Deminor dagvaardt BNP Paribas Fortis en Merrill Lynch

(Foto: Reuters).

Deminor dagvaardt de banken BNP Paribas Fortis (ex-Fortis Bank) en Merrill Lynch voor de rechtbank van koophandel van Brussel. Het advieskantoor doet dat omwille van hun rol bij de kapitaalverhoging van Fortis (nu Ageas) in september 2007 voor de financiering van de overname van ABN AMRO.

De dagvaarding komt er volgens een persbericht van Deminor 'na een diepgaande analyse van publiekelijk beschikbare informatie'. 

Al in januari 2010 lanceerden Deminor en een grote groep investeerders een juridische procedure tegen Fortis om schadevergoeding te eisen voor de verliezen die werden geleden door de volgens Deminor misleidende informatie die Fortis had verspreid. Dat gebeurde gedurende de periode vanaf de officiële bekendmaking van het overnamebod op ABN eind mei 2007 tot aan de ontmanteling van de groep in oktober 2008. In deze periode viel ook de kapitaalverhoging in de vorm van een aandelenauitgifte ten bedrage van 13,4 miljard euro.

Uit beschikbare bewijsstukken, waaronder een rapport van door een rechtbank aangewezen deskundigen en een besluit van de Nederlandse financieeltoezichthouder AFM, blijkt volgens Deminor duidelijk dat de informatie die werd verspreid in de periode rond de aandelenuitgifte en die opgenomen werd in het uitgifteprospectus misleidend was. Zo gaf de prospectus geen enkele informatie over de omvang van Fortis’ blootstelling aan
subprimekredieten en tegelijkertijd werden de potentiële verliezen voortvloeiend uit deze blootstelling geminimaliseerd.

Afgaand op het rapport van de door een rechtbank aangewezen deskundigen waarin verwezen wordt naar de notulen van bestuursvergaderingen en andere interne documentatie, bleek later dat Fortis’ subprimeblootstelling meer dan 8,6 miljard euro bedroeg. Fortis leed aanzienlijke verliezen op zijn subprimebeleggingen.

Geloofwaardigheid

Als de twee leidende financiële instellingen die optraden als 'joint global coordinators' voor de aandelenuitgifte waren zowel Fortis Bank als Merrill Lynch International onderworpen aan verschillende verplichtingen, waaronder verplichtingen ten aanzien van de informatie verstrekt aan investeerders. 'Daarnaast gaven zij, door hun naam te verlenen aan een transactie van dergelijke omvang meer geloofwaardigheid met betrekking tot de situatie bij Fortis. Dit laatste wekte in de periode van de subprimecrisis meer vertrouwen bij beleggers in Fortis', voert Deminor aan.

Merrill Lynch International adviseerde Fortis bij de overname van ABN AMRO en was daardoor direct belanghebbende bij een succesvolle aandelenuitgifte. Fortis Bank was eveneens belanghebbende bij een succesvolle afwikkeling van de gehele operatie. 'Deminor meent dan ook dat Merrill Lynch International en Fortis Bank als leidende financiële adviseurs bij de aandelenuitgifte hun verplichtingen hebbengeschonden. Op grond daarvan meent Deminor dat zij hoofdelijk samen met Fortis aansprakelijk zijn voor de verliezen die zijn geleden door investeerders als gevolg van de misleidende informatie die werd verspreid onder investeerders.'

BNP Paribas Fortis zegt in een reactie nog geen dagvaarding te hebben ontvangen. 'Op dit moment kunnen we dan ook nog geen commentaar geven', zegt woordvoerster Hilde Junius.

 

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud