Advertentie

Degroof Petercam moet grote financiële transacties doorlichten

Onder druk van de Nationale Bank moet Degroof Petercam grondige controles laten uitvoeren op in- en uitgaande transacties van meer dan 100.000 euro. Die ‘financiële stiptheidsacties’ kunnen ertoe leiden dat die transacties behoorlijk wat vertraging oplopen. ©Dieter Telemans

De Brusselse vermogensbank Degroof Petercam doet in de nasleep van haar witwasdossier striktere controles op financiële transacties van boven 100.000 euro. Een deel van de klanten moppert.

Degroof Petercam - met ruim 63 miljard euro aan klantentegoeden een grote speler in België - zit al enkele maanden in de hoek waar de klappen vallen na de striemende kritiek van de Nationale Bank op de lakse antiwitwascultuur bij de groep. De bank zag zich deze lente verplicht een actieplan op te stellen nadat tijdens een audit was gebleken dat ze zwaar in gebreke was gebleven bij het naleven van de antiwitwasregels. Tegelijk legde de Nationale Bank commerciële beperkingen op om de druk nog wat meer op te voeren.

Voor sommige klanten heeft dat gevolgen, blijkt nu. Onder druk van de Nationale Bank moet Degroof Petercam grondige controles laten uitvoeren op in- en uitgaande transacties van meer dan 100.000 euro. Die ‘financiële stiptheidsacties’ kunnen ertoe leiden dat die transacties behoorlijk wat vertraging oplopen.

Vertragingen

Door ‘financiële stiptheidsacties’ kunnen sommige grote transacties vertraging oplopen.

Dat leidt tot gemopper bij het cliënteel van de bank. Meerdere klanten lieten verstaan dat ze bepaalde zaken niet konden doen omdat hun rekening tijdelijk geblokkeerd werd als gevolg van de controles. Iemand die voor een belangrijke aankoop stond, kreeg van zijn huisbankier te horen dat hij rekening moest houden met enkele maanden vertraging. Een andere klant kreeg de melding dat zijn rekening de facto bevroren was omdat hij niet de nodige documenten kon voorleggen die aantoonden waar zijn fortuin vandaan kwam. Dat het ging om een patrimonium dat over enkele generaties heen was opgebouwd, deed er niet toe.

In een reactie gaf Degroof Petercam gisteren mee dat bepaalde in- en uitgaande transacties in een aantal gevallen enkele dagen vertraging kunnen oplopen als een klantendossier of een bepaald document wordt herzien.

‘Die procedure past in de antiwitwasregelgeving en de strijd tegen de financiering van het terrorisme’, zegt de vermogensbeheerder. ‘En alle financiële instellingen moeten die volgen.’ De bank herhaalt dat ze zich volledig inzet om de ‘regelgeving na te leven en haar procedures en controle-instrumenten voortdurend te verbeteren’.

Nieuwe top

De groeiende frustratie bij de klanten maakt de taak van CEO Bruno Colmant er allesbehalve makkelijker op. Colmant kwam nog maar een week geleden aan het hoofd van Degroof Petercam te staan na het verrassende vertrek van topman Philippe Masset.

Officieel stapte de 54-jarige Masset bij Degroof Petercam op wegens ‘uiteenlopende standpunten’ met de rest van de bestuursleden van de bank. Maar in de wandelgangen was te horen dat het vooral de slechte audit van afgelopen lente was die ertoe had geleid dat Masset was opgestapt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud