Cd&v en sp.a betreuren bonussen Dexia

Dirk Van der Maelen (sp.a) reageert verontwaardigd op de beslissing van Dexia

'Hoe durft Dexia nu budget vrijmaken voor bonussen?' Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) deelt de verontwaardiging van Meyrem Almaci (Groen!). Ook Kamerlid Leen Dierick (CD&V) betreurt de beslissing.

'We zijn geschrokken over de beslissing van Dexia', aldus Leen Dierick, financieel experte van CD&V. 'Vooral de timing is opmerkelijk. Ik betreur dat Dexia eind december nog dergelijke CAO's heeft afgesloten. Zeker bij de hogere kaderleden gaat het om stevige bedragen.'

Dirk Van der Maelen trok deze week nog aan de alarmbel over de beperkte bevoegdheden van de Dexia-commissie in het federaal parlement. Toch biedt de commissie volgens hem nu een goede gelegenheid om uit te zoeken wie de beslissing heeft goedgekeurd. 'Maandag spreken we met de vertegenwoordigers van de vakbonden. Ik wil ook topman Pierre Mariani uitnodigen om klaarheid te krijgen over het tot stand komen van de bonussen.'

'De directie is mee verantwoordelijk voor de ondergang van Dexia en voor de gigantische waarborg van de Belgische staat', stelt het Kamerlid. 'Bonussen tot 45.000 euro uitkeren op een moment dat de restbank wordt rechtgehouden door de belastingbetaler tart elke verbeelding. Er zijn nog veel vragen. Waren de toezichthouders op de hoogte? Wie volgt namens de regering op wat er gebeurt?'

Verschillende partijen dienden eerder al wetsvoorstellen in om de bonussencultuur aan banden te leggen. 'Het regeerakkoord bevat maatregelen om de bonussen voor ceo's te beperken bij bedrijven die staatssteun krijgen', aldus Dierick.

Een definitieve beslissing daarover volgt nog in het parlement, maar hoe dan ook zou die wet geen impact hebben. De premies zijn immers bestemd voor de bedienden en kaderleden

We eisen duidelijkheid over het hoe en waarom.

Dirk Van der Maelen

Financieel expert sp.a

en kwamen tot stand via sociaal overleg.

'We moeten de rol van het sociaal overleg respecteren', aldus Van Der Maelen. 'Maar we eisen wel duidelijkheid over het hoe en waarom.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud