Dexia duikt voor 618 miljoen euro in het rood

©BELGA

De Belgisch-Franse zombiebank kon haar balans in de tweede jaarhelft weer op een vrij 'normaal' ritme afbouwen nadat corona die grote schoonmaak begin vorig jaar in de war had gestuurd. 'Maar als de crisis een jaar eerder was losgebarsten, was dit een veel erger verhaal geweest.'

Sinds Dexia in 2012 door de Belgische en Franse overheid werd gered, heeft de financiële groep maar één kerntaak: de enorme balans die in de jaren voor de financiële crisis was opgebouwd zo snel mogelijk afbouwen zonder dat de belastingbetaler daar risico bij loopt (zie inzet onderaan).

Dexia hangt namelijk nog altijd als een enorm zwaard van Damocles boven de Belgische overheidsfinanciën. Eind vorig jaar stond België voor 28,5 miljard euro garant.

Grote verdwijntruc

Dankzij de gunstige marktomstandigheden boekte Dexia de voorbije jaren wel een beduidend sterke vooruitgang met zijn grote verdwijntruc. Sinds eind 2015 kromp Dexia's balans al met de helft.

Dexia hangt nog altijd als een enorm zwaard van Damocles boven de Belgische overheidsfinanciën. Eind vorig jaar stond België voor 28,5 miljard euro garant.

Maar de coronacrisis zette in de eerste helft van vorig jaar aanvankelijk een rem op de afbouw. De lagere rente dwong de groep bepaalde activa te herwaarderen, waardoor het balanstotaal in de eerste zes maanden van vorig jaar zelfs licht steeg. Nadien kalmeerde de situatie op de financiële markten wel. Daardoor kon Dexia in de tweede jaarhelft verder puinruimen. Eind 2020 kwam de teller zo uit op 2020 op 114,4 miljard euro , wat 5 procent minder is dan in het jaar daarvoor.

114,4 miljard
Eind 2020 bedroeg de balans van Dexia 114,4 miljard, 5 procent minder dan een jaar eerder.

'Ons doel is de balans van deze groep zo ordelijk mogelijk naar beneden te brengen,' herinnert topman Pierre Crevits aan de 'mission statement' van Dexia. 'En daar zijn we in geslaagd, ondanks de coronacrisis. Eind vorig jaar hadden we al zeventig procent bereikt van de doelstellingen die we ons voor 2022 hadden gesteld voor de afwikkeling van de krediet- en obligatieportefeuilles.'

Turbo aangezet

Dexia plukt er nu de vruchten van dat de groep de voorbije jaren de turbo zette op zijn krimp, vult financieel directeur Véronique Hugues aan. In 2019 wist Dexia zijn Duitse dochter DKD van de hand te doen, hoewel die lange tijd als een onverkoopbare brok werd gezien. Tegelijk werd volop werk gemaakt van de stroomlijning van de Amerikaanse activiteiten, een project dat vorig jaar werd afgerond. 'Als de coronacrisis een jaar eerder was losgebarsten hadden we veel meer geld opzij moeten zetten om eventuele problemen in onze portefeuille te kunnen opvangen.'

Als de coronacrisis een jaar eerder was losgebarsten hadden we veel meer geld opzij moeten zetten om eventuele problemen in onze portefeuille te kunnen opvangen.
Véronique Hugues
Financieel directeur Dexia

Extra voorzieningen, de vaste kosten van de schoonmaakoperatie en de lagere rente die tot een herwaardering van de balans leidde, duwden Dexia vorig jaar hoedanook voor 618 miljoen euro in het rood. Een jaar eerder leed Dexia nog een verlies van 898 miljoen euro.'We hebben drie kwartalen winst geboekt, maar dat kon de verliezen over de eerste drie maanden van het jaar niet compenseren', zegt Crevits.

Sinds de versnelde afbouw heeft Dexia eigenlijk nog een grote brok puin op de balans: het Italiaanse Crediop. Omdat Dexia eind vorig jaar via een kapitaalverhoging de twee Italiaanse banken uitkocht die ook aandeelhouder waren van Crediop, heeft het de handen vrij om komaf te maken met zijn Italiaanse erfenis. Dat wordt dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor de nabije toekomst.

Bemoeilijkt thuiswerken de vaak complexe afwikkeling van Dexia's enorme portefeuille niet? 'Iedereen werkt inderdaad van thuis uit,' zegt Crevits. 'Op enkele uitzonderingen na: ik ga een keer per week naar Parijs zodat ik toch bepaalde dossiers in detail kan bespreken met alle leden van ons directiecomité. Nu hebben we ook de technologie in huis om alles van op afstand te doen. Zelfs de mensen uit onze marktenzalen werken nu gewoon vanuit hun thuiskantoor. Als deze crisis drie of vier jaar geleden was losgebarsten, zou ons werk beduidend veel moeilijker zijn geweest.'

Dexia in een notendop

De kerntaak van de restbank is de enorme erfenisportefeuille afwikkelen met zo weinig mogelijk verliezen voor de belastingbetaler

Dexia is na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 voor 99,6 procent in handen van de Belgische en Franse overheid. De waardeloze aandelen verdwenen eind 2019 geruisloos van het Brusselse koersenbord.

Dexia beschikt over een eigen vermogen van 6,6 miljard, 5,8 procent van de 114,4 miljard grote balans. Bij een resterende kredietportefeuille van 82,9 miljard hoort ook een aan die kredieten gelinkte derivatenportefeuille die daar een veelvoud van is. 

Het regelgevend kernkapitaal bedraagt 6,8 miljard, 28 procent van de 'risicogewogen' activa van 24,2 miljard

Het eigen vermogen en het kernkapitaal zijn belangrijke buffers die de komende jaren de onvermijdelijke verliezen bij de afwikkeling van de portefeuille moeten opvangen

Franse (21 miljard), Britse (20,6 miljard) en Italiaanse (18,6 miljard) activa vormen de belangrijkste brok van de portefeuille, het Belgische deeltje is verwaarloosbaar klein.

92 procent van de portefeuille is voor ratingbureaus 'investment grade', de rest valt onder de categorie 'rommel' (non investment grade).

De renteopbrengsten uit de portefeuille zijn sinds 2014 hoger dan de rentelasten om de kortlopende schulden continu te herfinancieren. Toch verliest de bank operationeel zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat tegen de continu krimpende balans structureel hoge kosten door onder meer regelgeving staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud