compensatie. KBC noemt dit een 'logische volgende stap'.

De eerste plannen rond zondagswerk dateren al van 2015. Ook toen was er heibel rond. Het is vooral de liberale vakbond die er zich al jaren tegen verzet. 'Het invoeren van het experiment zondagswerk staat voor ons gelijk als het binnenhalen van het paard van Troje. We willen niet dat KBC in de sector de deur van zon- en feestdagwerk openzet. De nood aan zondagswerk is door KBC nog verre van aangetoond', zegt Maarten Dedeyne van ACLVB.

Het invoeren van het experiment zondagswerk staat voor ons gelijk als het binnenhalen van het paard van Troje.
Maarten Dedeyne
ACLVB

De socialistische en christelijke vakbonden stellen zich minder hard op. Dirk De Backere van het ACV bijvoorbeeld wijst erop dat veel medewerkers van KBC Live niets tegen zondagswerk hebben. 'Het hangt natuurlijk af van het statuut. Maar sommige mensen zijn om bepaalde redenen vragende partij om een voltijdse baan uit te oefenen door enkel in het weekend te werken. Het belangrijkste voor ons is dat het om vrijwilligers gaat en dat het statuut in orde is. Je mag niet blind zijn voor de realiteit. En je moet ook niet om principiële redenen met vuur gaan spelen', zegt De Backere.

Veel medewerkers van KBC Live zijn vragende partij voor zondagswerk. Voor ons is het belangrijk dat het om vrijwillers gaat en dat het statuut in orde is.
Dirk De Backere
ACV

KBC wil zondagswerk opnemen in een nieuwe cao. Voor een cao is geen handtekening van alle vakbonden nodig, voor extra flexibiliteit op het werk wél. En bijgevolg liggen de cao-onderhandelingen stil. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het wordt bevestigd door KBC.

Eind dit jaar loopt de huidige cao met werkzekerheidsgarantie af. KBC is bereid om in een globaal akkoord vanaf 2020 nieuwe afspraken te maken over werkzekerheidsgaranties. Maar dat moet dus gepaard gaan met wat KBC 'verruimde flexibiliteit' noemt. Begin deze maand maakte KBC bekend dat het in drie jaar tijd via natuurlijk verloop 1.400 'traditionele' banen wil laten verdwijnen.

De gevolgen van geen cao

Het ACV, de belangrijkste speler in de bank, waarschuwt voor de nefaste gevolgen van het niet afsluiten van een cao. 'De essentie van een cao is tewerkstelling. Door geen cao te sluiten kan KBC soepeler omgaan met ontslag, zowel inhoudelijk als naar snelheid. KBC moet dan enkel rekening houden met de wettelijke spelregels, er is geen enkele extra vorm van bescherming of vergoeding', zegt Dirk De Backere.

Daarnaast vallen ook andere voordelen weg, zoals een eindeloopbaanregeling of de overdracht van vakantiedagen voor 50-plussers. 'Om nog een voorbeeld te noemen. De wettelijke drempel van medewerkers die tegelijkertijd tijdskrediet mogen opnemen ligt op 5 procent, binnen KBC bedraagt dit middels een cao 10 procent. Geen cao betekent in de praktijk dat tijdskrediet geruime tijd niet meer kan worden toegestaan', vervolgt De Backere.

KBC zou met zondagswerk een pionier zijn in de sector. De Belgische banksector heeft begin dit jaar wel een akkoord onderhandeld waarin het ontvangen van klanten mogelijk wordt op zaterdagnamiddag en in uitzonderlijke omstandigheden op zon- en feestdagen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud