Degroof Petercam vindt oplossing voor aandeelhouders

©Dieter Telemans

De herinvoering van een, zij het beperkte, periode voor handel in de aandelen van de bank heeft mogelijk tot gevolg dat de verkoop van op zijn minst een deel van de instelling van de baan is.

Bank Degroof Petercam, een van de grootste private banken van het land, was een maand geleden amper uit het nieuws te branden. Dat had te maken met het onderzoek van de Nationale Bank naar de naleving van de antiwitwasregels door het bedrijf. Een audit van de toezichthouder had aangetoond dat de interne procedures zwaar te wensen overlieten.

Maar Degroof Petercam kwam ook in het nieuws met een mogelijke wijziging in het aandeelhouderschap. Volgens bronnen dicht bij het dossier bestond de kans dat op zijn minst een deel van het kapitaal in de etalage zou belanden. Met als reden het afvoeren van het zogenaamde ‘interne liquiditeitsvenster’, een systeem dat bestond tot 2016 om de overdracht van aandelen tussen aandeelhouders te vergemakkelijken.

Gemor

Door de gewijzigde regelgeving besloot de bank dat ze geen venster meer kon organiseren, toch niet in de oorspronkelijke vorm. Daardoor waren er geen in 2017 en 2018. Maar dat leidde tot gemor onder de kleine aandeelhouders. Vandaar dat Degroof Petercam op zoek ging naar een oplossing.

Volgens een brief aan de aandeelhouders, die op 2 mei verstuurd werd en die De Tijd kon inkijken, is er nu een oplossing gevonden. Dat gebeurde na het onderzoeken van ‘diverse mogelijke alternatieven’. Na verschillende juridische adviezen en het raadplegen van de toezichthouder FSMA is Degroof Petercam tot de conclusie gekomen ‘dat vanaf 2019 een beperkt liquiditeitsvenster zou kunnen worden opgezet’.

Beperkt

De handel zal dan wel beperkt zijn tot werknemers en ex-werknemers van Degroof Petercam en de dochterondernemingen ervan of hun ‘bloedverwanten in opgaande lijn of afstammelingen in rechte lijn’. Daarnaast gelden nog enkele andere beperkingen. Ze kunnen optreden als verkopers én kopers. Mogelijke kopers zijn ook de referentieaandeelhouders van Degroof Petercam of de bank en haar filialen zelf.

Meer informatie over het venster van 2019 wordt later bekendgemaakt. De brief vermeldt ook uitdrukkelijk dat de aandeelhouders die niet beantwoorden aan de criteria niet kunnen deelnemen. ‘Net als in het verleden hebben zij nog altijd de mogelijkheid om hun aandelen Degroof Petercam aan een andere aandeelhouder of derde te verkopen, (…), voor zolang ze niet in strijd zijn met de aandeelhoudersovereenkomsten die eventueel van toepassing zijn. Degroof Petercam kan echter in geen geval optreden als tussenpersoon in deze transacties’, luidt het nog.

Mogelijk is de instap van een grote, nieuwe partij of een bijkomend belang voor een van de grote aandeelhouders nu van de baan. Een bron bij de bank zegt dat Degroof Petercam met de nieuwe regeling minder ver gaat dan ze zou willen. Maar bij sommige aandeelhouders die uit de boot vallen klinkt nog steeds gemor. Zij vinden dat iedereen op dezelfde voet moet worden behandeld en dat de bank verdeeldheid zaait door selectief op te treden en een deel van de aandeelhouders aan banden te leggen.

De bank verkoos vrijdag niet te reageren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud