Deminor laakt beslissing Belfius over waarde Arco-aandelen

De Arco-coöperanten wachten al bijna zeven jaar op een oplossing voor hun geld. ©Photo News

De bank Belfius laat haar klanten die ook Arco-coöperant zijn weten dat de huidige waarde van hun Arco-aandelen ‘onbepaalbaar’ is. Ze deelt dus niet de mening van Deminor dat de aandelen van nul en generlei waarde zijn. Deminor houdt echter voet bij stuk.

Bijna zeven jaar na het kapseizen van Dexia en de vereffening van Dexia-grootaandeelhouder Arco hebben de 780.000 Arco-coöperanten en hun erfgenamen nog steeds geen zicht op hoeveel ze al dan niet gaan krijgen voor hun Arco-aandelen. Het dossier rond de vergoeding – in totaal 1,5 miljard euro zonder intresten – zit vast bij de federale regering.

Nu het zo goed als zeker is dat de daaraan gekoppelde beursgang van de vroegere Dexia Bank België (nu Belfius) niet meer voor de zomer is, hoeft het kabinet-Michel bovendien geen haast meer te maken met de netelige Arco-kwestie. Het is de vraag of die daarmee niet opnieuw op de lange baan belandt, nu er verkiezingen in aantocht zijn.

'Niet moedig van Belfius'

Erik Bomans van Deminor, die erbij blijft dat de waarde nul is, noemt de beslissing van Belfius in een reactie 'niet erg moedig'. Volgens hem gaat de bank daarmee 'haar verantwoordelijkheid uit de weg'.

Hij zegt ook dat er een reden is waarom Belfius de waarde van de Arco-aandelen niet op nul zet. 'En dat is omdat de bank in een belangenconflict zit. Vergeet niet dat zij die Arco-aandelen aan de man heeft gebracht en altijd heeft gezegd dat het om een veilige belegging gaat. Ze nu op nul zetten betekent dat Belfius moet ingaan tegen haar politiek gedurende jaren.'

Deminor gaat de argumentatie van Belfius nu nader onderzoeken en dan kijken welke nieuwe stappen er eventueel komen. 'Ofwel trekken we opnieuw naar de toezichthouder FSMA ofwel pakken we het aan via de gewone rechtbank.'

Voor advocaat Geert Lenssens (SQ Law), die de actiegroepen Geld terug van Arco en Arcoparia’s bijstaat, kan de ingreep van Belfius ook niet door de beugel. ‘De vraag is hoe de klanten die melding gaan interpreteren. Ze is veel te vaag en bovendien te hoopgevend. De Arco-spaarders worden koest gehouden door valse hoop te wekken. Belfius geeft daarmee nog altijd de indruk dat het wel in orde zal komen en dat is verkeerd. De bank moet duidelijker zijn, zeker een bank die toch de ambitie heeft naar de beurs te gaan. Ze moet klare wijn schenken.'  

 

Intussen is er wel beweging in een nevenkwestie, zij het een symbolisch belangrijke, met name de waardering van de Arco-stukken bij Belfius, die ze aan de man bracht. Deminor, dat meer dan 2.000 coöperanten bijstaat en namens hen procedeert tegen onder meer Belfius en de staat, eiste dat de bank de deelbewijzen zou afboeken naar nul, om de coöperanten niet langer een rad voor de ogen te draaien.

Het advieskantoor, dat Belfius daarover aanschreef, argumenteert dat de Arco’s niets meer waard zijn omdat de staatsgarantie voor de coöperanten dood en begraven is en de vereffening niets zal opleveren. Deminor stapte daarover zelfs naar financieeltoezichthouder FSMA om actie te eisen en dreigde met juridische stappen als er niets zou gebeuren.

Belfius komt nu in actie. De financiële instelling zegt dat ze haar klanten die ook coöperant zijn vandaag, dinsdag, gaat informeren dat ze op 30 april extra informatie gaat toevoegen aan hun beleggingsoverzicht. Het gaat met name om de vermelding dat de huidige waarde van hun Arco-stukken ‘onbepaalbaar’ is.

Aandelenregister

Die vermelding komt naast de aanduiding van de nominale waarde op 30 juni 2013 te staan. Dat is de datum waarop Arco een einde maakte aan de ‘prestatieovereenkomst’ met de bank om het Arco-aandelenregister bij te houden. Die taak kwam toen dus in handen van de vereffenaars van Arco. Sedert die datum krijgt Belfius geen enkele informatie meer van Arco over de stand van zaken en kon het dus niet anders dan de waarde van medio 2013 te bevriezen.

Vandaag stellen dat de aandelen niets meer waard zijn is geen correcte informatie en speculatie.
Belfius

Tevoren was sprake van Arco-aandelenrekeningen, maar Belfius zegt dat die er niet zijn: de aandelen staan op naam en worden dus bijgehouden in het aandelenregister bij Arco. Omdat er geen aandelenrekeningen zijn, argumenteert de bank ook dat een specifieke afwaarderingsbepaling uit de nieuwe MiFID-regels voor de sector niet van toepassing is. Deminor betwist dat echter. 

Belfius zegt twee argumenten te hebben om de waarde onbepaalbaar te achten. ‘De finale waarde zal pas blijken bij het afsluiten van de vereffening, maar die is nog niet in zicht. Bovendien is het onduidelijk of de alternatieve regeling voor de coöperanten uit het regeerakkoord (ter vervanging van de staatswaarborg, red.) er komt of niet en om welk bedrag het gaat. Vandaag stellen dat de aandelen niets meer waard zijn is geen correcte informatie en speculatie’, aldus de bank in een reactie op de stelling van Deminor.

Nochtans raakte vorige maand bekend dat er voor de coöperanten niets zal overblijven uit de vereffening. Belfius erkent dat de kans daarop ‘zeer waarschijnlijk’ is. ‘Maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Een van de schuldeisers kan bijvoorbeeld afzien van zijn tegoeden. Dan zit je met een ander plaatje.’

Door een andere stelling dan Deminor te hanteren lijkt de bank te kiezen voor voorzichtigheid, om haar klanten niet te bruuskeren.

Door een andere stelling dan Deminor te hanteren lijkt de bank te kiezen voor voorzichtigheid, om haar klanten niet te bruuskeren. Anders loopt ze mogelijk het risico coöperanten met hun spaargeld te zien vertrekken. 

Arrest

Belfius zegt niet in actie te komen onder druk van Deminor of de FSMA. De bank vatte al ruim een maand geleden het plan op om de coöperanten onder haar klanten te informeren. De aanleiding daartoe was het arrest van de Raad van State van 6 maart waardoor de waarborgregeling definitief vernietigd werd. ‘Dat is relevante informatie die naar onze klanten moet worden gecommuniceerd.’ Daarnaast speelt voor de instelling ook de algemene zorgvuldigheidsplicht mee, een principe uit de MiFID-regels voor de sector.

Om hoeveel klanten het gaat, wil Belfius niet kwijt. Volgens Deminor zijn zo’n 400.000 coöperanten, ruim de helft dus, klant bij de staatsbank en zijn ze goed voor 20 miljard euro aan spaartegoeden. Belfius verwittigt de andere coöperanten dus niet. Die kunnen ook niet terugvallen op de bank waarbij zij klant zijn. De belangrijkste andere banken hebben geen bestand van coöperanten, leert navraag door de redactie. 

Voor de financiële positie van Belfius maakt de ingreep geen verschil uit. Het bedrijf investeerde wel in de aanpassing van zijn informaticasysteem. Een bedrag noemt Belfius niet, maar het zegt wel dat er een ‘gigantische IT-inspanning’ mee gepaard ging. ‘Daardoor dienden een aantal IT-projecten on hold te worden gezet en konden een aantal mensen geen paasvakantie nemen.’ De bank nam ook de nodige maatregelen om de vragen van klanten op te vangen, zowel in het kantorennet als bij de centrale diensten.

'Verlies'

Belfius ontkent ook de stelling van Deminor dat het goed heeft verdiend aan de ondergang van Arco. ‘We hebben onze schuldvordering op Arco in 2013 in één keer afgeboekt. Intussen konden we al een stuk van het verlies recupereren, maar volledig zal dat niet kunnen. We verdienen er dus geen geld aan, integendeel.

Over andere aspecten van het complexe Arco-dossier legt de bank geen verklaringen af en wijst ze onder meer naar de regering. Onlangs kwam wel in het nieuws dat Belfius een extra dividend van 400 miljoen euro naar de staat kan laten vloeien als onderdeel van een alternatieve Arco-regeling. Maar het is de vraag of de overheid dat geld van Europa daarvoor mag inzetten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud