Crisisfactuur banken bedraagt nog half miljard

©Shutterstock

Tien jaar na de financiële crisis zijn de reddingen van de Belgische banken nog niet terugverdiend. De factuur bedraagt nog 465 miljoen euro. Het evenwicht kan snel bereikt worden - weliswaar zonder ongelukken met de restbank Dexia.

Midden september 2008 viel de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om. De kredietcrisis van 2007-2008 mondde uit in een financiële crisis die de grote Belgische banken in haar zog meesleurde. De Belgische overheden (de federale, maar ook Vlaanderen, Wallonië en Brussel) snelden de betrokken banken en verzekeraars - Fortis, Dexia, Ethias en KBC - met belastinggeld te hulp. Tien jaar na datum zitten de overheden - Vlaanderen uitgezonderd - nog altijd in het kapitaal van sommige instellingen.

Zijn die bankreddingen al terugverdiend? Begin dit jaar bracht Eric Dor, directeur economische studies aan de zakenschool IESEG, het totale plaatje in kaart. Daaruit bleek dat de factuur eind 2017 nog 885 miljoen euro bedroeg. Acht maand later is ze met ongeveer de helft geslonken tot 465 miljoen.

De inkomsten groeien elk jaar dankzij de ontvangen dividenden en de verkoop van participaties, maar dat wordt deels tenietgedaan door de stijgende kosten gerelateerd aan de rente die betaald moet worden op de leningen die aangegaan zijn om de banken te redden.

Tegenover de totale kosten van de reddingen (12,9 miljard euro) staan inkomsten zoals dividenden - van BNP Paribas en Belfius - en meerwaarden op de verkoop van participaties. Denk aan de verkoop van een deel van de participatie van de Belgische staat in BNP Paribas en van die in BNP Paribas Fortis (25%) of de verkoop van de portefeuille gestructureerde kredieten van Fortis Bank aan het Amerikaanse Lone Star. In totaal komen de inkomsten sinds 2008 uit op 11,73 miljard.

Voorlopig

De eindfactuur kan nog zowel positief als negatief beïnvloed worden - mogelijk dit jaar al.

De belangen in BNP Paribas (7,7%), Belfius (mogelijk al deels dit jaar via een beursgang) en Ethias kunnen ooit te gelde gemaakt worden, mogelijk met een meerwaarde. Als België bij een beursgang later dit jaar 30 procent van Belfius verkoopt, kan dat tegen de huidige waarderingen 1,5 à 2,1 miljard in het laatje brengen, met een meerwaarde van 300 à 900 miljoen. De participatie in BNP Paribas is aan de huidige koers 4,83 miljard euro waard - al zou ze tegen de huidige koers met een fikse minwaarde worden verkocht.

Zolang die participaties in de Belgische portefeuille zitten, brengen ze ook - voorlopig nog niet voor Ethias - dividenden op. Neem BNP Paribas: dit jaar brachten de dividenden van de Franse bankgroep België 292 miljoen euro op. Als de resultaten het toelaten en ze haar dividendpolitiek handhaaft, zal volgend jaar meer dan 300 miljoen van Parijs naar de Wetstraat vloeien. Belfius keerde over het kalenderjaar 388 miljoen uit.

Anderzijds hangt Dexia als een zwaard van Damocles boven de Belgische overheidsfinanciën. België en Frankrijk staan nog voor bijna 65 miljard euro garant voor de schuldverplichtingen van Dexia. De Belgische staat torst het grootste deel van die Dexia-waarborgen. Als de restbank failliet gaat, dan zou dat die staatswaarborgen activeren. Dexia maakt volop werk van zijn schuldafbouw, maar het torst nog altijd een balans van 168,3 miljard euro.

Regionaal

Een regionale opsplitsing leert dat voor Vlaanderen de balans van de bankreddingen nu al positief is. Dat heeft onder meer te maken met de heropstanding van KBC, dat alle publieke hulp netjes terugbetaalde met daarbovenop hoge premies voor de overheid.

Voor het Brussels Gewest, dat zijn geld stak in de redding van Dexia en de Gemeentelijke Holding, een van Dexia's aandeelhouders, lijkt alles verloren. De eindbalans van Wallonië zal afhangen van wat er met Ethias gebeurt. De Luikse verzekeraar is in handen van de federale, Vlaamse en Waalse overheid en de lokale besturen, en klimt beetje bij beetje uit het dal.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect