Advertentie

Curatoren Optima Bank keerden al 44 miljoen uit

Gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur. ©BELGA

De curatoren van de failliete Gentse bank Optima hebben sinds de ondergang van de financiële instelling in 2016 al 44 miljoen euro uitgekeerd, vooral aan de schuldeisers.

Het faillissement van de bank deed destijds veel stof opwaaien, vooral door de aanpak van topman Jeroen Piqueur en een reeks anderen in de jaren voor het debacle. Ze zullen zich daarvoor mogelijk moeten verantwoorden voor de Gentse strafrechter, maar op een beslissing over een verwijzing naar de rechter is het waarschijnlijk wachten tot in het najaar.

Door de complexiteit van het dossier met veel rechtszaken zijn de drie curatoren nog altijd bezig met de afwikkeling van het faillissement. Ze ramen het passief op 100 tot 115 miljoen euro, maar konden al voor ruim 88 miljoen euro activa verzilveren. Dat bedrag zal nog oplopen omdat er nog enkele activa zoals parkeerplaatsen, obligaties en aandelen overblijven.

Garantiefonds

De curatoren konden al 44,6 miljoen euro uitbetalen, zo staat in hun pas bekendgemaakte, nieuwe stand van zaken. Het geld ging deels naar de onkosten voor het afhandelen van het faillissement, maar vooral naar enkele schuldeisers. Veruit het grootste bedrag (37,5 miljoen euro) ging naar het Garantiefonds voor financiële diensten als voorschot op het tegoed van het fonds dat de gedupeerde klanten van de bank ruim 50 miljoen euro uitkeerde.

Er zit nog ongeveer 40,5 miljoen euro in de pot, maar de curatoren wijzen erop dat het nog altijd moeilijk is in te schatten hoeveel uiteindelijk zal kunnen worden verdeeld onder de schuldeisers. De verdere afwikkeling kost mogelijk nog 2 à 3 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg die raming 2 miljoen.

Verbintenis

Er kan in theorie nog 20 miljoen euro binnenkomen door de verbintenis van Piqueur om bij problemen van de bank dat bedrag op tafel te leggen. Maar daar is nog geen definitieve gerechtelijke uitspraak over. Bovendien is het de vraag of Piqueur nog kan betalen. Tot nader order is hij persoonlijk failliet verklaard.

In een reactie laat Piqueur weten dat men zich met die cijfers 'toch ernstige vragen kan stellen bij de rationale die tot de ondergang van de bank heeft geleid'. Volgens hem 'bevestigen deze cijfers opnieuw dat er geen enkele economische reden was voor het ter ziele gaan van Optima Bank. Hierbij is het nog maar eens overduidelijk dat de faling louter het gevolg is van het intrekken van de banklicentie, zonder dat daar duidelijk aantoonbare redenen voor zijn.'

Dat geldt, steeds volgens Piqueur, des te meer 'wanneer men rekening houdt met extra kosten die door het faillissement zelf zijn veroorzaakt, zoals het sociaal passief, verbrekingsvergoedingen, kosten voor de afwikkeling en vergoedingen voor de curatoren, die in de miljoenen euro's lopen'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud