Dexia loopt Catalaans risico van 1,7 miljard

Catalaanse nationalisten tijdens een betoging in Barcelona. Dexia is voor 1,7 miljard euro blootgesteld aan de regio. ©AFP

Dankzij een boekhoudkundige meevaller van 2,8 miljard euro kan de restbank de pijnlijke erfenis uit haar crisisverleden wel versneld blijven afbouwen.

Als het ooit zover komt dat Catalonië afsplitst van Spanje, zal dat ook Belgische belastingbetalers geld kosten.

Dexia , dat na de financiële crisis overeind werd gehouden met miljarden Belgische en Franse overheidssteun, bleek vorig jaar immers nog voor liefst 1,7 miljard euro blootgesteld aan de regio. Daarnaast heeft Dexia voor 126 miljoen euro aan schuldpapier van Catalaanse banken in de boeken.

Mijnenveld

Dat leert het jaarverslag dat Dexia vrijdag publiceerde en dat nog maar eens in de verf zet hoe de groep tien jaar na de crisis moet laveren door een financieel mijnenveld.

1,7 miljard
Catalaanse blootstelling
Dexia was in 2017 voor 1,7 miljard euro blootgesteld aan Catalonië

Dexia benadrukt wel dat het tot vandaag nog geen centen heeft verloren aan het Catalaanse nationalisme - alle betalingen werden op tijd ontvangen. Extreme bezorgdheid heerst er dus niet. Maar de restbank ziet de regio, die kreunt onder hoge schulden en zich enkel op korte termijn kan financieren, duidelijk als een economisch risico. Dat geldt trouwens ook voor de regio Valencia, aan wie Dexia voor 700 miljoen euro is blootgesteld.

Deutsche Bank

Al ligt de Dexia-top van wel meer wakker dan van het Catalaanse separatisme. Ook de malaise rond Deutsche Bank, de zwalpende bankreus die vorig jaar nog een kapitaalverhoging van 8 miljard euro moest doorvoeren, blijkt een opvallend hoofdpijndossier.

Dexia blijkt voor maar liefst 0,9 miljard euro risico te lopen op die Duitse kolos. Niet dat Dexia rechtstreeks in Deutsche Bank investeerde, maar de Duitse grootbank is een heel grote tegenpartij voor derivaten en gestructureerde financieringen. 

0,9 miljard
Deutsche Bank
Dexia's blootstelling aan Deutsche Bank bedraagt 0,9 miljard euro.

De voorbije jaren doken wel vaker onaangename verrassingen op in het jaarverslag van Dexia. Zo kwam vorig jaar aan het licht dat de groep bijna een half miljard euro riskeert op een vroegere investering in het openbaar onderwijs van de Amerikaanse stad Chicago.

Die blootstelling is er nog altijd: Dexia is nog altijd voor 417 miljoen euro blootgesteld aan die scholen. De financiële situatie bij die scholenkoepel zou intussen wat zijn gestabiliseerd, maar Dexia heeft nog steeds 33 miljoen euro opzij gezet voor als het fout zou lopen. Bovendien is een deel van de leningen die uitstaan gewaarborgd door een herverzekeraar.

'Kleine brol'

Stuk voor stuk dossiers die veel schade kunnen aanrichten en die strikt moeten worden opgevolgd. Maar toch zijn Catalonië, Deutsche Bank en Chicago eigenlijk niet de grootste risico's op Dexia's balans van 181 miljard euro, zegt CEO Wouter Devriendt.

'De belangrijkste risico's bij ons blijven de grote blootstelling van ruim 23 miljard euro aan Italië en de nog vele ingewikkelde gestructureerde producten die de bank in de jaren voor de crisis heeft opgestapeld. Die dreigen nog tientallen jaren te wegen op de groep als er niets aan wordt gedaan.'

Wouter Devriendt, de CEO van Dexia ©Thierry du Bois

Alleen is dat puin ruimen geen evidente opdracht. 'Al die verschillende complexe effecten wegwerken, al die kleine brol opkuisen, neemt bijzonder veel tijd in beslag,' geeft Devriendt mee. Vergeet niet dat het vaak over bijzonder ingewikkelde instrumenten gaat: afgeleide producten die op hun beurt weer geënt zijn op andere afgeleide producten zijn geen uitzondering. We moeten soms een half jaar onderhandelen om een transactie van pakweg tien miljoen euro te kunnen ontmantelen.'

'Dat opkuiswerk is niet altijd heel zichtbaar, maar als het fout loopt, is dat natuurlijk wel heel vervelend voor de groep. Gelukkig loopt de financiering vandaag vlot en zit ook onze kapitaalpositie goed.'

Meevaller van 2,8 miljard

Sinds begin dit jaar zit de kapitaalpositie van Dexia zelfs nog beter. Net als alle spelers in de financiële sector moet Dexia vanaf Nieuwjaar een nieuwe boekhoudnorm toepassen IFRS9 - die de groep verplicht op bepaalde activa anders te classificeren. Als gevolg daarvan kon Dexia vrijdag uitpakken met een eenmalige boekhoudkundige meevaller van 2,8 miljard euro

Dankzij de eenmalige meevaller van 2,8 miljard euro, beschikken we over een extra marge om onze historische portefeuille versneld af te bouwen.
Wouter Devriendt
CEO Dexia

'Door de nieuwe boekhoudregels waren we verplicht om onze hele balans tegen het licht te houden en te beslissen of we sommige effecten op korte termijn wilde verkopen of ze wilden bijhouden tot hun vervaldag,' licht Devriendt de nieuwe regel toe.

'Stel dat we een Italiaanse staatsobligatie van 50 miljioen euro in portefeuille hebben. Vroeger moesten we die steevast boeken aan hun huidige marktwaarde, wat bijzonder kan schommelen. Als we beslissen om die obligatie te houden, hoeft dat niet meer. Zo hebben we de verliezen waaraan dergelijke effecten tot voor kort in de boeken stonden kunnen terugdraaien. Het gaat voor alle duidelijkheid wel om een eenmalige operatie.'

Sneller afbouwen

Ook voor de Belgische belastingbetaler is dit goed nieuws. Want dankzij die meevaller van 2,8 miljard euro zal de kapitaalratio van Dexia en diens Franse dochter, Dexia Crédit Local, wellicht 5 procentpunten hoger liggen schat de groep. Dat wil dus zeggen dat Dexia over een grotere buffer beschikt en het risico afneemt dat de overhden vers geld in de restbank moeten pompen als er zich nieuwe financiële calamiteiten voordoen.

'Maar het betekent ook dat we nog meer marge hebben om onze portefeuille versneld af te bouwen,' vult Devriendt aan. 'Dat is ook wat de Europese Centrale Bank van ons zal vragen. Momenteel zit het marktklimaat ook mee om die erfenis versneld weg te werken, al merken we wel dat de piekmomenten achter ons liggen, zeker op de Amerikaanse markten. Maar zolang we kunnen, doen we 'volle bak' door.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud