Corona vertraagt afbouw Dexia

Het puin ruimen bij Dexia zal door de coronacrisis meer tijd in beslag nemen dan voorzien. ©BELGA

Door de gunstige marktomstandigheden kon Dexia de voorbije jaren zijn balans – én de risico’s voor de Belgische belastingbetaler - versneld afbouwen. Door de coronacrisis zal die ‘grote verdwijntruc’ moeizamer verlopen, waarschuwde de restbank donderdag.

Van een hoerastemming is nooit sprake geweest bij Dexia, toch kwam CEO Pierre Crevits donderdag met een somberder boodschap dan we de voorbije jaren gewend waren bij Dexia. 

We hebben bij Dexia al veel ervaring gehad met crisissen, maar wat we nu meemaken is uitzonderlijk.
Pierre Crevits
CEO Dexia

Sinds de implosie van de groep in 2012 heeft het management van de Belgisch-Franse financiële reus maar één opdracht: Dexia zo snel en ordelijk mogelijk ontmantelen. Onder het motto ‘je moet het dak herstellen als de zon schijnt’ maakte Crevits’ voorganger Wouter Devriendt de voorbije drie jaar volop gebruik van de gunstige marktomstandigheden om de enorme balans van Dexia versneld af te bouwen.

Eind 2016 torste Dexia, dat wordt gestut door de Belgische en Franse belastingbetaler, nog een balans van 213 miljard euro. Eind vorig jaar was dat teruggebracht naar 120 miljard euro.

Maar de coronacrisis zet een rem op die afbouw, liet Crevits dinsdag weten tijdens zijn eerste persconferentie nadat hij vorige week definitief tot CEO was benoemd op de algemene vergadering van de groep. ‘We hebben bij Dexia veel ervaring met crisissen, maar wat we nu meemaken is uitzonderlijk’, zei Crevits, die tot voor kort het secretariaat van de Nationale Bank leidde.

De pandemie heeft op twee manieren gevolgen voor Dexia, legt financieel directeur Véronique Hugues uit. ‘Door de crisis is het moeilijker de geplande verkoop van onze activa uit te voeren. Daarnaast is de volatiliteit op de markten groter geworden, waardoor we de activa die we nog in portefeuille hebben moeten herwaarderen.’

Onduidelijke impact

Hoe groot de financiële impact precies zal zijn, kan Hugues nog niet zeggen. ‘We zijn onze volledige kredietportefeuille aan het doornemen. Mogelijk moeten we extra voorzieningen nemen. Hoeveel kunnen we nu nog niet inschatten.’ 

In tegenstelling tot vroeger is Dexia deze crisisperiode ingegaan met een sterke liquiditeitspositie.
Véronique Hugues
financieel directeur Dexia

De financieel directeur merkt wel op dat de kredieten in Dexia’s portefeuille niet fors zijn blootgesteld aan retail, luchtvaart of toerisme, sectoren die het bijzonder zwaar te verduren krijgen als gevolg van de coronacrisis. ‘Het gaat bij ons vooral om infrastructuurprojecten, die vaak over extra kredietlijnen beschikken om dit te doorstaan. Maar het blijft vooral afwachten hoe onze activiteiten in Italië en het VK op langere termijn evolueren.’ Eind vorig jaar was Dexia nog voor 21,4 miljard euro blootgesteld aan het VK en voor 19,5 miljard aan Italië.

Geen nieuwe kapitaalinjectie

Door de versnelde afbouw dook Dexia vorig jaar net geen 900 miljoen euro in het rood. ‘Wellicht gaan we dit jaar een groter verlies lijden dan we hadden verwacht,’ zegt Hugues. Maar een nieuwe kapitaalinjectie door de Belgische en Franse overheid, die 52,3 en 46,8 procent van de groep bezitten, is niet aan de orde. 

'In tegenstelling tot vroeger is Dexia deze crisisperiode ingegaan met een sterke liquiditeitspositie. ‘We hebben nu een reserve van 21 miljard euro ter beschikking, en ook de markten blijken veerkrachtig.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud